Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2017/2018 õppeaasta eksamiperiood gümnaasiumi lõpetamiseks algab 16. aprillil 2018. a

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018
  • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018
  • saksa II astme keelediplomi eksam (kirjalik)  – 28. november 2017
  • saksa II astme keelediplomi eksam (suuline) – 29. november 2017–14. jaanuar 2018

Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega samas keeles ning nende eksamite vormid ja ajad tehakse eraldi teatavaks.

Riigiteataja – riigieksamite vormid ja ajad