Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli põhikoolis on kolm õppesuunda:

 • Muusika õppesuund – A klassid
 • Inglise keele õppesuund – B klassid
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Muusika õppesuund – A klassid

Muusika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult muusikat. Alates 2. klassist toimub muusikaõpe rühmades. Õppegruppides lisandub plokkflöödiõpetus, kitarriõpe, instrumendi-orkestriõpe, süvendatud noodiõpetus, elektroonilise muusika alused. Muusikatundides kasutatakse aktiivselt digivahendeid.
5. klassis – Instrumendiõpetus/Orkester ja Mini-miniõpilasfirmade programm, robootika.

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde:

 • muusikale;
 • matemaatikale;
 • inglise keelele;
 • eesti keelele;
 • arvutiõpetusele;
 • ettevõtlusõppele.

Inglise keele õppesuund – B klassid

2019/2020 õppeaastal III kooliastmes 7B, 8B, 9B, 9C.

Inglise keele õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult inglise keelt. Inglise keele õpe algab 2. klassist ja toimub rühmades. Lisaks õpitakse inglisekeelseid ained nagu digitaalne keeleõpe – praktiline inglise keel, Cooperation Teamwork, British Culture, Conversation.

Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes

 • Digitaalne keeleõpe (praktiline keel) ja Mini-minifirmade programm, Robootika
 • Cooperation Teamwork

III kooliastmes

 • British Culture
 • Conversation

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde:

 • inglise keelele;
 • matemaatikale;
 • eesti keelele;
 • robootikale;
 • ettevõtlusõppele;
 • informaatikale.

Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

2019/2020 õppeaastal III kooliastmes 7C, 7D, 8C, 8D, 9D.

Ettevõtlus-robootika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult ettevõtlusõpet, õpilasfirmade programmi „Mini-minifirmad“, robootikat, lõimitult robootika-matemaatika-loodusõpetust, matemaatilis-strateegilisi mänge ja nutisporti.

 Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes:

 • ettevõtlusõpe, programm “7 sammu”
 • robootika

II kooliastmes

 • robootika
 • Mini-mini õpilasfirmade programm, robootika ning Huvitav Nutimatemaatika

III kooliastmes

 • digitehnoloogia
 • ettevõtlusõpe, Mini õpilasfirmade programm

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunale lisatud ainetunde:

 • eesti keelele;
 • matemaatikale;
 • inglise keelele;
 • informaatika.