Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Täitmata ametikohad

Tallinna 21. Kool pakub tööd eripedagoogile, logopeedile või õpiabi õpetajale.
Ootame kandideerijate CV-d ja haridust tõendavate dokumentide väljavõtteid e-postile info@21k.ee.

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2018. aasta hankeplaan

 

Jrk nr Riigihanke nimetus Menetluse liik Hankelepingu liik Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal) Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
1 Tallinna 21. Kooli toitlustusteenus (koolitoit) Avatud hange Teenus 1 274 000 II kvartal 01.07.2023 direktor Meelis Kond

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Riiklik järelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Koolide Infosüsteemi (KIS) dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord (.pdf)