Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2020/2021. õppeaasta eksamiperiood põhikooli lõpetamiseks on 28. mai – 11. juuni 2021.

Põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad:

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021
 • bioloogia (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • keemia (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • füüsika (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • geograafia (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • ajalugu (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • inglise keel võõrkeelena (suuline) – 9.-10. juuni 2021
 • vene keel võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021
 • vene keel võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021

Riigiteataja – Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad