Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Olümpiaadide ja õpilasvõistluste kalender 2020/2021

Aeg Võistlus
02.12.2020 Bioloogia 6. – 8. kl, elektrooniline, koolides
03.12.2020 Bioloogia 9. – 12. kl, koolides
14.12.2020 Keemia 8. – 12. kl, koolides
08.12.2020 Matemaatika 7. – 12. kl, koolides
11.01–01.02.2021 Õpioskused, 5. klass vt. juhendit
11.01.–12.02.2021 Õpioskused, 7. klass vt. juhendit
12.01.2021 Füüsika 8. – 12. kl, koolides
21.01.2021 Geograafia 7. -12. kl, elektrooniline, koolides
22.01.2021 Ajalugu 7. – 12. kl, koolides
TALLINNA OLÜMPIAADID (PIIRKONNAVOORUD)
28.11.2020 Loodusteadused, vt juhendit, Tallinna Tehnikagümnaasium
14.11.2020 Lingvistika 9. – 12. kl, Tartu Ülikool
06.12.2020 Informaatika, vt. juhendit, Tallinna Reaalkool
27.01.2021 Matemaatika, 7. – 12. kl, täpsustub
06.02.2021 Füüsika, 8. – 12. kl, Tallinna Reaalkool
26.01.2021 Emakeel, 7. – 12. kl, Jakob Westholmi
Gümnaasium
23.01.2021 Keemia, 8. – 12. kl, Tallinna Reaalkool
29.01.2021 Inglise keel, 10. – 12.kl, Tallinna Kuristiku Gümnaasium
25.01.2021 Prantsuse keel, 7. – 9./10. – 12.kl, elektrooniline, koolides
jaanuar, 2021 Soome keel, 10. – 12. kl, aeg täpsustub, koolides
30.01.2021 Bioloogia, 6. – 12. kl, täpsustub
veebruar, 2021 Kunst, 7. – 12. kl, Tallinna Kunstikool
09.02.2021 Geograafia, 7. – 12. kl, elektrooniline, Tallinna Reaalkool ja Gustav Adolfi Gümnaasium
12.02.2021 Vene keel võõrkeel, 10. – 12. kl, Audentese Erakool
12.03.2021 Tehnoloogiaõpetus, 7.-9. kl, täpsustub
12.03.2021 Käsitöö ja kodundus, 8. – 9. kl, Kadrioru Saksa Gümnaasium
05.02.2021 Ühiskonnaõpetus, vt. juhendit, elektrooniline
10.03.2021 Majandus 10. – 12. kl, Tallinna Reaalkool
05.03.2021 Õpioskused, 7. kl, Tallinna Reaalkool
06.03.2021 Õpioskused, 5. kl, Tallinna 32. Keskkool
KIRJALIKUD OLÜMPIAADITÖÖD ÜLIKOOLIDELE
04.01.2021 Vene keel emakeel (eelvooru tööd), 9. – 12.kl, Tartu Ülikool
11.01.2021 Eesti keel võõrkeel (eelvooru tööd), 9. – 12.kl,Tallinna Ülikool
29.01.2021 Eesti kirjandus (eelvooru tööd), 10. – 12.kl, Tartu Ülikool
18.01.2021 Emakeel (uurimistööd), 9. – 12.kl, Tartu Ülikool
07.02.2021 Usundiõpetus (esseed), vt. juhendit, Tartu Ülikool, Eesti Religiooniõpetajate, Teaduse ja
Religiooni Kolleegium
15.02.2021 Filosoofia (esseed), vt. juhendit, Tartu Ülikool

2020/2021. õa olümpiaadide võitjate autasustamine toimub kevadel.

2020/2021. õa rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud Tallinna õpilaste pidulik vastuvõtt toimub augustis Tallinna Raekojas.

Info Tallinnas toimuvate olümpiaadide kohta