Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

1903Tallinna II kroonualgkool alustab tööd Poska tänav 6A (endine Liiva tänav)
1911Kool saab nimeks Tallinna II Ühendatud Poeg- ja Tütarlaste Kroonualgkool
1917Kool nimetatakse ümber Tallinna Linna 21. Algkooliks
1923/24Valmib uus koolimaja Raua tänav 6, arhitekt Artur Perna
194021. juunil osutavad koolimajas paiknevad Eesti kaitseväe sidepataljoni võitlejad Punaarmeele viimast vastupanu
1945/46Kool muutub keskkooliks – Tallinna 21. Keskkool
1950Esimene lend (14 õpilast) lõpetab kooli
1952Kool nimetatakse ümber Nikolai Gogoli nimeliseks Tallinna 21. Keskkooliks
1953Koolist saab praeguse Tallinna Pedagoogikaülikooli baaskool
1957Hakkab ilmuma kooli almanahh «Suleproovid»
1958Koolis avatakse süvaõpetusega muusika õppesuund
1961Toimub esimene kevadkontsert «Estonia» kontserdisaalis
Avatakse kunsti ja süvaõpetusega inglise keele eriklassid, mõlemad lastevanemate kulul
1965Valmib arhitekt Heili Härmsoni ainuprojekti alusel juurdeehitus
1966Minnakse esimesena tollases Nõukogude Liidus viiepäevasele õppenädalale
1967Valmivad arhitekt Heili Härmsoni ainuprojekti lausel normaalmõõtmetes ujula ja võimla
1987Kool saab endale oma lipu. Keskkoolilõpetajatele antakse kooli mälestusmedal, teenekatele teenetemedal.
1988Avatakse keele-reaalharu ja keele-humanitaarharu gümnaasiumis
Kool saab lõpusõrmuse, autor Andres Ojari
1989Kooli nimi muudetakse Tallinna 21. Keskkooliks
1991Koolilehe «Lennuk» asutamine
1993Kool kuulub rahvusvahelisse tervist edendavate koolide ketti
1994Käivitus koostööprojekt Lahti kooliga
1995Luuakse ametlikult kooli õpilasomavalitsus (ÕOV)
1996Tallinna 21. Keskkooli eesistumisel luuakse Viie Kooli Koostöölepingu Liit (G5)
Käivitus rahvusvaheline tervistedendavate koolide projekt «Läänemereprojekt»
1997Koolis avati arvutiklass
Õpilaste soovil alustati riigikaitseõpetusega
1998Kool hakkab kandma Tallinna 21. Kooli nime
Toimub Hoolekogu poolt seoses nime muutusega kingitud koolilipu õnnistamine
1999Kool saab vormimütsi, kavandi autor 50. lennu vilistlane Jan Garšnek
2000Kooli ÕOV algatab projekti «Noored ja Euroopa Liit». Koolile omistab Eesti Euroopa Liikumine AASTA EUROOPLASE TIITLI
2001Algab kooli renoveerimine. Õppetöö toimub Tondiraba Keskkooli ja Liivalaia Gümnaasiumi ruumides ning huvitegevus Tallinna Toomklubis ja linna erinevates asutustes
2002Käivitub kolme kooli humanitaarprojekt Hugo Treffneri Gümnaasium – Sütevaka Humanitaargümnaasium – Tallinna 21. Kool.
Käivitub valikainete süsteem 10.–12. klassidel
2003Lõppeb kooli renoveerimine.
Kool tähistab 100. juubelit.
Ilmub juubeliraamat «Sada aastat koolikella».
Kool saab oma sümboolikaga päeviku ja märkmiku.
2004Kool saab oma sümboolikaga õpinguraamatu.
Ilmub infovoldik «Sulle, lapsevanem»
2005Valmib spordiväljak.
Toimub 45. kevadkontsert Estonia kontserdisaalis.
Kool saab kvaliteediauhinna «Hea huvitegevusega kool»
2006Toimub 20. kunstinädal.
Toimub kooli terviklik üleminek eKoolile.
2007Esietendub kooli 1. muusikal «Hans ja Grete» koostöös Saksamaa noortega
2008Kool tähistab 105. juubelit, antakse välja kooli CD ja almanahh
2009Kool saab koolivesti
2010Toimub 50. kevadkontsert
2011Toimub 25. kunstinädal
2012Kool saab Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna «Hea õpikeskkonnaga kool»
2013Kool tähistab 110. juubelit
Valmib kooli tutvustav ülevaatefilm
2014Kool saab kvaliteediauhinna «Innovaatiline tegu 2014»
2015Kool saab kvaliteediauhinna «Innovaatiline tegu 2015»
2016Kool saab tunnustuse «Uuenev haridusasutus 2016» Me õpime kõikjal
Kool saab tunnustuse «Parim koostööprojekt 2016»
2017Kool saab Tallinna Kesklinna Valitsuse tunnustuse «Haridusasutuse aastaauhind 2016»
Kool saab Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse «Digitaalselt aktiivne kool»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Haridustegu» ja eriauhinna Lillefestivali «Ühevärviline aed» kujundamise eest
Kool saab rahvusvahelise tunnustuse «Euroopa ettevõtlik kool 2017»
2018Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Haridustegu veebruar 2018» EduInnoLab Innovatsioonistuudio avamise eest
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Tegus kool 2018»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse ja preemia «Haridusuuendus 2018»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse ja preemia «Parim Koostööprojekt 2018»
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Haridusameti, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu tänukirjad kooli 115. aastapäeva puhul 2018
UNESCO ja Läänemere Projekti tunnustus keskkonnahoidliku mõtteviisi ja UNESCO põhiväärtuste kandmise ja leviku eest 2018
Cambridge Assessment English tunnistus Cambridge English Qualification 2018
HTM konkurss «Äritegu 2018» I koht õpilasfirma Best Ice
Eesti Kvaliteediühingu konkursi «Kvaliteediinnovatsioon 2018» võitja
Tallinna Haridusameti novembri 2018 haridustegu: HTM-i ettevõtlikkuskonkursil I koht äritegude kategoorias ja õpetajate tunnustused
JA Eesti Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade projekti Kuldtoetaja tunnustus 2018
Kool saab Eesti ja rahvusvahelise tunnustuse «Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2018»
2019Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Koostööprojekt 2019» G5 koolide koostöö eest
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Aasta haridustegu 2019» Ettevõtlus-robootika õppesuuna loomise ja arendamise eest põhikoolis
2020Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Edukas kool olümpiaadidel 2020»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Tegus õpilasesindus 2020»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Koolinoorte sportmängude parim gümnasistide arvestuses 2020»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Koolinoorte sportmängude parim põhikooliastme arvestuses 2020»
Kool saab Postimehe auhinna «Parim koolileht 2020»
2021Kool saab tunnustuse «Parim teadus- ja koostööprojekt Rakett 21»
Kool saab tiitli «Aasta väitluskool 2021»
Kooli õpilasfirma Spotter saab tunnustuse «Eesti Parim õpilasfirma 2021»
2022Kooli õpilasfirma Drycycle saab tunnustuse «Eesti Parim õpilasfirma 2022»
2023Kool tähistab 120. juubelit

Viimati muudetud: 13.05.2024