Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Vastuvõtukord 2024/2025. õppeaastaks


Vastuvõtukord on koostamisel ja avaldatakse pärast kinnitamist, hiljemalt 1. veebruaril 2024.

Ühiskatsete korraldust ja ajakava tutvustav seminar toimub neljapäeval, 7. detsembril kell 17.00 veebis.

Ühiskatsed toimuvad laupäeval, 16. märtsil 2024.


Vastuvõtukord 2023/2024. õppeaastaks

Allpool olev info kehtis 2023. aasta kevadel toimunud vastuvõttude kohta.

Vastuvõtu tingimused ja kord 2023/2024. õppeaastaks.


Vastuvõtt 1. klassi 2023/2024. õppeaastaks


2023/2024. õppeaastal avatakse Tallinna 21. Koolis üks ülelinnalise vastuvõtuga inglise keele ja reaalainete õppesuuna klass (1B).

Katsed 1B klassi toimuvad 11. ja 12. veebruaril 2023 koolimajas.

Katsete korraldus

 • Registreerimine katsetele toimub 30. jaanuar kell 10.00 – 8. veebruarini 2023 vastuvõtu infosüsteemis.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 11. ja 12. veebruaril algusega kell 10.00 ja 12.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras). Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev ja kellaaeg.
 • Rühmatöö kestab 60 minutit. Rühmatööle eelnevad infominutid aulas.
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 15.–22.02.2023.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 23.02.2023.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 26.02.2023.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 06.03-09.03.2023 kokkuleppel õppejuhi Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 09.03.2023.

Tallinna 21. Kool võtab inglise keele ja reaalainete õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimesse klassi astumine.
Registreerumine elukohajärgsesse klassi 1.-15. märtsil 2023 eKoolis oleva Tallinna Haridusameti logo kaudu.

Muusika ja digitehnoloogia klass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2023.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:


Vastuvõtt 10. klassi 2023/2024. õppeaastaks


Tallinna nelja kooli ühiskatsed 2023/2024. õppeaasta 10. klassi astumiseks toimuvad laupäeval, 18.03.2023.

Testid eesti keelest, matemaatikast, füüsikast ja inglise keelest viiakse läbi paberkandjal. Elektroonilisi eelteste 2022/2023. õppeaastal kavas ei ole.

Ühiskatsetele registreerimine algab ühiskatsete infosüsteemis 14. veebruaril kell 16.00 ja lõpeb 28. veebruaril kell 23.59.

Enne ühiskatsetele registreerumist palume kindlasti tutvuda kooli vastuvõtukorraga ning täpsemalt järgmiste dokumendi osadega:

 • vastuvõtt 10. klassi (vastuvõtukorra punkt 4)
 • Gustav Adolfi Gümnaasiumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Reaalkooli ja Tallinna
  21. Kooli ühiskatsete korraldamise kord (vastuvõtukorra lisa 1)
 • Praktiliste tööde kirjeldused (vastuvõtukorra lisa 2)

Näidisülesanded: eesti keele näidistest, inglise keele näidistest, matemaatika näidistest, füüsika näidistest.

17. novembril 2022 toimus seminar, milles tutvustati ühiskatsete korraldust ja ajakava. Nelja kooli ühiskatsed 2023 seminari slaidid.

Kontakt

Küsimuste korral vastab õppejuht Raido Kahm raido.kahm@21k.ee.

Gümnaasiumi õppesuundade kohta loe siit.


Viimati muudetud: 07.12.2023