Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2018/2019. õppeaasta

Õppenõukogu 03.01.2019 nr 1-4/1

Päevakord

  1. Päevakorra kinnitamine ja koosoleku rakendamine
  2. Ülevaade õppe-kasvatustööst I poolaastal
  3. Koduõppe kinnitamine
  4. Tugistruktuuride tööst koolis
  5. IKT vahendid ja võimalused digiõppes
  6. Vahekokkuvõte arengukava 2017-2021 täitmisest

2017-2018 õppeaasta õppenõukogud