Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna XXI Kooli õpilasesindus loodi 1989. aastal. See oli esimene ametlik õpilasesindus Eestis. Meie kooli õpilasesinduse eestvedamisel loodi 1996. loodi Viie Kooli Koostöölepingu Liit (G5).

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esinduskogu, kuhu kuuluvad igast 9.-12. klassist valitud 1-3 liiget ning president, esimene ja teine asepresident, kes moodustavad õpilasesinduse presiidiumi.

Õpilasesindus juhindub oma tegevuses Tallinna XXI Kooli õpilasesinduse põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel.

Eesmärgid

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:

 • kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisel, seista hariduse kvaliteedi, õpimotivatsiooni tõstmise ja õpikeskkonna parandamise eest;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate, kooli juhtkonna ja avalikkusega;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Oma eesmärkide saavutamiseks õpilasesindus

 • kaitseb ja esindab kooli õpilaste huve kaasõpilaste, õpetajate, juhtkonna ja õppenõukogu ees, samuti väljaspool kooli;
 • osaleb huvipooltega kokkuleppel kõigil õpilasi ja/või õppetööd puudutavatel koolisisestel nõupidamistel;
 • delegeerib oma esindaja kooli hoolekogusse;
 • algatab ja korraldab üritusi ning teostab projekte;
 • algatab heategevuskampaaniaid ning korraldab korjandusi oma tegevuse arendamiseks ja otsustab, kuidas kasutada laekunud summasid;
 • viib läbi õppetöö ja koolikorralduse parandamiseks küsitlusi õpilaste seas ja analüüsib nende tulemusi, millest tulenevalt teeb ettepanekuid direktorile;
 • volitab presidenti alla kirjutama kokkulepetele kooli direktoriga;
 • loob sidemeid teiste koolide õpilaste ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Õpilasesinduse presiidium

Õpilasesinduse president valitakse igal kevadel 9.-12. klasside õpilaste poolt. Asepresidendid nimetab ametisse president.

Asepresident
Hanka Maiste
(11B)
President
Ernst Johannes Pae
(11C)
Asepresident
Mirtel Lõhmist
(11B)

Õpilasesinduse kontaktandmed: Kontakt -> Õpilasorganisatsioonid

Õpilasesinduse liikmed: Andre Sepp 11B, August Aljas 11C, Emma Kajak 9C, Hanka Maiste 11B, Hendrik Lantin 11A, Hugo Türkson 12A, Jakob Karu 9C, Jan Martin Metsla 11C, Johanna Saska 10C, Ernst Johannes Pae 11C, Jonatan Rand 11C, Joosep Jallai 10C, Kadi Raadik 10B, Karolina Vapper 12C, Kaspar Maiste 9C, Lisa Laanemaa 10C, Lisa Alender 11C, Lisette Annabel Köusaar 9C, Mari Leen Köpp 12B, Mia-Maria Loigom 9B, Romel Rohtla 10A, Mirtel Löhmist 11B, Oskar Olle Laur 11C, Oskar Speek 11C, Ruth Mary Onga 11B, Sandra Näks 11A, Scarlet Lämmergas 9A, Sebastian Rock 10B, Sirelin Hermaste 10A, Triinu Liis Mullaste 11B, Uku K Ambos 11B, Victoria Groos 9C.

Noorteparlamendi liikmed: Arabella Orn, Rasmus Veski, Ciona Lapidus, Michael Theofil Kütt, Hüüd-Keerit Truuverk, Kirke-Eliis Kask, Liisi Rooba, Paul Varm, Sandra Helena Ritso, Robert Salum, Victoria Riikoja. Tõnu Markus Rõõmussaar, Viktoria Videvik, Kirke Vapper, Kristjan Roosma, Carolina Mäggi.

Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse presiidium 2023/2024

Õpilasesindus 2023/2024. õppeaastal  

Tallinna 21. Kooli õpilasesindus 2022/2023

Õpilasesindus 2022/2023. õppeaastal  

ÕE presiidiumi vande andmine 02. oktoobril 2020

Tallinna XXI Kooli Õpilasesindus 2020

G5

Tallinna 21. Kool kuulub Viie Kooli Koostöölepingu Liitu (G5), liit koosneb viiest koolist: Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna 21. Kool, Tallinna Inglise Kolledž ja Tallinna Prantsuse Lütseum. G5 on loodud, et korraldada ühiseid üritusi ja suhelda koos avalikkuse ees.

Tallinna 21. Kooli õpilasesinduse põhimäärus, kinnitatud 31.03.2023 kk nr 2-1/23

Eesti Õpilasesinduste Liit (ESCU) www.escu.ee


Viimati muudetud: 14.05.2024