Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised 2019/2020

Tallinna 21. Kool ootab uuest õppeaastast oma meeskonda

  • tehnoloogiaõpetajat
  • käsitööõpetajat
  • eesti keele õpetajat
  • matemaatikaõpetajat

Palume esitada CV koos erialast haridust tõendava dokumendiga e-aadressil info@21k.ee.
Lisainfo Meelis Kond, direktor, tel 648 5448 või meelis.kond@21k.ee.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2019. aasta hankeplaan

2019. aastal riigihankeid ei korraldata.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Haldusjärelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium.
Kontakt: Välishindamise osakond, ekspert Piret Hiisjärv. piret.hiisjarv@hm.ee. +37256876436.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Koolide Infosüsteemi (KIS) dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord (.pdf)