Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Juhtkond

Meelis Kond direktor 648 5448, 510 9857 meelis.kond@21k.ee
Juta Hirv arendusjuht – direktori asetäitja 648 5446 juta.hirv@21k.ee
Mariann Arengu majandusjuht – direktori asetäitja 648 5451, 513 8561 mariann.arengu@21k.ee
Valentina Taliaru õppejuht (1.-6. klass), HEV koordinaator 648 5502 valentina.taliaru@21k.ee
Raido Kahm õppejuht (7.-12. klass) 648 5447 raido.kahm@21k.ee

Tallinna XXI Kooli juhtkond 2023/2024

Laiendatud juhtkond

Maarika Paun huvijuht (1.-12. klass) 648 5450 maarika.paun@21k.ee
Alar Pukk reaal ja tehnoloogiaainete õppetooli juhataja alar.pukk@21k.ee
Anne-Ly Lään loodusainete ja terviseedenduse õppetooli juhataja anne-ly.laan@21k.ee
Ingrid Paggi sotsiaal-humanitaarainete õppetooli juhataja ingrid.paggi@21k.ee
Kristi Leibur võõrkeelte õppetooli juhataja kristi.leibur@21k.ee
Piret Kellam algõpetuse õppetooli juhataja piret.kellam@21k.ee
Heli Raidma klassijuhatajate õppetooli juhataja heli.raidma@21k.ee
Lennart Kits IT-juht 648 5544 it@21k.ee
Signe Hohensee haridustehnoloog, Opiqu, Nutispordi ja Moodle’i administraator signe.hohensee@21k.ee
Siim Luha IT-tugiisik, eKooli ja kodulehe administraator 648 5544 it@21k.ee

Tallinna XXI Kooli laiendatud juhtkond 2023/2024

Algõpetuse õppetool

Piret Kellam õppetooli juhataja
klassiõpetaja
piret.kellam@21k.ee
Anne Änilane-Käämer klassiõpetaja anne.anilane@21k.ee
Annely Jürgens klassiõpetaja annely.jurgens@21k.ee
Endla Üksti klassiõpetaja endla.uksti@21k.ee
Ene Palo klassiõpetaja ene.palo@21k.ee
Helen Laikoja klassiõpetaja helen.laikoja@21k.ee
Kaja Männik klassiõpetaja kaja.mannik@21k.ee
Koidu Sillang klassiõpetaja koidu.sillang@21k.ee
Krista Unt klassiõpetaja krista.unt@21k.ee
Kärt Laur klassiõpetaja kart.laur@21k.ee
Kätlin Vahemets klassiõpetaja katlin.vahemets@21k.ee
Marelin Peetris klassiõpetaja marelin.peetris@21k.ee
Tiina Peepson klassiõpetaja tiina.peepson@21k.ee
Katrin Koger eripedagoog katrin.koger@21k.ee
Ingi Roos psühholoog ingi.roos@21k.ee
Kätrin Seeberg pikapäevarühma õpetaja katrin.seeberg@21k.ee

Tallinna XXI Kooli algõpetuse õppetool 2023/2024

Sotsiaal-humanitaarainete õppetool

Ingrid Paggi õppetooli juhataja
ajalugu, ühiskonnaõpetus
ingrid.paggi@21k.ee
Anneliis Terep eesti keel ja kirjandus anneliis.terep@21k.ee
Eda Kauksi eesti keel ja kirjandus eda.kauksi@21k.ee
Karl-Henri Käämer eesti keel ja kirjandus karl-henri.kaamer@21k.ee
Külliki Kaju eesti keel ja kirjandus kulliki.kaju@21k.ee
Merle Kaldjärv eesti keel ja kirjandus merle.kaldjarv@21k.ee
Tuuli Reinthal eesti keel ja kirjandus tuuli.reinthal@21k.ee
Ave Vurma ajalugu, ühiskonnaõpetus ave.vurma@21k.ee
Erki Fels ühiskonnaõpetus erki.fels@21k.ee
Piret Sepp ajalugu, ühiskonnaõpetus piret.sepp@21k.ee
Raido Kahm ajalugu raido.kahm@21k.ee
Aleksandr Popov rahvusvaheline majandus aleksandr.popov@21k.ee
Andre Pung rahvusvahelised suhted andre.pung@21k.ee
Ilmi Laur-Paist kunst, graafiline disain ilmi.laur-paist@21k.ee
Tiina Meeri kunst, kunstiajalugu tiina.meeri@21k.ee
Katri Randma käsitöö ja kodundus katri.randma@21k.ee
Riina Mereväli-Vingertšuk käsitöö ja kodundus riina.merevali-vingertsuk@21k.ee
Ene Uibo muusikaõpetus ene.uibo@21k.ee
Kadri Mägi muusikaõpetus, inglise keel kadri.magi@21k.ee
Kristjan Õmblus muusikaõpetus kristjan.omblus@21k.ee
Kuno Kerge muusikaõpetus kuno.kerge@21k.ee
Liivi Urbel muusikaõpetus liivi.urbel@21k.ee
Lydia Rahula muusikaõpetus lydia.rahula@21k.ee
Ingi Roos inimeseõpetus, psühholoog ingi.roos@21k.ee

