Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2022/2023. õppeaasta

Õppenõukogu 29.08.2023 nr 1-4/5

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Õppeaasta lõpetamine
 3. Sisehindamine: riigieksamite tulemused, lõpetajate edasine tegevus
 4. Lapsevanema soovil koduõppele lubamise otsustamine
 5. IT uuendustest koolis
 6. Haridus ja kool 2023/2024
 7. Õpetajate esindajate nimetamine hoolekokku
 8. 2023/24. õppeaasta arengueesmärgid ja ülevaade üldtööplaanist. Üldtööplaani kinnitamine
 9. Õppekorraldusest algaval õppeaastal

Õppenõukogu 22.06.2023 nr 1-4/4

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Täiendava õppetöö lõpetamine ja/või jätkamise otsustamine

Õppenõukogu 15.06.2023 nr 1-4/3

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
 3. Kiituskirjade ja kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 4. Täiendava õppetöö lõpetamine ja/või jätkamise otsustamine

Õppenõukogu 08.06.2023 nr 1-4/2

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. klassides
 3. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 4. Kiituskirjade väljaandmise otsustamine
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine
 6. Ainekiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine
 7. Kokkuvõte tugiõppesüsteemist – õppelünkade parandamisest
 8. Arengukava täitmise vahekokkuvõte, üldtööplaani eesmärkide täitmisest 2022/23.õa
 9. Õpilaste arengu raskustest, nõustamistest ja lahendusviisidest
 10. Arvutite vahetus ja liitumine linna IT-ga
 11. Teated ja tööülesanded enne puhkust

Õppenõukogu 26.10.2022 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Sisehindamise aruande vahekokkuvõte, ülevaade HTM-i ja kooli rahuloluküsitlustest ning parendusvaldkondadest
 3. 4. ja 7. klasside eesti keele ja matemaatika tasemetööde kokkuvõte
 4. Vahekokkuvõte õpijõudlusest ja puudumistest septembris-oktoobris
 5. Ülevaade tugiõppe süsteemi toimimisest ja murelastest
 6. Arvutisüsteemide kasutamise korra tutvustamine
 7. Väärtused ja tegevused kasvatustöös
 8. Info

2021/2022. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 24.10.2023