Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli põhikoolis on kolm õppesuunda:

 • Muusika õppesuund – A klassid
 • Inglise keele õppesuund – B klassid
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid
Tallinna 21. Kooli põhikoolis on 2022/2023. õppeaastast alates 1. klassist kolm õppesuunda:

 • Muusika ja digitehnoloogia õppesuund – A klassid
 • Inglise keele ja reaalainete õppesuund – B klassid
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Muusika õppesuund – A klassid

Muusika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult muusikat. Alates 2. klassist toimub muusikaõpe rühmades. Õppegruppides lisandub plokkflöödiõpetus, kitarriõpe, instrumendi-orkestriõpe, süvendatud noodiõpetus, elektroonilise muusika alused. Muusikatundides kasutatakse aktiivselt digivahendeid.
5. klassis – Instrumendiõpetus/Orkester ja Mini-miniõpilasfirmade programm, robootika.

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde:

 • muusikale;
 • matemaatikale;
 • inglise keelele;
 • eesti keelele;
 • arvutiõpetusele;
 • ettevõtlusõppele.

Inglise keele õppesuund – B klassid

Inglise keele õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult inglise keelt. Inglise keele õpe algab 2. klassist ja toimub rühmades. Lisaks õpitakse inglisekeelseid ained nagu digitaalne keeleõpe – praktiline inglise keel, Cooperation Teamwork, British Culture, Conversation.

Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes

 • Digitaalne keeleõpe (praktiline keel) ja Mini-minifirmade programm, Robootika
 • Cooperation Teamwork

III kooliastmes

 • British Culture
 • Conversation

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde:

 • inglise keelele;
 • matemaatikale;
 • eesti keelele;
 • robootikale;
 • ettevõtlusõppele;
 • informaatikale.

Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Ettevõtlus-robootika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult ettevõtlusõpet, õpilasfirmade programmi „Mini-minifirmad“, robootikat, lõimitult robootika-matemaatika-loodusõpetust, matemaatilis-strateegilisi mänge ja nutisporti.

 Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes:

 • ettevõtlusõpe, programm “7 sammu”
 • robootika

II kooliastmes

 • robootika
 • Mini-mini õpilasfirmade programm, robootika ning Huvitav Nutimatemaatika

III kooliastmes

 • digitehnoloogia
 • ettevõtlusõpe, Mini õpilasfirmade programm

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunale lisatud ainetunde:

 • eesti keelele;
 • matemaatikale;
 • inglise keelele;
 • informaatika.