Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised

Info vabade töökohtade osas: CV keskus.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2022. aasta hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Menetluse liik Plaanitav avaldamise aeg Lepinguperiood Eeldatav maksumus Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
1 Tallinna 21. Koolile sisekoristusteenuse osutamine Lihtmenetlus 01.05 – 31.05.2022 01.08.2022 – 22.06.2023 59 000 majandusjuht-direktori asetäitja Mariann Arengu

Hankeplaan on kinnitatud Tallinna 21. Kooli direktori 21.03.2022 käskkirjaga nr 1-2/8

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tuleohutusjärelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord (.pdf)