Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2020/2021. õppeaasta

Õppenõukogu 16.06.2021 nr 1-4/3

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Täiendava õppetöö sooritamine.
 3. Järgmisesse klassi üleviimine.
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

Õppenõukogu 09.06.2021 nr 1-4/2

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. klassides.
 3. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 5. Kiituskirjade ja kiitusega põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 6. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 7. Ainekiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine.
 8. Ülevaade sisehindamisest ja õppeaasta eesmärkide täitmisest. Kokkuvõte distantsõppe perioodi tagasisideküsitlusest.
 9. Ülevaade klassijuhataja teema-aastast.
 10. Teated ja tööülesanded enne puhkust.

Õppenõukogu 05.01.2021 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppe- ja töökorraldusest alates 11. jaanuarist 2021.
 3. I poolaasta tulemused.
 4. Õppeaasta üldeesmärkide täitmisest.

2019-2020 õppeaasta õppenõukogud