Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord 2020/2021. õppeaastaks

Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2020/2021 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

 • Registreerimine vastuvõtukatsetele vastuvõtu infosüsteemis toimub 20.–29.01.2020.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 08.–09.02.2020 algusega kell 10.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras. Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev.)
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 12.–20.02.2020.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 20.02.2020.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 21.02.2020.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 03.03-12.03.2020 kokkuleppel õppealajuhataja Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 13.03.2020.
 • 1B klassi lastevanemate koosolek toimub augustis 2020.

Tallinna 21. Kooli võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2020.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2020/2021. õppeaastal

Toetudes kooli pidaja ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustele seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga on Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool otsustanud 14. märtsile planeeritud ühiskatsete kirjalikud testid läbi viia mais 2020

Ühiskatsetele registreerimine on avatud 11. märtsil kella 23.59-ni.

 • Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 01.–11.03.2020 ühiskatsete infosüsteemis aadressil https://sisseastumine.ee/g4. Registreerumine avatakse kell 10.00.
 • Olümpiaadidel osalenud ja katsetest vabastust taotlevad õpilased peavad end registreerima ühiskatsetele 01.–07.03.2020. Vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 10.03.2020.
 • Kirjalikud testid toimuvad 14.03.2020 kell 10.00, koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30.
 • Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid. Lubatud on sildita veepudel, einestamist ette ei nähta. Tegemist on akadeemilise päevaga. Palume käituda ja riietuda vastavalt.
 • Tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 25.03.2020. kell 16.00.
 • Ühiskatsete kirjalike testidega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkuleppel õppealajuhataja Ave Kallasega (ave.kallas@21k.ee) 30.03–03.04.2020.
 • Vestlused Tallinna 21. Koolis toimuvad:
  • I eelistus: 30.03–03.04.2020
  • II eelistus: 06.–09.04.2020
  • III eelistus: 14.04.2020
 • Hea tahte protokollid tuleb kooli tuua hiljemalt 30.04.2020 kella 14.00-ks.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 03.04.2020.
 • Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ning ühiskatsete korraldamise kord 2019/2020. õppeaastaks.
 • 10. klassi astumise dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 21.06.2020.
Ühiskatsete näidistestid – kehtivad ka 2020. aastal