Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Vastuvõtukord 2024/2025. õppeaastaks


Vastuvõtu tingimused ja kord 2024/2025. õppeaastaks.


Vastuvõtt 1. klassi 2024/2025. õppeaastaks


2024/2025. õppeaastal avatakse Tallinna 21. Koolis üks ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele ja reaalainete õppesuuna klass (1B).

Katsed 1B klassi toimuvad 10. ja 11. veebruaril 2024 koolimajas.

Katsete korraldus

 • Registreerimine katsetele toimub 29. jaanuar kell 10.00 – 7. veebruarini 2024 vastuvõtu infosüsteemis.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 10. ja 11. veebruaril algusega kell 10.00 ja 12.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras). Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev ja kellaaeg.
 • Rühmatöö kestab 60 minutit. Rühmatööle eelnevad infominutid aulas.
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 14.–21.02.2024.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 23.02.2024.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 25.02.2024.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 05.03-08.03.2024 kokkuleppel õppejuhi Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 08.03.2024.

Tallinna 21. Kool võtab inglise keele ja reaalainete õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.
Registreerumine elukohajärgsesse klassi 1.-15. märtsil 2024 eKoolis oleva Tallinna Haridusameti logo kaudu.

Muusika ja digitehnoloogia klass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2024.

Alates 2024/25. õppeaastast töötab kool ühes vahetuses.

Koolitarbed 1. klassi astujale.


Vastuvõtt 10. klassi 2024/2025. õppeaastaks


Tallinna nelja kooli ühiskatsed 2024/2025. õppeaasta 10. klassi astumiseks toimuvad laupäeval, 16.03.2024 algusega kell 10.00. Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi paberkandjal.

Neljapäeval, 7. detsembril 2023 algusega kell 17.00 toimus veebis seminar, milles tutvustati ühiskatsete korraldust ja ajakava. Nelja kooli ühiskatsed 2024 seminari slaidid.

Ühiskatsed on mõeldud 9. klassi õpilastele, kes soovivad 2024. aasta sügisel alustada gümnaasiumiõpinguid Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis, Tallinna Reaalkoolis või Tallinna 21. Koolis.

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 17. veebruaril kell 10.00 ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 6. märtsini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerumist palume kindlasti tutvuda Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorraga ning täpsemalt järgmiste dokumendi osadega:

 • vastuvõtt 10. klassi (vastuvõtukorra punkt 4)
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna
  21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord (vastuvõtukorra lisa 1)
 • Praktiliste tööde kirjeldused (vastuvõtukorra lisa 2)

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, inglise keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest.

Kirjalike testide sooritamine

16. märtsil kell 10.00 läbiviidavate testide sooritamisele tuleb kaasa võtta isikuttõendav dokument (ID-kaart või pass), Ühiskatsete Infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, taskukalkulaator, vahetusjalanõud. Lubatud on sildita veepudel.

Kirjalike testide sisu ehk eristuskirjad on leitavad ühiskatsete korraldamise korras.

Testide sooritamise kohast teavitatakse infosüsteemi vahendusel.

GAG prantsuse keele õppesuunale kandideerijatele toimub täiendav kirjalik test prantsuse keeles kl 14.00-14.45 Gustav Adolfi Gümnaasiumis ruumis 106.

Kirjalikest testidest vabastuse taotlemine

Kirjalikest testidest on võimalik Ühiskatsete Infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilisel individuaalsel aineolümpiaadil (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus, muusika) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud.

Vabastuse taotlemiseks teeb õpilane vastava märke infosüsteemis ja laadib enda jooksva õppeaasta hinnetelehe hiljemalt 6. märtsil.

Lähtuvalt õppesuunast vaadatakse kõik taotlused üle. Kirjalikest testidest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 9. märtsil 2024 infosüsteemis.

Vabastuse saanud kandideerija kirjalikud testid hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama kirjalikud testid. 

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 16. märtsil saata Ühiskatsete Infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib.

Õpilased, kes taotlevad vabastust kirjalikest testidest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 6. märtsil.

Juhend Stuudiumi kasutajatele:

 •  avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 •  alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 •  printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 •  lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •  klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele:

 •  avage eKoolis Hinneteleht,
 •  “Näita” valikutes lisage “Selgitus”(hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 •  valige perioodiks “aasta”,
 •  klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 •  valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 •  lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 •  klõpsake “Salvesta”.

Kontakt

Küsimuste korral vastab õppejuht Raido Kahm raido.kahm@21k.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, inglise keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest.

Kirjalike testide tulemused ja vestlusele kutsumise / mitte kutsumise otsused tehakse teatavaks Ühiskatsete infosüsteemis 28. märtsil kl 16.00.

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

 • vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 1.-5. aprill 2024;
 • vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 8.-12. aprill 2024;
 • 21. Kooli vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 18. aprill 2024.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.


Viimati muudetud: 01.02.2024