Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Vastuvõtukord 2021/2022. õppeaastaks

Vastuvõtu tingimused ja kord 2021/2022. õppeaastaks.

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

2021/2022 õppeaastal avatakse Tallinna 21. Koolis üks ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele õppesuuna klass (1B).

Kui viroloogiline olukord lubab, korraldatakse katsed 1B klassi 20. ja 21. veebruaril koolimajas.

Katsete korraldus

 • Registreerimine katsetele toimub 1.–12. veebruarini vastuvõtu infosüsteemis.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 20. ja 21. veebruaril algusega kell 10.00 ja 12.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras). Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev ja kellaaeg.
 • Koolimajja sisenemine toimub neljast erinevast välisuksest. Registreeringu kinnitamisel määrab vastuvõtu infosüsteem lapsele katse toimumise ruumi ja välisukse, mille kaudu laps siseneb. Vaata välisuste plaani!
 • Õpetajad võtavad lapsed vastu 10 minutit enne katse algust määratud välisukse juures, lapsevanemaid koolimajja ei lubata.
 • Rühmatöö kestab 60 minutit. Õpetajad toovad lapsed välisukse juurde tagasi vastavalt kell 11.05 või 13.05.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 22.02.2021.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 23.02.2021.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 10.03.2021.

Tallinna 21. Kool võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.
Registreerumine elukohajärgsesse klassi 1.-15. märtsil 2021 eKoolis oleva Tallinna Haridusameti logo kaudu.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2021.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

Vastuvõtt 10. klassi 2021/2022. õppeaastaks

2021. aasta kevadel korraldavad Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Reaalkool ja Tallinna 21. Kool 9. klassi õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed. Ühiselt organiseeritakse sisseastumistestide koostamine, testide läbiviimine, hindamine ning tulemuste avalikustamine.

Lähtuvalt epidemioloogilisest olukorrast viiakse sisseastumistestid läbi 9. aprillil kell 10.00 e-testidena (eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika) Eksamite Infosüsteemis (EIS). Vestlusvoor viiakse läbi hiljemalt maikuu jooksul.

Tallinna nelja ja kolme kooli ühiskatsed

Nelja kooli ühiskatsete e-testid (harjutustestid ja testid 09.04) on 2021. aastal Tallinna kolme kooli (Jakob Westholmi Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium) ühiskatsete e-testidega samad. Õpilased, kes soovivad kandideerida nii nelja (GAG, TRK, TIK, 21K) kui ka kolme kooli (JWG, KSG, TÜG), peavad infosüsteemis registreeruma eraldi nii nelja kooli kui ka kolme kooli katsetele.

Ühiskatsetele registreerimine

Registreerumine ühiskatsetele algab 15. veebruaril kell 10.00 Ühiskatsete infosüsteemis, mis on katsetele registreerumiseks avatud kuni 28. veebruarini kella 23.59-ni. Enne ühiskatsetele registreerimist palume kindlasti tutvuda nelja kooli ühiskatsete korraldamise ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorraga.

E-testide sooritamine

Kõikide e-testide sooritamisele eelneb isiku tuvastamine ehk verifitseerimine passi või ID-kaardiga. Kandidaat sooritab e-testid kodus ning selleks on vajalik kaameraga laua- või sülearvuti, verifitseerimiseks ID-kaart või pass ning internetiühendus. Enne 9. aprilli e-teste (märtsi lõpus või aprilli alguses) toimuvad harjutustestid, mille läbiviimise täpsest ajast ja korraldusest informeeritakse õpilasi esimesel võimalusel. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.

E-testideks vajalikud ettevalmistused ja tehnilised vahendid – enne 30. märtsi 2021

