Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Noorteparlament alustas tööd 2003/2004. õppeaastal ning sinna kuulub igast 7. ja 8. klassist kaks esindajat. Noorteparlament teeb koostööd Õpilasesinduse ja teiste õpilasorganisatsioonidega ning tema tööd juhib üks asepresidentidest.

Ülesanded:

  • abi heategevuslike ürituste korraldamisel ja I ning II kooliastme õpilaste vahetundide sisustamisel;
  • ettepanekute tegemine III kooliastme õpilaste huvitegevuse arendamiseks.

Noorteparlament koguneb regulaarselt üks kord nädalas infovahetunniks ning üks kord kuus koos Õpilasesindusega töökoosolekuks.

Noorteparlament 2019/2020. õppeaastal
Noorteparlament 2019/2020. õppeaastal


Viimati muudetud: 04.10.2023