Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

II kooliastme tunnijaotusplaan 2023/2024. õppeaastaks.

õppeaine 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D riiklik meie
eesti keel 6 6 6 6 4 4 4 4 3 2/3 3 3 11 13/12
kirjandus         2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
inglise keel 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 9 9/12
matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15
loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 7 7
inimeseõpetus         1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
muusikaõpetus 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4  7/4
kunstiõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
kehaline kasvatus 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 8 8
tehnoloogiaõpetus/käsitöö 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5
vene keel või saksa keel või prantsuse keel                 3 3 3 3 3 3
ajalugu         1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
ühiskonnaõpetus                 1 1 1 1 1 1
informaatika 1 1 1 1                   1
ettevõtlusõpe         0,5 0,5 1 1           0,5/1
robootika     1 1 0,5 0,5 1 1     1 1   0,5/1
digitaalne keeleõpe           0,5               0,5
orkestriõpe         1                 1
huvitav matemaatika             1 1           1
teamwork                   0,5       0,5
kokku 25 25 25 25 28 27,5 28 28 30 30 30 30    

4A, 5A, 6A – muusika õppesuund
4B, 5B, 6B – inglise keele õppesuund
4C, 4D, 5C, 5D, 6C, 6D – ettevõtlus-robootika õppesuund


Viimati muudetud: 12.09.2023