Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Müts ja kindad

Tallinna 21. Kooli liputoimkond on õpilasorganisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on esitada, valvata ja kaitsta Tallinna 21. Kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Euroopa kultuuritraditsioonidest ja Eesti lipu seadusest.

Liputoimkond on vabatahtlikest 9.-12. klasside noormeestest koosnev pidevalt tegutsev riviline üksus, mille alla kuulub 2-3 liikmeline trummiüksus. Liputoimkondlased on läbinud vastava väljaõppe ning andnud piduliku vande. Üksust juhivad liputoimkonna ülem ja tema asetäitja, kes on ka ise üksuse liikmed. Ettevalmistus toimub vilistlasest instruktori ja ülema juhendamisel, kelle kaudu allutakse gümnaasiumi huvijuhile ja kooli direktorile. Liputoimkonnal on oma rivikord, mis erineb mõnevõrra Eesti Kaitseväe omast, kuid on sellega ühildatav, samuti on olemas oma vorm. Vajadusel osaleb koos liputoimkonnaga trummiüksus täies koosseisus või üks selle liige kui liputoimkonna üksik trummipoiss.

Liputoimkonna tegevus

Alalised ülesanded

 • lippude paigutamine aula lipulooži või nende toomine aulasse koos lipuvalvega
 • kooli lipuväljakul lippude heiskamine ja langetamine riiklikel ning koolisisestel lipupäevadel
 • laualippude seadmine
 • lipukultuuri alaste esitluste ja loengute pidamine ning lipukultuuri tutvustamine

Erilised ülesanded

 • Osalemine Üksik-Sidepataljoni mälestusmärgi juures kooli ees koos Eesti Kaitseväega toimuvatel tseremooniatel
 • Sidepataljoni aastapäevade tähistamine
 • Osalemine pidulikel lipuheiskamistel Kuberneri aias
 • Lipuheiskamine Pika Hermanni torni 22. septembril, Vastupanuvõitluse päeval
 • Osalemine laulupeo rongkäikudel

Liputoimkond tegutseb 1997. aastast ning on osalenud protokolli ja etiketi koolitustel demonstratsioonidega nii Tallinnas kui väljaspool; EV100 raames viidi läbi koolitust “Lipukultuur igasse kooli” koostöös Eesti Lipu Seltsi, Vahipataljoni ja Lipuvabrikuga. Riigikantselei ülesandel ja koostöös teiste kooli õpilasorganisatsioonidega tutvustati Eesti lippu ja lipuprotokolli 15.06.2019 toimunud perepäeval “Taani lipp 800 ja Eesti lipp 135” Vabaduse väljakul, kus Eesti lipu telki külastas ka Taani kuninganna Margrethe II.

2009. a. novembris oli liputoimkonnal au saada Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrilt hr. Tõnis Lukaselt tänukiri rahvusvärve ja -lippu väärtustavate esinemiste eest rahvuslikel üritustel. Alates 2014 aastast on Riigikogu kutsel liputoimkonnal au heisata lipp Pika Hermani tornis vastupanuvõitluse päeval, 22. septembril. Eesti lipu päeval 04.06.2015 kinkisid Riigikogu ja Eesti Lipu Selts Tallinna 21. Koolile piduliku kandelipu, mis on liputoimkonna hoida ja esitada.

Oma teenistusega loodab Tallinna 21. Kooli liputoimkond tutvustada viisakust ja austust Eesti Vabariigi ja oma kooli sümboolika vastu ning näidata isiklikku eeskuju lugupidamisega selle vastu, mida need sümbolid esindavad.

Liputoimkonna XI koosseis

 • Mathias Lantin – ülem
 • Karl Rudolf Kunnas – ülema asetäitja
 • Karl-Matthias Madis
 • Gregor-Mattias Froš
 • Martti Kallas
 • Arpo Kohv
 • Alexander Mang
 • Henri Ojaste
 • Jako Julius Schmid
 • Gregori Visse

Trummirivi VI koosseis

 • Rudolf Aavik – trummivanem

Liputoimkonna ja trummirivi varasemad koosseisud

Varasemad koosseisud

Liputoimkonna X koosseisu vande andmise tseremoonia 31. mail 2019

Pidulik lipuheiskamine virtuaalse lõpukellaaktuse alguses 21. mail 2020

Liputoimkonna X ja trummirivi V koosseis 2019
Liputoimkonna X ja trummirivi V koosseis 2019

Teenistusse astuv liputoimkond annab kooli lipule piduliku vande

Lipuga liigutakse rivikorras

Aulas on lipud valve all

Eesti Vabariigi aastapäev. Lippude heiskamine lipuväljakul

Liputoimkonna ülesannete hulka kuulub esitluste tegemine. Taani Lipu Seltsi külaskäik 2019

Laulupeo rongkäigus

Staabi- ja Sidepataljoni aastapäeva tähistamine kooli ees

Eesti lipu heiskamine Pika Hermanni tornis vastupanuvõitluse päeva päikesetõusul ja tulek alla päikeseeloojangul

Kooli juubelil lauluväljaku tuletornis

Vabaduse väljakul linnarahvale lipukultuuri tutvustamas 15.06.2019

Tema Majesteet kuninganna Margrethe II kingituseks saadud kooli lipuga

Vabariigi Valitsus kuulutas Eesti lähimate naabrite ja saatusekaaslaste 100. iseseisvuspäevad erakorralisteks lipupäevadeks. Sellest ajast saadik tähistab meie kool neid päevi oma lipuväljakul

Trummipoisid ootamas Sidepataljoni saabumist. Kui pole valvel, siis naerda võib