Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

digitaalseltaktiivnekool

digitaalseltaktiivne

„Digitaalselt aktiivne kool“ on tunnustus õppeasutusele, kes on kolme viimase õppeaasta jooksul kasutanud aktiivselt IKT võimalusi, on muutunud valdkonna eestvedajaks ning kes on sihiks seadnud oma kooli õpetajate ja õpilaste oskusliku tegutsemise digimaailmas.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus HITSA tunnustas Tallinna 21. Kooli hõbetahvliga  muutunud õpikäsitust toetavate tegevuse eest.

Kooli õppekavas on rakendunud palju erinevaid IT valdkonna ainekursusi ning valikkursusi, õppesuunaaineteks I ja II kooliastmes on robootika, lisaks võimaldab kool osaleda õpilastel mitmetes IKT huviringides.

Digipädevuste arendamiseks on rakendunud teemapõhised moodulõppe kursused nii õpilastele kui õpetajatele.
Tulemuslikuks on osutunud Digitaristu ja õppevahendite hankimiseks esitatud projektid.

Loe:
IKT konverentsil tunnustati parimaid „digikoole“. – Tallinna Haridusamet