Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Juhtkond

Meelis Kond direktor 648 5448, 510 9857 Meelis.Kond@21k.ee
Juta Hirv arendusjuht – direktori asetäitja 648 5446 Juta.Hirv@21k.ee
Mariann Arengu majandusjuht – direktori asetäitja 648 5451, 513 8561 Mariann.Arengu@21k.ee
Valentina Taliaru õppejuht (1.-6. klass), HEV koordinaator 648 5502 Valentina.Taliaru@21k.ee
Raido Kahm õppejuht (7.-12. klass) 648 5447 Raido.Kahm@21k.ee

Tallinna XXI Kooli juhtkond 2023/2024

Laiendatud juhtkond

Maarika Paun huvijuht (1.-12. klass) 648 5450 Maarika.Paun@21k.ee
Alar Pukk reaal ja tehnoloogiaainete õppetooli juhataja Alar.Pukk@21k.ee
Anne-Ly Lään loodusainete ja terviseedenduse õppetooli juhataja Anne-Ly.Laan@21k.ee
Ingrid Paggi sotsiaal-humanitaarainete õppetooli juhataja Ingrid.Paggi@21k.ee
Kristi Leibur võõrkeelte õppetooli juhataja Kristi.Leibur@21k.ee
Piret Kellam algõpetuse õppetooli juhataja Piret.Kellam@21k.ee
Heli Raidma klassijuhatajate õppetooli juhataja Heli.Raidma@21k.ee
Lennart Kits IT-juht 648 5544 it@21k.ee
Signe Hohensee haridustehnoloog, Opiqu, Nutispordi ja Moodle’i administraator Signe.Hohensee@21k.ee
Siim Luha IT-tugiisik, eKooli ja kodulehe administraator 648 5544 it@21k.ee

Tallinna XXI Kooli laiendatud juhtkond 2023/2024

Algõpetuse õppetool

Piret Kellam õppetooli juhataja
klassiõpetaja
Piret.Kellam@21k.ee
Anne Änilane-Käämer klassiõpetaja Anne.Anilane-Kaamer@21k.ee
Annely Jürgens klassiõpetaja Annely.Jurgens@21k.ee
Endla Üksti klassiõpetaja Endla.Uksti@21k.ee
Ene Palo klassiõpetaja Ene.Palo@21k.ee
Helen Laikoja klassiõpetaja Helen.Laikoja@21k.ee
Kaja Männik klassiõpetaja Kaja.Mannik@21k.ee
Koidu Sillang klassiõpetaja Koidu.Sillang@21k.ee
Krista Unt klassiõpetaja Krista.Unt@21k.ee
Kärt Laur klassiõpetaja Kart.Laur@21k.ee
Kätlin Vahemets klassiõpetaja Katlin.Vahemets@21k.ee
Marelin Peetris klassiõpetaja Marelin.Peetris@21k.ee
Tiina Peepson klassiõpetaja Tiina.Peepson@21k.ee
Katrin Koger eripedagoog Katrin.Koger@21k.ee
Ingi Roos psühholoog Ingi.Roos@21k.ee
Kätrin Seeberg pikapäevarühma õpetaja Katrin.Seeberg@21k.ee

Tallinna XXI Kooli algõpetuse õppetool 2023/2024

Sotsiaal-humanitaarainete õppetool

Ingrid Paggi õppetooli juhataja
ajalugu, ühiskonnaõpetus
Ingrid.Paggi@21k.ee
Anneliis Terep eesti keel ja kirjandus Anneliis.Terep@21k.ee
Eda Kauksi eesti keel ja kirjandus Eda.Kauksi@21k.ee
Karl-Henri Käämer eesti keel ja kirjandus Karl-Henri.Kaamer@21k.ee
Külliki Kaju eesti keel ja kirjandus Kulliki.Kaju@21k.ee
Merle Kaldjärv eesti keel ja kirjandus Merle.Kaldjarv@21k.ee
Tuuli Reinthal eesti keel ja kirjandus Tuuli.Reinthal@21k.ee
Ave Vurma ajalugu, ühiskonnaõpetus Ave.Vurma@21k.ee
Erki Fels ühiskonnaõpetus Erki.Fels@21k.ee
Piret Sepp ajalugu, ühiskonnaõpetus Piret.Sepp@21k.ee
Raido Kahm ajalugu Raido.Kahm@21k.ee
Aleksandr Popov rahvusvaheline majandus Aleksandr.Popov@21k.ee
Andre Pung rahvusvahelised suhted Andre.Pung@21k.ee
Ilmi Laur-Paist kunst, graafiline disain Ilmi.Laur-Paist@21k.ee
Tiina Meeri kunst, kunstiajalugu Tiina.Meeri@21k.ee
Katri Randma käsitöö ja kodundus Katri.Randma@21k.ee
Riina Mereväli-Vingertšuk käsitöö ja kodundus Riina.Merevali-Vingertsuk@21k.ee
Ene Uibo muusikaõpetus Ene.Uibo@21k.ee
Kadri Mägi muusikaõpetus, inglise keel Kadri.Magi@21k.ee
Kristjan Õmblus muusikaõpetus Kristjan.Omblus@21k.ee
Kuno Kerge muusikaõpetus Kuno.Kerge@21k.ee
Liivi Urbel muusikaõpetus Liivi.Urbel@21k.ee
Lydia Rahula muusikaõpetus Lydia.Rahula@21k.ee
Ingi Roos inimeseõpetus, psühholoog Ingi.Roos@21k.ee

