Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised 2019/2020

Hetkel aktiivsed tööpakkumised puuduvad.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2020. aasta hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Menetluse liik Hankelepingu liik Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
1 Tallinna 21. Kooli puhastusteenus Avatud hange Teenus 140 000,00 II kvartal 30.06.2023 majandusjuht-direktori asetäitja Mariann Arengu

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Haldusjärelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium.
Kontakt: Välishindamise osakond, ekspert Piret Hiisjärv. piret.hiisjarv@hm.ee. +37256876436.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Koolide Infosüsteemi (KIS) dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord (.pdf)