Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kool asutati 2. oktoobril 1903. aastal.

Pesapuu on me kool,
mille oksad on täis
Linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi.

Pesapuu on me kool
ja kui aeg saab kord täis
lendu tõuseme tuhandekesi!

Kooli iseloomustus

Tallinna 21. Kool on sajandivanune haridust ja haritust väärtustav kool, kus järjepidevuse kandjaks on kooli traditsioonid ja õppesuunad.

Põhikooli õppesuunad:

  • Muusika õppesuund
  • Inglise keele õppesuund
  • Ettevõtlus-robootika õppesuund

Gümnaasiumi õppesuunad:

 • Reaal-loodusainete õppesuund
 • Inglise keele õppesuund
 • Inglise keel ja rahvusvahelised suhted – 2019/2020
 • Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund

2020/2021 õppeaastal on koolis 45 klassikomplekti, kus õpib 1399 õpilast:

 • I kooliastmes – 332 õpilast
 • II kooliastmes – 361 õpilast
 • III kooliastmes – 364 õpilast
 • Gümnaasiumis – 342 õpilast

ja õpetab 95 õpetajat.

Soovime, et õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneks isiksus, kellel on tahe ennast arendada ja õppida, võime analüüsida iseennast, suhestada end ümbritsevasse tegevuskeskkonda ja tunnetada eetilis-kultuurilisi põhiväärtusi.

Koolielu aitab huvitavamaks muuta õpilaste aktiivne osalemine klassivälises aine- ja huvialategevuses, mida toetab teotahteline õpilasesindus (ÕE).

Kooli moto ja põhiväärtused

Tallinna XXI Kool 33. kunstinädala ajal