Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kool asutati 2. oktoobril 1903. aastal.

Pesapuu on me kool,
mille oksad on täis
Linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi.

Pesapuu on me kool
ja kui aeg saab kord täis
lendu tõuseme tuhandekesi!

Koolilaul Pesapuu – sõnad Ellen Niit, muusika Veljo Tormis (1984. a)

Kooli iseloomustus

Tallinna 21. Kool on sajandivanune haridust ja haritust väärtustav kool, kus järjepidevuse kandjaks on kooli traditsioonid ja õppesuunad.

Põhikooli õppesuunad:

 • Muusika õppesuund
 • Muusika ja digitehnoloogia õppesuund – 2022/2023
 • Inglise keele õppesuund
 • Inglise keele ja reaalainete õppesuund – 2022/2023
 • Ettevõtlus-robootika õppesuund

Gümnaasiumi õppesuunad:

 • Reaal-loodusainete õppesuund
 • Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund
 • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund

Koolis 45 klassikomplekti, kus õpib 1392 õpilast:

 • I kooliastmes – 339 õpilast
 • II kooliastmes – 346 õpilast
 • III kooliastmes – 369 õpilast
 • Gümnaasiumis – 338 õpilast

ja õpetab 95 õpetajat.

Kooli moto ja põhiväärtused

Soovime, et õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneks isiksus, kellel on tahe ennast arendada ja õppida, võime analüüsida iseennast, suhestada end ümbritsevasse tegevuskeskkonda ja tunnetada eetilis-kultuurilisi põhiväärtusi.

Koolielu aitab huvitavamaks muuta õpilaste aktiivne osalemine klassivälises aine- ja huvialategevuses, mida toetab teotahteline õpilasesindus (ÕE).

Tallinna XXI Kool 120. aastapäev


Viimati muudetud: 29.11.2023