Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Valikkursused 2018/2019. õppeaastal

Lisaks kooli poolt pakutavatele valikainetele võib valida TÜ Teaduskooli, TTÜ, TLÜ ja teiste koolide pakutavaid kursusi, ka e-õppena, mida kinnitab õppeasutuse poolt väljastatud lõpetamise tunnistus (originaal), mis tuleb esitada infojuhile, võimalusel eposti teel aadressile siim.luha@21k.ee.

Kooli poolt pakutavad mahukad praktilised tööd, osalemine projektides, ettevalmistumine ja saavutus olümpiaadidel, õpetajaga kokkulepitud individuaalsed või grupitööd võrdsustatakse valikkursusena.

 • Registreerumine partnerkoolide (GAG, RK ja XXI) ühistele valikkursustele toimub 1.-6. septembrini 2018 eKooli kaudu aadressil https://kursused.ekool.eu. (NB! Enne peab olema eKooli samas aknas sisse logitud ja kool peab olema kinnitanud taotluse õpilasena õppeinfo nägemise kohta!)
  Koolidevahelised valikkursused alustavad tööd vastavalt kursuse juurde märgitud ajale.
 • Registreerumine Tallinna XXI Kooli valikkursustele toimub 4.-6. septembrini 2018. Registreerumine algab teisipäeval, 4. septembril kell 17.00. Registreeru siin!
  (Kasutajanime ja parooli töötamist saab enne registreerumise algust kontrollida kooli veebimeili lehel.)
  XXI Kooli valikkursused alustavad tööd 10. septembrist 2018.

 

Partnerkoolide ühised valikkursused

GAG-is toimuvad tunnid

 • Kõne ja väitlus (11.-12. klassidele) – R 15.40-17.10
 • Hiina keel algtasemele – E ja K 16.25-17.35
 • Hiina keel kesktasemele – E ja K 16.25-17.35
 • Hiina keel edasijõudnutele – T ja N 16.25-17.35

Reaalkoolis toimuvad tunnid

 • Filosoofia (12. klassidele) – I poolaastal K 16.00-17.30. Kursus algab 5. septembril 2018 kell 16.00
 • Elu keemia (12. klassidele) – II poolaastal N 16.00-17.30. Kursus algab 10. jaanuaril 2019

XXI Koolis toimuvad tunnid

 • Eesti Vabariigi õigussüsteem (21. Koolis 12. klassidele) – I poolaastal R 8.00-9.30. Kursus algab 7. septembril 2018
 • Kirjakunst – N 16.00. Kursus algab 6. septembril 2018

Tallinna XXI Kooli valikkursused

10. klassi valikkursused 10A 10B 10C Aeg Ruum Õpetaja
Mütoloogia ja kultuurilugu 1 1 1 E 9. t 109 Tiina Meeri
Sissejuhatus filosoofiasse 1 1 1 T 1. t 305 Ingrid Paggi
Meedia ja avalikud suhted 1 1 T 1. t 405 Juta Hirv
1 K 1. t 405 Juta Hirv
Arvuteooria 1 1 1 T 8. t 313 Natalia Samoilenko
Tsivilisatsioonide arenguteooriad 1 1 T 8. t 305 Ingrid Paggi
Kirjakunst I rühm1 1 1 1 T 9. t 109 Tiina Meeri
Kirjakunst II rühm (+ GAG, RK)1 1 1 1 N 9. t 109 Tiina Meeri
Veebidisain 1 N 1. t 404 Ilmi Laur-Paist
1 1 R 8. t 407 Ilmi Laur Paist
Planimeetria 1 1 1 N 8. t 312 Ivar Porn
Koorimuusika 1 1 1 N 9. t 203 K. Õmblus, K. Mägi
Keemia praktikum 1 1 1 R 8. t 206 Lilian Kippasto
Tallinna keskaegne arhitektuur 1 1 1 R 8. t 109 Tiina Meeri
Robootika2 1 327A Rasmus Kits
IT ja digiõpe2 1 1 217 Signe Hohensee
Hiina keel GAG-s1 1 1 1 GAG

1) registreerumine eKooli kaudu 1.-6. septembril 2018, aadressil https://kursused.ekool.eu
2) kohustuslik valikaine, tund on paigutatud tunniplaani

11. klassi valikkursused 11A 11B 11C Aeg Ruum Õpetaja
Õpilasfirmade programm (ÕF)3 1 1 1 T 1. t 107 Epp Vodja
Rahvuskeskse tsivilisatsiooni areng 1 1 1 T 1. t 314 Tiina Pikamäe
Keemia praktikum 1 1 1 T 8. t 206 Lilian Kippasto
Võrrandid ja võrrandsüsteemid4 1 1 1 T 8.-9. t 312 Ivar Porn
Business English 1 1 T 8. t 420 Darwin Baird
Cineforum 1 1 1 T 8. t 405 Ana Mattioli
Kirjakunst I rühm1 1 1 1 T 9. t 109 Tiina Meeri
Kirjakunst II rühm (+ GAG, RK)1 1 1 1 N 9. t 109 Tiina Meeri
Arvutiriistvara4 1 1 1 K 8.-9. t 404 Siim Luha
Academic Writing4 1 1 K 8.-9. t 405 Darwin Baird
Saksa keele praktikum4 1 1 1 K 8.-9. t 204 Maarika Paun
Riigikaitse3,5 1 1 1 K 8.-9. t 405 Tanel Pedaru
Giidiõpetus5 1 1 K 8.-9. t 421 Merle Teever
British Studies 1 1 N 8. t 416 Mustafa Soysal
Religioon ja kultuurilugu 1 1 1 N 8. t 109 Tiina Meeri
Vene ärikeel 1 1 1 N 8. t 117 Irina Kotovitš
Koorimuusika 1 1 1 N 9. t 203 K. Õmblus, K. Mägi
Gastronoomia põhialused5 1 1 1 R 8.-9. t 006 David Truusa
Kõne ja väitlus GAG-s1 1 1 1 R 15.40-17.10 GAG
Hiina keel algtasemele GAG-s1 E,K 16.25-17.35 GAG
Hiina keel kesktasemel GAG-s1 E,K 16.25-17.35 GAG
Hiina keel edasijõudnutele GAG-s1 T,N 16.25-17.35 GAG

