Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli vastuvõtukord 2018/2019. õppeaastaks

Vastuvõtt 1. klassi 2018/2019. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2018/2019 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

 • Registreerimine vastuvõtukatsetele vastuvõtu infosüsteemis toimub 22.01–31.01.2018.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 03.–04.02.2018 algusega kell 10.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras. Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev.)
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 07.–14.02.2018.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 19.02.2018.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 23.02.2018.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 28.02-09.03.2018 kokkuleppel õppealajuhataja Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 09.03.2018.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2018. aastal.

Tallinna 21. Kooli võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2018.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2018/2019. õppeaastal

 • Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 01.–14.03.2018 ühiskatsete infosüsteemis aadressil http://katsed.tln.edu.ee. Registreerumine avatakse kell 10.00.
 • Olümpiaadidel osalenud ja katsetest vabastust taotlevad õpilased peavad end registreerima ühiskatsetele 01.–07.03.2018. Vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 13.03.2018.
 • Kirjalikud testid toimuvad 17.03.2018 kell 10.00, koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30.
 • Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid. Lubatud on sildita veepudel, einestamist ette ei nähta. Tegemist on akadeemilise päevaga. Palume käituda ja riietuda vastavalt.
 • Tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 28.03.2018. kell 16.00.
 • Ühiskatsete kirjalike testidega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkuleppel õppealajuhataja Ave Kallasega (ave.kallas@21k.ee) 29.03–06.04.2018.
 • Vestlused toimuvad:
  • I eelistus: 02.–06.04.2018
  • II eelistus: 09.–13.04.2018
  • III eelistus: 19.04.2018
 • Hea tahte protokollid tuleb kooli tuua hiljemalt 30.04.2018 kella 14.00-ks.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 13.04.2018.
 • Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ning ühiskatsete korraldamise kord 2018/2019. õppeaastaks
Ühiskatsete näidistestid