Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Gümnaasiumi koolieksamid 2020/2021. õppeaastal

Ajalugu kirjalik 27.05.2021
Arvutiõpetus kirjalik 27.05.2021
Bioloogia suuline 27.05.2021
B-võõrkeel (vene keel) kirjalik ja suuline 27.05.2021
C-võõrkeel (hispaania, prantsuse, saksa keel) kirjalik ja suuline 27.05.2021
Füüsika kirjalik 27.05.2021
Geograafia kirjalik 27.05.2021
Keemia kirjalik 27.05.2021
Ühiskonnaõpetus kirjalik 27.05.2021
Euroopa ettevõtluseksam ESP e-eksam  

Koolieksamiaine kinnitamise avaldus