Tallinna XXI Kooli sotsiaal-humanitaarainete õppetool 2023/2024

Võõrkeelte õppetool

Kristi Leibur õppetooli juhataja
inglise keel
kristi.leibur@21k.ee
Irina Rozanova inglise keel irina.rozanova@21k.ee
Kadri Mägi inglise keel, muusikaõpetus kadri.magi@21k.ee
Laura Lainväe inglise keel, prantsuse keel laura.lainvae@21k.ee
Maire Parts inglise keel maire.parts@21k.ee
Merike Kaus inglise keel merike.kaus@21k.ee
Merle Teever inglise keel merle.teever@21k.ee
Mustafa Soysal inglise keel mustafa.soysal@21k.ee
Ruth Kallas inglise keel ruth.kallas@21k.ee
Triin Lingiene inglise keel triin.lingiene@21k.ee
Ülle-Ly Vohnja inglise keel ulle-ly.vohnja@21k.ee
Alla Kirillova vene keel alla.kirillova@21k.ee
Irina Kotovitš vene keel irina.kotovits@21k.ee
Jelizaveta Kuznetsova vene keel jelizaveta.kuznetsova@21k.ee
Klaara Sulg vene keel klaara.sulg@21k.ee
Liudmyla Nychyporuk vene keel liudmyla.nychyporuk@21k.ee
Polina Martila prantsuse keel polina.martila@21k.ee
Rubén Ontoria-González hispaania keel ruben.ontoria-gonzalez@21k.ee
Oliver Metsar saksa keel oliver.metsar@21k.ee
Saale Ariane Kreegi saksa keel saaleariane.kreegi@21k.ee

Tallinna XXI Kooli võõrkeelte õppetool 2023/2024

Reaal- ja tehnoloogiaainete õppetool

Alar Pukk õppetooli juhataja
matemaatika, majandusmatemaatika
alar.pukk@21k.ee
Aili Salum matemaatika aili.salum@21k.ee
Kaide Sõeroja matemaatika kaide.soeroja@21k.ee
Marju Meremäe matemaatika marju.meremae@21k.ee
Natalia Samoilenko matemaatika natalia.samoilenko@21k.ee
Tiia Valdmets matemaatika tiia.valdmets@21k.ee
Valvo Paat matemaatika valvo.paat@21k.ee
Eve Sildnik füüsika eve.sildnik@21k.ee
Ander Hindremäe õpilasfirmade programm ander.hindremae@21k.ee
Epp Vodja majandusõpetus, õpilasfirmade programm epp.vodja@21k.ee
Priit Joonas majandusõpetus priit.joonas@21k.ee
Mart Soobik tehnoloogiaõpetus mart.soobik@21k.ee
Lennart Kits informaatika, tehnoloogiaõpetus lennart.kits@21k.ee
Kenari Koonik robootika Kenari.Koonik@taltech.ee
Marika Reinmets robootika marika.reinmets@21k.ee
Signe Hohensee IT ja digiõpe, uurimistööde alused signe.hohensee@21k.ee
Siim Luha informaatika, programmeerimine siim.luha@21k.ee

Tallinna XXI Kooli reaal- ja tehnoloogiaainete õppetool 2023/2024

Loodusainete ja terviseedenduse õppetool

Anne-Ly Lään õppetooli juhataja
keemia, loodusõpetus, inimeseõpetus
anne-ly.laan@21k.ee
Kristiina Tiits bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus kristiina.tiits@21k.ee
Maarika Paun bioloogia maarika.paun@21k.ee
Riina Otsus bioloogia riina.otsus@21k.ee
Helle-Kai Saapar geograafia helle-kai.saapar@21k.ee
Lilian Kippasto keemia lilian.kippasto@21k.ee
Merris Kivisoo loodusained merris.kivisoo@21k.ee
Ave Arutamm kehaline kasvatus ave.arutamm@21k.ee
Heli Raidma kehaline kasvatus heli.raidma@21k.ee
Indrek Vahtra kehaline kasvatus indrek.vahtra@21k.ee
Ivo Raenok kehaline kasvatus ivo.raenok@21k.ee
Liina Liivsoo kehaline kasvatus liina.liivsoo@21k.ee

Tallinna XXI Kooli loodusainete ja terviseedenduse õppetool 2023/2024

IT osakond

Lennart Kits IT-juht
Microsoft 365 keskkond
648 5544 it@21k.ee
Ene Palo Haridustehnoloog 1.-3. klass
Nutispordi administraator
it@21k.ee
Signe Hohensee Haridustehnoloog 4.-12. klass
Opiqu administraator; IT ja digiõpe, uurimistööde alused
it@21k.ee
Siim Luha IT-tugiisik
eKooli ja kodulehe administraator, koolisisesed infosüsteemid
648 5544 it@21k.ee

Tallinna XXI Kooli IT osakond 2023/2024


Viimati muudetud: 25.01.2024