Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli põhikoolis on kolm õppesuunda:

 • Muusika õppesuund – A klassid
 • Inglise keele õppesuund – B klassid
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Muusika õppesuund – A klassid

Muusika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult muusikat. Alates 2. klassist toimub muusikaõpe rühmades. Õppegruppides lisandub plokkflöödiõpetus, kitarriõpe, instrumendi-orkestriõpe, süvendatud noodiõpetus, elektroonilise muusika alused. Muusikatundides kasutatakse aktiivselt digivahendeid.
5. klassis – Instrumendiõpetus/Orkester ja Mini-miniõpilasfirmade programm, Robootika.

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde:

 • muusikale;
 • matemaatikale;
 • inglise keelele;
 • eesti keelele;
 • arvutiõpetusele;
 • ettevõtlusõppele.

Inglise keele õppesuund – B klassid

Inglise keele õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult inglise keelt. Inglise keele õpe algab 2. klassist ja toimub rühmades. Lisaks õpitakse inglisekeelseid ained nagu digilabor – praktiline inglise keel, Cooperation Teamwork, British-American History and Culture, Conversation, Social Skills.

Õppesuunaainete õppimine II kooliastmes

 • Digitaalne keeleõpe (praktiline keel) ja Mini-minifirmade programm, Robootika
 • Cooperation Teamwork

III kooliastmes

 • Kaasaegne inglise-ameerika kirjandus/Culture and Conversation
 • Conversation
 • Social Skills

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunas lisatud ainetunde:

 • inglise keelele;
 • matemaatikale;
 • eesti keelele;
 • robootikale;
 • ettevõtlusõppele;
 • arvutiõpetusele.

Ettevõtlus-robootika õppesuund – C-D klassid

Ettevõtlus-robootika õppesuunaga klassis õpetatakse süvendatult ettevõtlusõpet, õpilasfirmade programmi „Mini-minifirmad“, robootikat, lõimitult robootika-matemaatika-loodusõpetust, matemaatilis-strateegilisi mänge ja nutisporti.

 Õppesuunaainete õppimine I kooliastmes:

 • Ettevõtlusõpe, programm “7 sammu”
 • Robootika

II kooliastmes

 • Robootika
 • Mini-mini õpilasfirmade programm, robootika ning Huvitav Nutimatemaatika
 • Robootika

III kooliastmes

 • Lõimitud õpe ja praktikum: loodusõpetus, matemaatika ja robootika
 • Ettevõtlusõpe: õpilasfirmade programm ja arvutiõpetus

Lisaks kohustuslikele tundidele on õppesuunale lisatud ainetunde:

 • eesti keelele;
 • matemaatikale;
 • inglise keelele;
 • arvutiõpetusele.