Supported languages
Follow us

Õpilasesindust ja Noorteparlamenti juhib õpilasesinduse president David Truusa.

President David Truusa
Asepresident Katrina Ahun
Asepresident Markus Kuris

Õpilasesinduse tutvustus: Koolikorraldus -> Õpilasesindus