Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli vastuvõtukord 2018/2019. õppeaastaks

Vastuvõtt 1. klassi 2018/2019. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2018/2019 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

 • Registreerimine vastuvõtukatsetele vastuvõtu infosüsteemis toimub 22.01–31.01.2018.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 03.–04.02.2018 algusega kell 10.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras. Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev.)
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 07.–14.02.2018.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 19.02.2018.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 23.02.2018.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 28.02-09.03.2018 kokkuleppel õppealajuhataja Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 09.03.2018.
 • 1B klassi lastevanemate koosolek toimub augustis 2018.

Tallinna 21. Kooli võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2018. aastal.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2018. Registreeru siin!

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2018/2019. õppeaastal

 • Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 01.–14.03.2018 ühiskatsete infosüsteemis aadressil http://katsed.tln.edu.ee. Registreerumine avatakse kell 10.00.
 • Olümpiaadidel osalenud ja katsetest vabastust taotlevad õpilased peavad end registreerima ühiskatsetele 01.–07.03.2018. Vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 13.03.2018.
 • Kirjalikud testid toimuvad 17.03.2018 kell 10.00, koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30.
 • Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid. Lubatud on sildita veepudel, einestamist ette ei nähta. Tegemist on akadeemilise päevaga. Palume käituda ja riietuda vastavalt.
 • Tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 28.03.2018. kell 16.00.
 • Ühiskatsete kirjalike testidega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkuleppel õppealajuhataja Ave Kallasega (ave.kallas@21k.ee) 29.03–06.04.2018.
 • Vestlused toimuvad:
  • I eelistus: 02.–06.04.2018
  • II eelistus: 09.–13.04.2018
  • III eelistus: 19.04.2018
 • Hea tahte protokollid tuleb kooli tuua hiljemalt 30.04.2018 kella 14.00-ks.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 13.04.2018.
 • Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord ning ühiskatsete korraldamise kord 2018/2019. õppeaastaks
Ühiskatsete näidistestid