Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Koolimaja vana hoone renoveerimine ning uue juurdeehituse valmimine 2000ndate esimestel aastatel venis jällegi nagu ka 1920ndate algul, kui algset Raua tänava koolimaja ehitama asuti. Õppetöö ehitustööde ajal toimus Tondiraba ning Liivalaia koolides, kust lõplikult naasti juba uude koolimajja 2003. aastal. Samal aastal tähistas kool ka oma 100. juubelit, mille puhul anti välja kogumik “Sada aastat koolikella”.

Tugeva hoo said sisse kooli koduleht ja näitering ning ka muusikas saavutati aina paremaid tulemusi. Koos uue hoone ning paar aastat hiljem spordiväljaku valmimisega paranesid oluliselt ka võimalused huviringide ning trennide läbiviimiseks.

Viimastel aastatel on kool pälvinud mitmeid auhindu, nagu näiteks “Hea huvitegevusega kool”, “Hea õpikeskkonnaga kool” või “Innovaatiline tegu”. Väga heal tasemel on ka aina enam õpilasi kaasahaaravam ning aktiivsemaks muutuv õpilasesindus, kes on algatanud mitmeid heategevus- ning koostööprojekte nagu näiteks “Tibud kampa” või erinevad G5 koolide üritused. Euroopa parlamendi poolt võitnud kahel korral preemiareisi Strasbourgi.

Tänasel päeval on Tallinna 21. Kool üks suuremaid Eestis. Püsima on jäänud mitmed erinevad traditsioonid ning väärtustakse õppeedukust ja koolielus aktiivselt osalemist. Häid tulemusi saavutatakse nii keele-, kui majandusolümpiaadidel, muusika konkurssidel ning spordivõistlustel.

Töövarjupäevad tervele abituuriumile käivitati 2006. aastal ning toimib siiani.

Aastal 2008 hakati kooli juubelisünnipäevade puhul Lauluväljakul korraldama kooliperele ning vilistlastele kooli laulupidu.

Liitumine “Koolid – tuleviku partnerid” – PASCH koolide ketiga 2008. aastal, mis on saksa keele õpet, ainetevahelist lõimumist ja rahvusvahelist suhtlust toetav projekt. Tallinna 21. Kool on Eestis ainuke kool, kes on PASCH koolide ketis esindatud. Kool liitub üleeuroopalise Elos-koolide liikumisega, mis väärtustab Euroopa hariduse põhuväärtusi: rahvusvaheline koostöö, projektides osalemine, võõrkeelte õpe, ettevõtlikkuse ja ettevõtlusalane haridus.

Alates 2015/2016 õppeaastast läks kool üle perioodõppele ja 5. klassides alustati majandusõpet.


Viimati muudetud: 12.10.2021