Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

1903 Tallinna II kroonualgkool alustab tööd Poska tänav 6A (endine Liiva tänav)
1911 Kool saab nimeks Tallinna II Ühendatud Poeg- ja Tütarlaste Kroonualgkool
1917 Kool nimetatakse ümber Tallinna Linna 21. Algkooliks
1923/24 Valmib uus koolimaja Raua tänav 6, arhitekt Artur Perna
1940 21. juunil osutavad koolimajas paiknevad Eesti kaitseväe sidepataljoni võitlejad Punaarmeele viimast vastupanu
1945/46 Kool muutub keskkooliks – Tallinna 21. Keskkool
1950 Esimene lend (14 õpilast) lõpetab kooli
1952 Kool nimetatakse ümber Nikolai Gogoli nimeliseks Tallinna 21. Keskkooliks
1953 Koolist saab praeguse Tallinna Pedagoogikaülikooli baaskool
1957 Hakkab ilmuma kooli almanahh «Suleproovid»
1958 Koolis avatakse süvaõpetusega muusika õppesuund
1961 Toimub esimene kevadkontsert «Estonia» kontserdisaalis
Avatakse kunsti ja süvaõpetusega inglise keele eriklassid, mõlemad lastevanemate kulul
1965 Valmib arhitekt Heili Härmsoni ainuprojekti alusel juurdeehitus
1966 Minnakse esimesena tollases Nõukogude Liidus viiepäevasele õppenädalale
1967 Valmivad arhitekt Heili Härmsoni ainuprojekti lausel normaalmõõtmetes ujula ja võimla
1987 Kool saab endale oma lipu. Keskkoolilõpetajatele antakse kooli mälestusmedal, teenekatele teenetemedal.
1988 Avatakse keele-reaalharu ja keele-humanitaarharu gümnaasiumis
Kool saab lõpusõrmuse, autor Andres Ojari
1989 Kooli nimi muudetakse Tallinna 21. Keskkooliks
1991 Koolilehe «Lennuk» asutamine
1993 Kool kuulub rahvusvahelisse tervist edendavate koolide ketti
1994 Käivitus koostööprojekt Lahti kooliga
1995 Luuakse ametlikult kooli õpilasomavalitsus (ÕOV)
1996 Tallinna 21. Keskkooli eesistumisel luuakse Viie Kooli Koostöölepingu Liit (G5)
Käivitus rahvusvaheline tervistedendavate koolide projekt «Läänemereprojekt»
1997 Koolis avati arvutiklass
Õpilaste soovil alustati riigikaitseõpetusega
1998 Kool hakkab kandma Tallinna 21. Kooli nime
Toimub Hoolekogu poolt seoses nime muutusega kingitud koolilipu õnnistamine
1999 Kool saab vormimütsi, kavandi autor 50. lennu vilistlane Jan Garšnek
2000 Kooli ÕOV algatab projekti «Noored ja Euroopa Liit». Koolile omistab Eesti Euroopa Liikumine AASTA EUROOPLASE TIITLI
2001 Algab kooli renoveerimine. Õppetöö toimub Tondiraba Keskkooli ja Liivalaia Gümnaasiumi ruumides ning huvitegevus Tallinna Toomklubis ja linna erinevates asutustes
2002 Käivitub kolme kooli humanitaarprojekt Hugo Treffneri Gümnaasium – Sütevaka Humanitaargümnaasium – Tallinna 21. Kool.
Käivitub valikainete süsteem 10.–12. klassidel
2003 Lõppeb kooli renoveerimine.
Kool tähistab 100. juubelit.
Ilmub juubeliraamat «Sada aastat koolikella».
Kool saab oma sümboolikaga päeviku ja märkmiku.
2004 Kool saab oma sümboolikaga õpinguraamatu.
Ilmub infovoldik «Sulle, lapsevanem»
2005 Valmib spordiväljak.
Toimub 45. kevadkontsert Estonia kontserdisaalis.
Kool saab kvaliteediauhinna «Hea huvitegevusega kool»
2006 Toimub 20. kunstinädal.
Toimub kooli terviklik üleminek eKoolile.
2007 Esietendub kooli 1. muusikal «Hans ja Grete» koostöös Saksamaa noortega
2008 Kool tähistab 105. juubelit, antakse välja kooli CD ja almanahh
2009 Kool saab koolivesti
2010 Toimub 50. kevadkontsert
2011 Toimub 25. kunstinädal
2012 Kool saab Tallinna Haridusasutuste Kvaliteediauhinna «Hea õpikeskkonnaga kool»
2013 Kool tähistab 110. juubelit
Valmib kooli tutvustav ülevaatefilm
2014 Kool saab kvaliteediauhinna «Innovaatiline tegu 2014»
2015 Kool saab kvaliteediauhinna «Innovaatiline tegu 2015»
2016 Kool saab tunnustuse «Uuenev haridusasutus 2016» Me õpime kõikjal
Kool saab tunnustuse «Parim koostööprojekt 2016»
2017 Kool saab Tallinna Kesklinna Valitsuse tunnustuse «Haridusasutuse aastaauhind 2016»
Kool saab Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnustuse «Digitaalselt aktiivne kool»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Haridustegu» ja eriauhinna Lillefestivali «Ühevärviline aed» kujundamise eest
Kool saab rahvusvahelise tunnustuse «Euroopa ettevõtlik kool 2017»
2018 Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Haridustegu veebruar 2018» EduInnoLab Innovatsioonistuudio avamise eest
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Tegus kool 2018»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse ja preemia «Haridusuuendus 2018»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse ja preemia «Parim Koostööprojekt 2018»
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Haridusameti, Tallinna Linnavalitsuse ja Tallinna Linnavolikogu tänukirjad kooli 115. aastapäeva puhul 2018
UNESCO ja Läänemere Projekti tunnustus keskkonnahoidliku mõtteviisi ja UNESCO põhiväärtuste kandmise ja leviku eest 2018
Cambridge Assessment English tunnistus Cambridge English Qualification 2018
HTM konkurss «Äritegu 2018» I koht õpilasfirma Best Ice
Eesti Kvaliteediühingu konkursi «Kvaliteediinnovatsioon 2018» võitja
Tallinna Haridusameti novembri 2018 haridustegu: HTM-i ettevõtlikkuskonkursil I koht äritegude kategoorias ja õpetajate tunnustused
JA Eesti Kesk-Läänemere ühisõpilasfirmade projekti Kuldtoetaja tunnustus 2018
Kool saab Eesti ja rahvusvahelise tunnustuse «Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2018»
2019 Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Koostööprojekt 2019» G5 koolide koostöö eest
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Aasta haridustegu 2019» Ettevõtlus-robootika õppesuuna loomise ja arendamise eest põhikoolis
2020 Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Edukas kool olümpiaadidel 2020»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Tegus õpilasesindus 2020»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Koolinoorte sportmängude parim gümnasistide arvestuses 2020»
Kool saab Tallinna Haridusameti tunnustuse «Koolinoorte sportmängude parim põhikooliastme arvestuses 2020»
Kool saab Postimehe auhinna «Parim koolileht 2020»
2021 Kool saab tunnustuse «Parim teadus- ja koostööprojekt Rakett 21»
Kool saab tiitli «Aasta väitluskool 2021»
Kooli õpilasfirma Spotter saab tunnustuse «Eesti Parim õpilasfirma 2021»

Viimati muudetud: 08.11.2022