Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Müts ja kindad

Tallinna 21. Kooli Liputoimkond on õpilasorganisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on esitada, valvata ja kaitsta Tallinna 21. Kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Euroopa kultuuritraditsioonidest ja Eesti lipu seadusest.

Liputoimkond on vabatahtlikest 9.-12. klasside noormeestest koosnev pidevalt tegutsev riviline üksus, mille alla kuulub 2-3 liikmeline trummiüksus. Liputoimkondlased on läbinud vastava väljaõppe ning andnud piduliku vande. Üksust juhivad Liputoimkonna ülem ja tema asetäitja, kes on ka ise üksuse liikmed. Ettevalmistus toimub vilistlasest instruktori ja ülema juhendamisel, kelle kaudu allutakse gümnaasiumi huvijuhile ja kooli direktorile. Liputoimkonnal on oma rivikord, mis erineb mõnevõrra Eesti Kaitseväe omast, kuid on sellega ühildatav, samuti on olemas oma vorm. Vajadusel osaleb koos Liputoimkonnaga trummiüksus täies koosseisus või üks selle liige kui Liputoimkonna üksik trummipoiss.

Liputoimkonna tegevus

Alalised ülesanded

 • lippude paigutamine aula lipulooži või nende toomine aulasse koos lipuvalvega
 • kooli lipuväljakul lippude heiskamine ja langetamine riiklikel ning koolisisestel lipupäevadel
 • laualippude seadmine
 • lipukultuuri alaste esitluste ja loengute pidamine ning lipukultuuri tutvustamine

Erilised ülesanded

 • Osalemine Üksik-Sidepataljoni mälestusmärgi juures kooli ees koos Eesti Kaitseväega toimuvatel tseremooniatel
 • Sidepataljoni aastapäevade tähistamine
 • Osalemine pidulikel lipuheiskamistel Kuberneri aias
 • Lipuheiskamine Pika Hermanni torni 22. septembril, Vastupanuvõitluse päeval
 • Osalemine laulupeo rongkäikudel

Liputoimkond tegutseb 1997. aastast ning on osalenud protokolli ja etiketi koolitustel demonstratsioonidega nii Tallinnas kui väljaspool; EV100 raames viidi läbi koolitust “Lipukultuur igasse kooli” koostöös Eesti Lipu Seltsi, Vahipataljoni ja Lipuvabrikuga. Riigikantselei ülesandel ja koostöös teiste kooli õpilasorganisatsioonidega tutvustati Eesti lippu ja lipuprotokolli 15.06.2019 toimunud perepäeval “Taani lipp 800 ja Eesti lipp 135” Vabaduse väljakul, kus Eesti lipu telki külastas ka Taani kuninganna Margrethe II.

2009. a. novembris oli Liputoimkonnal au saada Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrilt hr. Tõnis Lukaselt tänukiri rahvusvärve ja -lippu väärtustavate esinemiste eest rahvuslikel üritustel. Alates 2014 aastast on Riigikogu kutsel Liputoimkonnal au heisata lipp Pika Hermani tornis vastupanuvõitluse päeval, 22. septembril. Eesti lipu päeval 04.06.2015 kinkisid Riigikogu ja Eesti Lipu Selts Tallinna 21. Koolile piduliku kandelipu, mis on Liputoimkonna hoida ja esitada.

Oma teenistusega loodab Tallinna 21. Kooli Liputoimkond tutvustada viisakust ja austust Eesti Vabariigi ja oma kooli sümboolika vastu ning näidata isiklikku eeskuju lugupidamisega selle vastu, mida need sümbolid esindavad.

Liputoimkonna XIII koosseis

 • David Richard Jenkins – ülem
 • Ernst Johannes Pae – ülema asetäitja
 • Asko Toomik – ülema asetäitja
 • Hendrik Lantin
 • Jan Kenneth Toming
 • Rudolf Aavik
 • Jan Martin Metsla
 • Mathias Peškov
 • Kristjan Raidma
 • Uku Schneider
 • Mattias Tuusis

Trummirivi VII koosseis

 • Aron Kipso – trummivanem, Liputoimkonna üksik trummipoiss

Liputoimkonna ja trummirivi varasemad koosseisud

Varasemad koosseisud

Liputoimkonna XI koosseisu vande andmise tseremoonia juunis 2021

Pidulik lipuheiskamine virtuaalse lõpukellaaktuse alguses 21. mail 2020

Liputoimkonna XII ja Trummirivi VI koosseis 2023. Pildistas Erik Peinar Riigikogu
Liputoimkonna XII ja Trummirivi VI koosseis 2023. Pildistas Erik Peinar Riigikogu
Teenistusse astuv liputoimkond annab kooli lipule piduliku vande
Teenistusse astuv Liputoimkond annab kooli lipule piduliku vande
Lipuga liigutakse rivikorras
Lipuga liigutakse rivikorras
Aulas on lipud valve all
Aulas on lipud valve all
Eesti Vabariigi aastapäev. Lippude heiskamine lipuväljakul
Eesti Vabariigi aastapäev. Lippude heiskamine lipuväljakul
Liputoimkonna ülesannete hulka kuulub esitluste tegemine. Taani Lipu Seltsi külaskäik 2019
Liputoimkonna ülesannete hulka kuulub esitluste tegemine. Taani Lipu Seltsi külaskäik 2019
Laulupeo rongkäigus
Laulupeo rongkäigus
Staabi- ja Sidepataljoni aastapäeva tähistamine kooli ees
Staabi- ja Sidepataljoni aastapäeva tähistamine kooli ees
Eesti lipu heiskamine Pika Hermanni tornis vastupanuvõitluse päeva päikesetõusul ja tulek alla päikeseeloojangulEesti lipu heiskamine Pika Hermanni tornis vastupanuvõitluse päeva päikesetõusul ja tulek alla päikeseeloojangul
Eesti lipu heiskamine Pika Hermanni tornis vastupanuvõitluse päeva päikesetõusul ja tulek alla päikeseeloojangul
Kooli juubelil lauluväljaku tuletornis
Kooli juubelil lauluväljaku tuletornis
Vabaduse väljakul linnarahvale lipukultuuri tutvustamas 15.06.2019Vabaduse väljakul linnarahvale lipukultuuri tutvustamas 15.06.2019
Vabaduse väljakul linnarahvale lipukultuuri tutvustamas 15.06.2019
Tema Majesteet kuninganna Margrethe II kingituseks saadud kooli lipuga
Tema Majesteet kuninganna Margrethe II kingituseks saadud kooli lipuga
Vabariigi Valitsus kuulutas Eesti lähimate naabrite ja saatusekaaslaste 100. iseseisvuspäevad erakorralisteks lipupäevadeks. Sellest ajast saadik tähistab meie kool neid päevi oma lipuväljakul
Vabariigi Valitsus kuulutas Eesti lähimate naabrite ja saatusekaaslaste 100. iseseisvuspäevad erakorralisteks lipupäevadeks. Sellest ajast saadik tähistab meie kool neid päevi oma lipuväljakul
Trummipoisid ootamas Sidepataljoni saabumist. Kui pole valvel, siis naerda võib
Trummipoisid ootamas Sidepataljoni saabumist. Kui pole valvel, siis naerda võib

Viimati muudetud: 27.06.2024