Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus


Tallinna XXI Kooli Inspitsiendigrupp on õpilasorganisatsioon, mis loodi 1996. aastal. Inspitsiendigrupi peamiseks ülesandeks on kooli juhtkonna toetamine kooli ürituste ja sündmuste läbiviimisel.

Inspitsiendigrupi ülesannete hulka kuulub:

  1. kooli kontsertide, aktuste jt sündmuste logistiline korraldus ja sujuvus: kooride rivistamine ja lavale juhatamine, korra ja vaikuse hoidmine lavatagustes ruumides;
  2. üritustel korra tagamine;
  3. koolis esineda võivate probleemide lahendamine vastavalt kooli juhtkonna korraldustele;
  4. koolikiusamise ennetamine ja vajadusel õpilaste vaheliste probleemide lahendamine.

Inspitsiendigrupp koosneb vabatahtlikest aktiivsetest, laitmatu käitumisega noormeestest 9.-12. klassini, kes on võtnud vastu kutse organisatsiooniga liituda. Samuti võivad võtta Inspitsiendigrupi tööst osa selle organisatsiooni vilistlasliikmed. Organisatsiooni juhib Inspitsiendigrupi ülem koos oma asetäitjatega, kes alluvad kooli juhtkonnale.

Ülesandeid täitva Inspitsiendigrupi liikme tunneb ära kaelakaardi ja kooli embleemiga reväärimärgi järgi.


Viimati muudetud: 06.10.2020