Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

III kooliastme tunnijaotusplaan 2023/2024. õppeaastaks

õppeaine 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D riiklik meie
eesti keel 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 6  7
kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6  6
inglise keel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9  9
British Culture 0,5  0,5
Conversation 0,5 0,5  1
digitehnoloogia 1** 1*  1
matemaatika 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 13  14
loodusõpetus 2 2 2 2  2  2
inimeseõpetus 1* 1** 1* 1** 1** 1* 1** 1*  2  2
muusikaõpetus 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  3  A 4/
BCD 3
elektroonilise muusika alused 0,5  0,5
kunstiõpetus 1** 1* 1 1 1* 1** 1* 1** 1 1 1 1  3  3
kehaline kasvatus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  6  6
käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 2 2 2 2 2 2 2 2 1** 1* 1** 1*  5  5
vene keel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  9  9
ajalugu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  6  6
ühiskonnaõpetus 2 2 2 2  2  2
ettevõtlusõpe  0,5* 0,5** 0,5
informaatika 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
geograafia 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2  5 5
bioloogia 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2  5 5
keemia 2 2 2 2 2 2 2 2  4 4
füüsika 2 2 2 2 2 2 2 2  4 4
kokku 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32  32  32  90 95

* paaristunnid I poolaastal
** paaristunnid II poolaastal

7A, 8A, 9A – muusika õppesuund
7B, 8B, 9B – inglise keele õppesuund
7C, 7D, 8C, 8D, 9C, 9D – ettevõtlus-robootika õppesuund


Viimati muudetud: 30.10.2023