Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli vastuvõtukord, kinnitatud 22.05.2020 seoses eriolukorraga

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2020/2021 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

  • Registreerimine vastuvõtukatsetele vastuvõtu infosüsteemis toimub 20.–29.01.2020.
  • Praktilised rühmatööd toimuvad 08.–09.02.2020 algusega kell 10.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras. Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev.)
  • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 12.–20.02.2020.
  • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 20.02.2020.
  • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 21.02.2020.
  • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 03.03-12.03.2020 kokkuleppel õppealajuhataja Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
  • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 13.03.2020.
  • 1B klassi lastevanemate koosolek toimub augustis 2020.

Tallinna 21. Kooli võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2020.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2020/2021. õppeaastal