Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppekorraldus

 1. Junior Achievement Eesti – majandusõpetuse läbiviimine koolis, õppeprogrammidega varustamine ja täiendõppe korraldamine
 2. Tartu Ülikooli Teaduskool – e-kursused põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele
 3. Tallinna Tehnikaülikool – inseneriteaduskond ja geenitehnoloogia praktikum
 4. Balti Filmi- ja Meediakool – meediaõpetuse mitmekesistamine
 5. Tallinna Ülikool – e-kursused gümnaasiumiõpilastele
 6. Kaitseliit ja Eesti Vabariigi Kaitseministeerium – riigikaitseõpetuse toetamine
 7. Keelekeskus “Puškin” – vene keele ja kultuuriloo õpetamise toetamine.
 8. Gymnasium Corvinianum (Northeim, Saksamaa) – muusika- ja draamaõpetuse arendamine.

Projektitöö

 1. Erasmus+ – Euroopa Liidu haridus- , koolitus-  ja noorteprogramm
 2. G-5 koolid – viie kesklinna kooli koostööliit teadmiste, spordi ja kultuuri valdkonnas
 3. Tallinna Linnavalitsus – humanitaarklasside õpilaste meediapraktikumi toetaja ettevõtluspäeva jäädvustamisel filmina
 4. Hugo Treffneri Gümnaasium – sõpruskool humanitaarainetealases koostöös
 5. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium – sõpruskool humanitaarainetealases koostöös
 6. Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut – loengute, projektide, õpilasürituste toetamine, korraldamine
 7. Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond – projektide, õpilasürituste toetamine
 8. Jaapani Suursaatkond – projektide, õpilasürituste toetamine
 9. Peterburi 410. Lütseum – koolidevaheline koostöö
 10. Vuosaaren Lukio – koolidevaheline koostöö

Karjääriplaneerimine

 1. Rajaleidja
 2. Ülikoolid
 3. Eesti Vabariigi Välisministeerium
 4. Fördegymnasium Flensburg (Saksamaa) – tööpraktika, õpilasvahetuste korraldamine
 5. Auguste Victoria Schule (Felnsburg, Saksamaa) – tööpraktika, õpilasvahetuste korraldamine
 6. Üle 40 Tallinna asutuse (pangad, haiglad, hotellid, ehitusettevõtted jt) – töövarjupäevade toetamine

Ürituste toetamine

 1. Eesti Kunstimuuseum
 2. Eesti Kunstnike Liit
 3. Eesti Kontsert
 4. Eesti Olümpiakomitee
 5. Tallinna Kesklinna Valitsus
 6. Eesti Lastekirjanduse Teabekeksus
 7. Tallinna Toomklubi
 8. Eesti Harrastusteatrite Liit
 9. Staabi- ja sidepataljon