Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

I kooliastme tunnijaotusplaan 2021/2022. õppeaastaks.

õppeaine 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D riiklik meie
eesti keel 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 19 18
kirjandus
inglise keel 3 4 3 3 3 4 3 3 3 6/8
matemaatika 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 10 13
loodus- ja inimeseõpetus 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5
muusikaõpetus 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 6  8/6
kunstiõpetus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
kehaline kasvatus 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 8 8
arvutiõpetus 1 1 1 1 1
robootika 1 1 1
ettevõtlusõpe 1 1 1
kokku 20 20 20 20 23 23 23 23 25 25 25 25

1A, 2A, 3A – muusika õppesuund
1B, 2B, 3B – inglise keele õppesuund
1C, 1D, 2C, 2D, 3C, 3D – ettevõtlus-robootika õppesuund