 1. Veenduge, et saate EISi keskkonda https://eis.ekk.edu.ee/ sisse logida. EISi saab sisse logida:
  • ID-kaardiga (vajalik ID-kaardi lugeja, kehtivad sertifikaadid, PIN 1),
  • mobiil-IDga,
  • Smart-IDga,
  • HarIDga – sellisel juhul saab õpilasele luua konto tema vanem (eestkostja), juhend https://harid.ee/.
 2. Veenduge, et saate kasutada kaameraga laua- või sülearvutit, omate internetiühendust ja ID-kaarti või passi.
 3. Sisseastumistestide lahendamine on ette nähtud laua- või sülearvutiga.
 4. Kaameraga varustatud laua- või sülearvuti ning ID-kaardi või passiga viiakse läbi isiku tuvastamine ehk verifitseerimine.
 5. Isiku tuvastamine tuleb teha samas seadmes ja samas brauseris, milles teste lahendatakse.
 6. Isiku tuvastamist saate proovida: https://demo.veriff.me/
 7. Soovitame kõigil õpilastel sooritada “Arvuti kontrollimise test: gümnaasiumi sisseastumistest 2021”.
  https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamine/7895/sooritaja/0/alustamine
  Arvuti kontrollimise test on vajalik selleks, et õpilane saaks enne testi toimumist kontrollida enda koduarvuti sobivust sisseastumistesti sooritamiseks. Selle testi lahendamise kordade arv ei ole piiratud. Soovitame teha arvuti värskendused (update) enne sisseastumistesti, et arvuti ei hakkaks seda tegema testimispäeval.

E-testide katsetamine 30. ja 31. märtsil EISi keskkonnas

 1. 30. ja 31. märtsil viiakse läbi isiku tuvastamise ning eesti keele ja matemaatika e-harjutustestide katsetamine, mille eesmärk on, et ühiskatsetel osalejad oskaksid põhitestide päeval:
  1. EISi keskkonda sisse logida,
  2. tõrgeteta oma isikut identifitseerida,
  3. EISis vajalikud testid sooritada,
  4. erinevates ülesandetüüpides orienteeruda.
 2. Testi sooritamiseks sobivad Mozilla Firefox ja Google Chrome veebilehitsejad. Internet Exploreri ja Microsoft Edgega ei pruugi kõik tegevused õnnestuda.
 3. Nii harjutustestid kui ka põhitestid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde. Iga harjutustesti lahendamiseks on aega kuni 30 minutit. Harjutustestide tulemusi kandideerimisel ei arvestata.
 4. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis hiljemalt 29. märtsil on esilehel näha info temale sooritamiseks suunatud testidest. Nendeni pääseb ka järgmiselt: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”. Harjutustesti nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid”. Harjutustest koosneb mitmest testiosast.

30. märtsil

 • 15.00-15.45 eesti keel. Enne testi avanemist tuleb sooritada verifitseerimine! Verifitseerimise järel suunatakse õpilane automaatselt eesti keele harjutustestile.
 • 15.45-16.30 matemaatika (testi lahendamise ajal võib kasutada taskuarvutit, paberit ja pliiatsit).

31. märtsil

 • 15.00-18.00 on võimalik lahendada testist “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete harjutustestid” kahte testiosa: füüsika (testi pikkus lahendajale kuni 30 min) ja inglise keel (testi pikkus lahendajale kuni 30 min).
  Füüsikatesti lahendamisel võib kasutada taskuarvutit ja valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view

Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid toimuvad 9. aprillil algusega kell 10.00 EISi keskkonnas

 1. E-testide sooritamine koosneb viiest osast:
  • isiku tuvastamine,
  • eesti keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
  • matemaatika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit, paberit, pliiatsit.
  • inglise keele test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit),
  • füüsika test (testi pikkus lahendajale kuni 30 minutit), kasutada võib taskuarvutit ja eelnevalt välja prinditud või käsikirjaliselt vormistatud valemilehte. Füüsika valemileht on leitav: https://drive.google.com/file/d/1oo9VIDH-ZmqZLZX0Pm2ZgSEQylj5kp9C/view
 2. Kui õpilane on EISi sisse loginud, siis on temale sooritamiseks suunatud testide kohta näha info nii esilehel kui ka: “Testide sooritamine” → “Sooritamine”.
 3. Sisseastumistestide nimetus on “Tallinna nelja kooli (GAG, TIK, Reaalkooli, 21. Kooli) ja kolme kooli (TÜG, KSG, JWG) ühiskatsete sisseastumistestid”. Test koosneb neljale õppeainele vastavast neljast testiosast.
 4. Iga testi saab lahendada ainult üks kord. Testid on ühesuunalised – see tähendab, et õpilane ei saa liikuda tagasi eelmiste ülesannete juurde.
 5. Testide tulemusi arvestatakse ainult sellisel juhul, kui enne testi on edukalt sooritatud isiku tuvastamine (verifitseerimine), kasutades selleks laua- või sülearvutit. 
 6. Veriff lubab testi alustada ka siis, kui Sa ei teinud endast selgelt äratuntavat fotot. Ka dokumendi pilt peab olema korralik ja kogu dokument pildil nähtav. Testi tulemusi ei arvestata, kui verifitseerimise järeltöötluses avastatakse nõuetele mittevastavaid pilte või ei ole dokumendi ja testi sooritaja pilt sama isiku omad.
 7. Erinevate testiosade sooritamise järel ei tohi brauserit sulgeda. Kui brauser sulgeda, tuleb uuesti sooritada isiku tuvastamine (verifitseerimine) ning edukas isiku tuvastamine on eelduseks järgmiste testiosade tulemuste arvestamisel.
 8. E-testid toimuvad 9. aprillil järgmistel aegadel:
  • 10.00-10.45 verifitseerimine ja eesti keel avatud (30 min),
  • 10.45-11.25 matemaatika avatud (30 min),
  • 11.30-12.10 inglise keel avatud (30 min),
  • 12.15-12.55 füüsika avatud (30 min).
 9. Soovitused isikutuvastuse edukaks läbimiseks ning vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Vabastuse taotlemine praktilistest töödest

