Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2. oktoobril 2018 saab Tallinna 21. Kool 115 aastaseks.

Pesapuu on me kool,
mille oksad on täis
Linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi.

Pesapuu on me kool
ja kui aeg saab kord täis
lendu tõuseme tuhandekesi!

Kooli iseloomustus

Tallinna 21. Kool on sajandivanune haridust ja haritust väärtustav kool, kus järjepidevuse kandjaks on kooli traditsioonid ja õppesuunad.

Põhikooli õppesuunad:

  • Muusika õppesuund
  • Inglise keele õppesuund
  • Ettevõtlus-robootika õppesuund

Gümnaasiumi õppesuunad:

  • Reaal-loodusainete õppesuund
  • Inglise keele õppesuund
  • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund

2018/2019 õppeaastal on koolis 44 klassikomplekti, kus õpib 1385 õpilast:

  • I kooliastmes – 357 õpilast
  • II kooliastmes – 364 õpilast
  • III kooliastmes – 339 õpilast
  • Gümnaasiumis – 325 õpilast

ja õpetab 85 õpetajat.

Soovime, et õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneks isiksus, kellel on tahe ennast arendada ja õppida, võime analüüsida iseennast, suhestada end ümbritsevasse tegevuskeskkonda ja tunnetada eetilis-kultuurilisi põhiväärtusi.

Koolielu aitab huvitavamaks muuta õpilaste aktiivne osalemine klassivälises aine- ja huvialategevuses, mida toetab teotahteline õpilasesindus (ÕE).

Kooli moto ja põhiväärtused