Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord 2019/2020. õppeaastaks

Vastuvõtt 1. klassi 2019/2020. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2019/2020 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

 • Registreerimine vastuvõtukatsetele vastuvõtu infosüsteemis toimub 21.–30.01.2019.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 09.–10.02.2019 algusega kell 10.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras. Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev.)
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 13.–20.02.2019.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 20.02.2019.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 21.02.2019.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 04.03-13.03.2019 kokkuleppel õppealajuhataja Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 13.03.2019.
 • 1B klassi lastevanemate koosolek toimub augustis 2019.

Tallinna 21. Kooli võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2019.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2019/2020. õppeaastal

 • Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 01.–13.03.2019 ühiskatsete infosüsteemis aadressil https://sisseastumine.ee/g4. Registreerumine avatakse kell 10.00.
 • Olümpiaadidel osalenud ja katsetest vabastust taotlevad õpilased peavad end registreerima ühiskatsetele 01.–07.03.2019. Vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 12.03.2019.
 • Kirjalikud testid toimuvad 16.03.2019 kell 10.00, koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30.
 • Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid. Lubatud on sildita veepudel, einestamist ette ei nähta. Tegemist on akadeemilise päevaga. Palume käituda ja riietuda vastavalt.
 • Tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 27.03.2019. kell 16.00.
 • Ühiskatsete kirjalike testidega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkuleppel õppealajuhataja Ave Kallasega (ave.kallas@21k.ee) 01.–05.04.2019.
 • Vestlused Tallinna 21. Koolis toimuvad:
  • I eelistus: 01.–05.04.2019
  • II eelistus: 08.–12.04.2019
  • III eelistus: 17.04.2019
 • Hea tahte protokollid tuleb kooli tuua hiljemalt 30.04.2019 kella 14.00-ks.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 05.04.2019.
 • Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ning ühiskatsete korraldamise kord 2019/2020. õppeaastaks.
 • 10. klassi astumise dokumentide esitamise lõpptähtaeg on 21.06.2019.
Ühiskatsete näidistestid – kehtivad ka 2019. aastal

2 kommentaari