Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2018/2019 õppeaasta eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 22. aprillil 2019. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019
  • matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai, 13. mai 2019
  • saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)  – 28. november 2018
  • saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 12. november 2018–13. jaanuar 2019

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad