Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

II kooliastme tunnijaotusplaan 2019/2020 õppeaastaks.

õppeaine 4A 4B 4C 4D 5A 5B 5C 5D 6A 6B 6C 6D riiklik meie
eesti keel 6 6 6 6 4 4 4 4 3 2,5 3 3 11 13
kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
inglise keel 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 9 9/12
matemaatika 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13 15
loodusõpetus 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 7 7
inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
muusikaõpetus 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4  7/4
kunstiõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
kehaline kasvatus 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 8 8
tehnoloogiaõpetus/käsitöö 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5
vene keel 3 3 3 3 3 3
ajalugu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3
ühiskonnaõpetus 1 1 1 1 1 1
arvutiõpetus 1 1 1 1 1
ettevõtlusõpe 0,5 0,5 1 1 0,5/1
robootika 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5/1
digitaalne keeleõpe 0,5 0,5
orkestriõpe 1 1
huvitav matemaatika 1 1 1
teamwork 0,5 0,5
kokku 25 25 25 25 28 27,5 28 28 30 30 30 30

4A, 5A, 6A – muusika eriklass
4B, 5B, 6B – inglise keele eriklass
4C, 4D, 5C, 5D, 6C, 6D – ettevõtlus-robootika klassid