Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tööpakkumised

Tallinna 21. Kool ootab 2023/2024. õppeaastast oma meeskonda:

  • klassiõpetajat (1,0 koormusega)
  • prantsuse keele õpetajat (0,5 koormusega)
  • saksa keele õpetajat (0,5 koormusega)
  • hispaania keele õpetajat (1,0 koormusega)
  • pikapäevarühma õpetajat (1,0 koormusega

Palume esitada avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 10. aprilliks 2023 e-posti aadressile: meelis.kond@21k.ee.

Tööle asumise aeg august 2023.

Lisainfo: Meelis Kond, direktor, tel 510 9857 või meelis.kond@21k.ee

Eelarve

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna koduleheküljelt.

Riigihanked

Kättesaadavad riigihangete registrist.

Tallinna 21. Kooli 2023. aasta hankeplaan

Jrk nr Riigihanke nimetus Menetluse liik Plaanitav avaldamise aeg Hankelepingu täitmise eeldatav aeg Eeldatav maksumus Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
1 Tallinna 21. Kooli sisekoristusteenus Lihthanke menetlus 01.05 – 15.06.2023 14.08.2023 – 28.06.2024 59 000 majandusjuht
2 Koolitoitlustusteenus Rahvusvaheline avatud hankemenetlus 20.03 – 30.04.2023 01.09.2023 – 30.06.2028 1 475 000 Tallinna Haridusamet

Hankeplaan on kinnitatud Tallinna 21. Kooli direktori 16.03.2023 käskkirjaga nr 1-2/3.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tuleohutusjärelevalve

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve

Haldusjärelvalvet kooli tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord

Tallinna 21. Kooli asjaajamiskord on avaldatud Koolikorraldus -> Korrad ja juhendid.