Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli põhikoolis on kolm õppesuunda:

 • Muusika õppesuund – A klassid
 • Inglise keele õppesuund – B klassid
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid
Tallinna 21. Kooli põhikoolis on 2022/2023. õppeaastast alates 1. klassist kolm õppesuunda:

 • Muusika ja digitehnoloogia õppesuund – A klassid
 • Inglise keele ja reaalainete õppesuund – B klassid
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Muusika õppesuund – A klassid

Muusika ja digitehnoloogia õppesuund (alates 2022/2023. õppeaastast)

Muusika õppesuunaga klassides õpetatakse süvendatult muusikat ja digitehnoloogiat.

Eakohasusest lähtuvalt õpetatakse lõimitult põhiainetega  animeerimist, fotografeerimist, salvestamist, helindamist, videotöötlust. Alates 2. klassist toimub muusikaõpe rühmades. Õppegruppides lisandub plokkflöödiõpetus, kitarriõpe, instrumendi-orkestriõpe, süvendatud noodiõpetus, elektroonilise muusika alused. Muusikatundides kasutatakse aktiivselt digivahendeid sh erinevaid muusikaprogramme.

Muusikaklasside õpilased osalevad aktiivselt erinevates koorides.

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde

 • muusikale
 • eesti keelele
 • matemaatikale
 • inglise keelele
 • informaatikale
Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes

 • orkestriõpe
 • robootika
 • ettevõtlusõpe
Õppesuunaainete õppimine III kooliastmes

 • elektroonilise muusika alused

Inglise keele õppesuund – B klassid

Inglise keele ja reaalainete õppesuund (alates 2022/2023. õppeaastast)

Inglise keele õppesuunaga klassides õpetatakse süvendatult inglise keelt ja reaalaineid. Eakohasusest lähtuvalt õpetatakse lõimitult põhiainetega programmeerimist, erinevaid mõttemänge, loogikat, avatud teadust. Inglise keele õpe algab 1. klassi teisest poolest ja toimub rühmades. Lisaks õpitakse inglisekeelseid ained nagu Digital English, Cooperation Teamwork, British Culture, Conversation.

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde

 • inglise keelele
 • matemaatikale
 • eesti keelele
 • informaatikale
Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes

 • Digital English
 • Cooperation Teamwork
 • robootika
 • ettevõtlusõpe
Õppesuunaainete õppimine III kooliastmes

 • British Culture
 • Conversation

Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Ettevõtlus-robootika õppesuunaga klassis õpetatakse ettevõtlusõppes erinevaid õpilasfirmade programme, robootikat, lõimitult robootika-matemaatika-loodusõpetust (digitehnoloogia), matemaatilis-strateegilisi mänge ja nutisporti.

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunale lisatud ainetunde

 • eesti keelele
 • matemaatikale
 • inglise keelele
 • informaatika
Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes

 • ettevõtlusõpe (programm “7 sammu”)
 • robootika
Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes

 • robootika
 • ettevõtlusõpe (mini-mini õpilasfirmade programm)
 • huvitav nutimatemaatika
Õppesuunaainete õppimine III kooliastmes

 • digitehnoloogia
 • ettevõtlusõpe (mini õpilasfirmade programm)

Viimati muudetud: 06.09.2022