Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Gümnaasiumi koolieksamid 2017/2018

Ajalugu kirjalik 31.05.2018
Arvutiõpetus kirjalik 31.05.2018
Bioloogia suuline 31.05.2018
B-võõrkeel (vene keel) kirjalik ja suuline 31.05.2018
C-võõrkeel (hispaania, prantsuse, saksa keel) kirjalik ja suuline 31.05.2018
Füüsika kirjalik 31.05.2018
Geograafia kirjalik 31.05.2018
Keemia kirjalik 31.05.2018
Ühiskonnaõpetus kirjalik 31.05.2018
Majandusõpetus kirjalik 31.05.2018
Euroopa ettevõtluseksam ESP e-eksam 31.05.2018

Koolieksamiaine kinnitamise avaldus