Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti keel (max 100p) Matemaatika LAI (max 100p) Matemaatika KITSAS (max 100p)
21. Kool EV 21. Kool EV 21. Kool EV
õpilasi keskm. tulem keskm. tulem õpilasi keskm. tulem keskm. tulem õpilasi keskm. tulem keskm. tulem
2017 98 75,9p 62,6p 51 72p 51,8p 47 62p 38,4p
2016 86 75,2p 62,5p 64 69p 56p 22 65,7p 40p
2015 94 71,6p 61,9p 81 53p 50,8p 13 49,2p 37p

Võõrkeele eksamite tulemused esitatakse Euroopa Nõukogu keeleõppe raamdokumendis kirjeldatud keeleoskustasemete süsteemis (A1-C2).

Inglise keele riigieksam vastab Euroopa  Nõukogu keeleoskustasemete B1 ja B2 kirjeldustele.
Riiklik õppekava  eeldab gümnaasiumiõpilastelt võõrkeele oskust B-keeletasemel.

C- keeleoskustaseme omandanu on riikliku õppekava nõudmised ületanud. 2017. aastal sooritas rahvusvahelise sertifikaadieksami 57 õpilast.

Inglise keel Inglise keele riigieksam
õpilasi B1 B2 C1 C2 õpilasi 21. Kool
keskm. tulem
2017 98 8% 36% 28% 28% 41 85,5
2016 86 10% 61% 24% 15% 55 85,2
2015 94 4% 59% 23% 14% 57 87,5