Praktilistest töödest on võimalik ühiskatsete infosüsteemis taotleda vabastust juhul, kui kandideerija on loetletud üleriigilistel aineolümpiaadidel (bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, loodusteadused, matemaatika, lingvistika, ühiskonnaõpetus, ajalugu, informaatika, eesti kirjandus) 8. klassis  lõppvoorus osalenud või 9. klassis lõppvooru kutsutud. Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele hiljemalt 25. veebruaril 2021 ning infosüsteemi üles laadima 9. klassi hinnetelehe. Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast 28. veebruaril 2021. Praktilistest töödest vabastuse saanud kandideerija praktilised tööd hinnatakse automaatselt maksimumpunktidega ning kutsutakse eelistustena märgitud koolidesse vestlusele. Kui vastavat taotlust ei ole võimalik rahuldada enne eeltestide sooritamist (lõppvooru pääsenud õpilaste nimekirjad ei ole veel selgunud), peab kandideerija kindlasti sooritama eeltestid. Kui pärast eeltestide läbiviimist ja enne põhitestide toimumist selgub, et õigeaegselt taotluse esitanud kandideerija on pääsenud aineolümpiaadi lõppvooru, on komisjonil õigus kandideerija täiendavalt vabastada põhitestide sooritamisest.

Hinnetelehed

Kogu jooksva õppeaasta hinnetelehe fail (mitte tunnistus!) koos puudumiste infoga tuleb hiljemalt 9. aprillil saata ühiskatsete infosüsteemi sõnumi kaudu neile kolmele koolile, kuhu õpilane kandideerib. Õpilased, kes taotlevad vabastust praktilistest töödest, peavad saatma oma hinnetelehe sõnumi kaudu kõigile neljale koolile hiljemalt 25. veebruaril.

Juhend Stuudiumi kasutajatele

 • avage enda ülevaatest “Tunnid, hinded” vahelehelt “Õppeainete kaupa” vaade,
 • alustage lehe printimist (File -> Print või paremklõps lehele ja “Print”),
 • printeriks valige “Save as PDF” või muu analoogne valik (konkreetne nimi sõltub kasutatavast brauserist),
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Juhend eKooli kasutajatele

 • avage eKoolis hinneteleht,
 • “Näita” valikutes lisage “Selgitus” (hindamisskaalad) ja “Puudutud tunnid”,
 • valige perioodiks “aasta”,
 • klõpsake parempoolset hiireklahvi ja valige “Print”,
 • valige rippmenüüst “Salvesta pdf-na”,
 • lisage failile nimi kujul: Perenimi_Eesnimi,
 • klõpsake “Salvesta”.

Näidisülesanded

Ühiskatsete testide sisu ja õpitulemused on toodud Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimustes ja korras.

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, inglise keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest

Vestlused

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:
vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 3.-7. mai 2021;
vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 10.-14. mai 2021;
vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 18. mai 2021.

Vestlusele palume kaasa võtta isikuttõendav dokument.

Kontakt

Küsimuste korral vastab gümnaasiumiosa õppealajuhataja Ave Kallas ave.kallas@21k.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe Õppetöö -> Gümnaasiumi õppesuunad

Soovitused isikutuvastuse edukaks läbimiseks ning vastused korduma kippuvatele küsimustele.