Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2019/2020. õppeaasta

Õppenõukogu 03.01.2020 nr 1-4/1

Päevakord

  1. Koosoleku rakendamine ja sissejuhatus
  2. Kokkuvõte sisehindamisest;
    1. kokkuvõte õppe-kasvatustööst I poolaastal;
    2. rahvusvahelised Erasmus+ projektid – temaatika ja kaasatus;
    3. digiõppe võimalused ja rakendused.
  3. Muudatused ja täiendused kooli kodukorras
  4. Haridusstrateegia lähtekohad uue arengukava ettevalmistamisel

2018-2019 õppeaasta õppenõukogud