Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2022/2023. õppeaasta

Õppenõukogu 26.10.2022 nr 1-4/1

Päevakord

  1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
  2. Sisehindamise aruande vahekokkuvõte, ülevaade HTM-i ja kooli rahuloluküsitlustest ning parendusvaldkondadest
  3. 4. ja 7. klasside eesti keele ja matemaatika tasemetööde kokkuvõte
  4. Vahekokkuvõte õpijõudlusest ja puudumistest septembris-oktoobris
  5. Ülevaade tugiõppe süsteemi toimimisest ja murelastest
  6. Arvutisüsteemide kasutamise korra tutvustamine
  7. Väärtused ja tegevused kasvatustöös
  8. Info

2021/2022. õppeaasta õppenõukogud