Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

  1. Õppekava uuendamine ja õppesuundade arendustegevuste jätkamine, monitooring.
  2. Võõrkeelte õppimise süsteemi ülevaatus, uute B-võõrkeelte õppimise alustamine 6. klassides.
  3. Koolipere heaolu parendamine: kiusamisvaba metoodika rakendamine ennetustegevustes ja lahendusviisides, fookuses vaimse tervise hoidmine, liikumine ja terviseedendus.
  4. Uueneva IT-süsteemi käivitamine ja tõrgeteta töö tagamine.
  5. Kooli õpikeskkonna järjepidev uuendamine ja kaasajastamine.
  6. Ettevalmistused uue õppehoone, Tartu mnt 23, käivitumiseks – füüsiline õpikeskkond ning töökorralduse kontseptsiooni loomine õppe- ja huvitegevuseks (sh pikapäevarühm)

Viimati muudetud: 24.10.2023