Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

IV kooliastme tunnijaotusplaan 2023/2024. õppeaastaks

Reaal-loodusainete õppesuund

Kohustuslikud õppeained 10A 11A 12A
eesti keel 2 2 2
kirjandus 2 2 2
inglise keel 5 4 1
vene keel 3 2
saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3
matemaatika (lai) 5 5 4
sissejuhatus veebiprogrammeerimisse 1
PHP rakendused veebiprogrammeerimises 1
füüsika 2 2
praktiline füüsika 1 1
keemia 2 1
keemia praktikum 1
geograafia 3
ajalugu 2 2 2
ühiskonnaõpetus 2
muusika 1 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1
inimeseõpetus 1
kunst 1 1
bioloogia 2 2
uurimistööde alused 1
ettevõtluse alused 1
majandusõpetus 2
majandusmatemaatika 1
34 33 25

Inglise keele ja rahvusvaheliste suhete õppesuund

Kohustuslikud õppeained 10B 11B 12B
eesti keel 2 2 2
kirjandus 2 2 2
Inglise keel 5 4 1
British Studies 1
Academic Writing 1
giidiõpetus 1
inglise ärikeel 1
Critical Thinking 1
vene keel 3 2
saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3
matemaatika (lai) 5 5 4
geograafia 3
füüsika 2 2 1
keemia 2 1
ajalugu 2 2 2
ühiskonnaõpetus 2
kunst 1 1
muusika 1 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1
ettevõtluse alused 1
inimeseõpetus 1
bioloogia 2 2
uurimistööde alused 1
rahvusvaheline majandus  1
rahvusvahelised suhted  1
34 34 24

Sotsiaal-humanitaarainete õppesuund

Kohustuslikud õppeained 10C 11C 12C
eesti keel 2 2 2
kirjandus 2 2 2
inglise keel 5 4 1
vene keel 3 2
saksa, prantsuse või hispaania keel 2 3 3
matemaatika (lai) 5 5 4
geograafia 3
füüsika 2 2 1
keemia 2 1
ajalugu 2 2 2
tsivilisatsioonide arenguteooriad 1
ühiskonnaõpetus 2
meedia/ristmeedia 1 1
muusika 1 1 1
kehaline kasvatus 2 2 1
ettevõtluse alused 1
kunst 1 1 1
bioloogia 2 2
uurimistööde alused 1
kultuuriürituste korraldus 1
politoloogia 1
inimeseõpetus 1
34 33 24

Viimati muudetud: 31.08.2023