1) registreerumine eKooli kaudu 1.-6. septembril 2018, aadressil https://kursused.ekool.eu
2) kohustuslik valikaine, tund on paigutatud tunniplaani
3) aine maht on 2 kursust
4) kursus toimub I poolaastal
5) kursus toimub II poolaastal

12. klassi valikkursused 12A 12B 12C Aeg Ruum Õpetaja Periood
Robootika 1 1 1 E 7. t 327A Rasmus Kits 1.-4. periood
CAE4 1 E 8.-9. t 217 Merle Teever 1.-2. periood
1 E 7.-8. t 407 Valve Iila 1.-2. periood
1 E 8.-9. t 404 Merika Kaus 1.-2. periood
1 K 8.-9. t 217 Maire Parts 1.-2. periood
Programmeerimine 1 1 1 T 1. t 407 Siim Luha 1.-4. periood
Cineforum 1 1 1 T 8. t 405 Ana Mattioli 1.-4. periood
Kristlus kunstis 1 1 1 T 8. t 109 Tiina Meeri 1.-4. periood
Kirjakunst I rühm1 1 1 1 T 9. t 109 Tiina Meeri 1.-4. periood
Kirjakunst II rühm (+ GAG, RK)1 1 1 1 N 9. t 109 Tiina Meeri 1.-4.periood
Saksa keele praktikum4 1 K 8.-9. t 106 Maarika Paun 1.-2. periood
Saksa keele praktikum4 1 K 9. t 106 Maarika Paun 1.-2. periood
Rakendusbioloogia + geenitehnoloogia praktikum 1 1 1 N 8. t 209 Riina Otsus 1.-4. periood
Ameerika kirjandus 1 1 1 N 8. t 420 Darwin Baird 1.-4. periood
Koorimuusika 1 1 1 N 9. t 204 K. Mägi, K. Õmblus 1.-4. periood
Integraal- ja diferentsiaalarvutus 1 1 1 N 9. t 312 Ivar Porn 1.-4. periood
EV õigussüsteem (+ Reaalkooli õpil)4 1 1 1 R 1.-2. t 405 Ruth Prigoda 1.-2. periood
20. sajandi kunst4 1 1 1 R 1.-2. t 109 Tiina Meeri 1.-2. periood
Tänapäeva filosoofilised küsimused5 1 1 1 R 1.-2. t 305 Ingrid Paggi 3.-4. periood
20. sajandi arhitektuur5 1 1 1 R 1.-2. t 109 Tiina Meeri 3.-4. periood
Gastronoomia alused4 1 1 1 R 8.-9. t 006 David Truusa 1.-2. periood
Mateetika – õpioskused ja -meetodid4 1 1 1 R 8.-9. t 415 Marko-Raul Peetersoo 1.-2. periood
Vene ärikeel edasijõudnutele 1 1 1 R 8. t 117 Irina Kotovitš 1.-4. periood
Matemaatika eksamikursus5 1 311 Tiia Valdmets 3.-4. periood
1 311 Tiia Valdmets 3.-4. periood
1 313 Alar Pukk 3.-4. periood
Inglise keele eksamikursus5 1 1 1 E ja K 8. t 410, 425 Ü.-L. Vohnja, M. Parts 3.-4. periood
Kõne ja väitlus GAG-s1 1 1 1 R 15.40-17.10 GAG
Hiina keel algtasemel GAG-s1 E,K 16.25-17.35 GAG
Hiina keel kesktasemel GAG-s1 E,K 16.25-17.35 GAG
Hiina keel edasijõudnutele GAG-s1 T,N 16.25-17.35 GAG
Filosoofia – Reaalkoolis1,4 1 1 1 K 16.00

NB! esimene tund toimub K 5.09 kell 16.00!

Reaalkool I poolaastal
Elu keemia – Reaalkoolis1,5 1 1 1 N 16.00-17.30
+ üks praktikum
L 30.03.2019
Reaalkool 10.01-18.04 2019

1) registreerumine eKooli kaudu 1.-6. septembril 2018, aadressil https://kursused.ekool.eu
2) kohustuslik valikaine, tund on paigutatud tunniplaani
3) aine maht on 2 kursust
4) kursus toimub 1.-2. perioodil
5) kursus toimub 3.-4. perioodil