Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti keel
(max 100p)
Matemaatika LAI
(max 100p)
Matemaatika KITSAS
(max 100p)
21. Kool EV 21. Kool EV 21. Kool EV
õpilasi keskm. tulem keskm. tulem õpilasi keskm. tulem keskm. tulem õpilasi keskm. tulem keskm. tulem
2023 107 69,6p 55,8p 102 65,9p 60,3p 5 49p 34,8p
2022 112 76,9p 60,5p 100 73,1p 55,7p 12 45,9p 32,5p
2021* 102 75,88p 60,3p 83 66,4p 49,8p 15 67,9p 43,2p
2020* 107 75,9p 61,6p 80 71,4p 51p 21 62,1p 36,4p
2019 106 70,7p 62p 82 63p 51p 24 61,8p 36p
2018 104 72,3p 62,2p 66 73,6p 55,6p 38 70,7p 37,4p

* Seoses COVID-19 levikuga seoti riigieksamid lahti gümnaasiumi lõpetamise tingimustest ning riigieksamid olid vabatahtlikud. 2020 lõpetas 110, 2021 lõpetas 105 gümnasisti.

Võõrkeele eksamite tulemused

Võõrkeele eksamite tulemused esitatakse Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemete süsteemis (A1-C2).

Inglise keele riigieksam vastab Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete B1 ja B2 kirjeldustele.
Riiklik õppekava eeldab gümnaasiumiõpilastelt võõrkeele oskust B-keeletasemel.

C-keeleoskustaseme omandanu on riikliku õppekava nõudmised ületanud.

Inglise keel CAE Inglise keele riigieksam
õpilasi B1 B2 C1 C2 õpilasi 21. Kool
keskm. tulem
2023 104 0% 8,7% 54,8% 36,5% 3 81,7
2022 110 0% 7,3% 44,5% 48,2% 2 66
2021 101 0% 0% 56,4% 43,6% 3 82,6
2020 107 0% 3% 57% 40% 0
2019* 99 0% 2% 63% 27% 9 87,7
2018 104 0% 5,7% 37,5% 32,7% 25 91,5

* 2019. aastal sooritas rahvusvahelise sertifikaadieksami 99 õpilast, 3 õpilast nii inglise keele riigieksami kui CAE ja üks vene keele riigieksemi.


Viimati muudetud: 31.08.2023