Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised 2019/2020

Hetkel aktiivsed tööpakkumised puuduvad.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2021. aasta hankeplaan

2021. aastal hanked puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tuleohutusjärelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium.
Kontakt: Välishindamise osakond, ekspert Piret Hiisjärv. piret.hiisjarv@hm.ee. +37256876436.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord (.pdf)