Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

III kooliastme tunnijaotusplaan 2017/2018 õppeaastaks

õppeaine 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 9A 9B 9C riiklik meie
eesti keel 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 6 7
kirjandus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
inglise keel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
British Culture 0,5 0,5 0,5
Conversation 0,5 0,5 0,5 0,5 1
lõimitud õpe ja praktikum
(mat/loodusõp/robootika)
1 1
matemaatika 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 13 14
loodusõpetus 2 2 2 2 2 2
inimeseõpetus 1 1 1 1 1 1 1 2 2
muusikaõpetus 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 A 4/BCD 3
elektroonilise muusika alused 0,5 0,5
kunstiõpetus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
kehaline kasvatus 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
käsitöö ja tehnoloogiaõpetus 2 2 2 2 2 2 2 1* 1* 1** 5 5
vene keel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
ajalugu 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6
ühiskonnaõpetus 2 2 2 2 2
1
arvutiõpetus 0,5 0,5 0,5 0,5
geograafia 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 5 5
bioloogia 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 5 5
keemia 2 2 2 2 2 2 4 4
füüsika 2 2 2 2 2 2 4 4
kokku 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32

* paaristunnid I poolaastal
** paaristunnid II poolaastal

7A, 8A, 9A – muusika õppesuund
7B, 7C, 8B, 8C, 9B, 9C – inglise keele õppesuund
7D – ettevõtlus-robootika õppesuund