Tallinna XXI Kooli sotsiaal-humanitaarainete õppetool 2023/2024

Võõrkeelte õppetool

Kristi Leibur õppetooli juhataja
inglise keel
Kristi.Leibur@21k.ee
Irina Rozanova inglise keel Irina.Rozanova@21k.ee
Kadri Mägi inglise keel, muusikaõpetus Kadri.Magi@21k.ee
Laura Lainväe inglise keel, prantsuse keel Laura.Lainvae@21k.ee
Maire Parts inglise keel Maire.Parts@21k.ee
Merike Kaus inglise keel Merike.Kaus@21k.ee
Merle Teever inglise keel Merle.Teever@21k.ee
Mustafa Soysal inglise keel Mustafa.Soysal@21k.ee
Ruth Kallas inglise keel Ruth.Kallas@21k.ee
Triin Lingiene inglise keel Triin.Lingiene@21k.ee
Ülle-Ly Vohnja inglise keel Ulle-Ly.Vohnja@21k.ee
Alla Kirillova vene keel Alla.Kirillova@21k.ee
Irina Kotovitš vene keel Irina.Kotovits@21k.ee
Jelizaveta Kuznetsova vene keel Jelizaveta.Kuznetsova@21k.ee
Klaara Sulg vene keel Klaara.Sulg@21k.ee
Liudmyla Nychyporuk vene keel Liudmyla.Nychyporuk@21k.ee
Polina Martila prantsuse keel Polina.Martila@21k.ee
Rubén Ontoria-González hispaania keel Ruben.Ontoria-Gonzalez@21k.ee
Oliver Metsar saksa keel Oliver.Metsar@21k.ee

Tallinna XXI Kooli võõrkeelte õppetool 2023/2024

Reaal- ja tehnoloogiaainete õppetool

Alar Pukk õppetooli juhataja
matemaatika, majandusmatemaatika
Alar.Pukk@21k.ee
Aili Salum matemaatika Aili.Salum@21k.ee
Kaide Sõeroja matemaatika Kaide.Soeroja@21k.ee
Marju Meremäe matemaatika Marju.Meremae@21k.ee
Natalia Samoilenko matemaatika Natalia.Samoilenko@21k.ee
Tiia Valdmets matemaatika Tiia.Valdmets@21k.ee
Valvo Paat matemaatika Valvo.Paat@21k.ee
Eve Sildnik füüsika Eve.Sildnik@21k.ee
Ander Hindremäe õpilasfirmade programm Ander.Hindremae@21k.ee
Epp Vodja majandusõpetus, õpilasfirmade programm Epp.Vodja@21k.ee
Priit Joonas majandusõpetus Priit.Joonas@21k.ee
Mart Soobik tehnoloogiaõpetus Mart.Soobik@21k.ee
Lennart Kits informaatika, tehnoloogiaõpetus Lennart.Kits@21k.ee
Kenari Koonik robootika Kenari.Koonik@taltech.ee
Marika Reinmets robootika Marika.Reinmets@21k.ee
Signe Hohensee IT ja digiõpe, uurimistööde alused Signe.Hohensee@21k.ee
Siim Luha informaatika, programmeerimine Siim.Luha@21k.ee

Tallinna XXI Kooli reaal- ja tehnoloogiaainete õppetool 2023/2024

Loodusainete ja terviseedenduse õppetool

Anne-Ly Lään õppetooli juhataja
keemia, loodusõpetus, inimeseõpetus
Anne-Ly.Laan@21k.ee
Kristiina Tiits bioloogia, inimeseõpetus, loodusõpetus Kristiina.Tiits@21k.ee
Maarika Paun bioloogia Maarika.Paun@21k.ee
Riina Otsus bioloogia Riina.Otsus@21k.ee
Helle-Kai Saapar geograafia Helle-Kai.Saapar@21k.ee
Lilian Kippasto keemia Lilian.Kippasto@21k.ee
Merris Kivisoo loodusained Merris.Kivisoo@21k.ee
Ave Arutamm kehaline kasvatus Ave.Arutamm@21k.ee
Heli Raidma kehaline kasvatus Heli.Raidma@21k.ee
Indrek Vahtra kehaline kasvatus Indrek.Vahtra@21k.ee
Ivo Raenok kehaline kasvatus Ivo.Raenok@21k.ee
Liina Liivsoo kehaline kasvatus Liina.Liivsoo@21k.ee

Tallinna XXI Kooli loodusainete ja terviseedenduse õppetool 2023/2024

IT osakond

Lennart Kits IT-juht
Microsoft 365 keskkond
648 5544 it@21k.ee
Ene Palo Haridustehnoloog 1.-3. klass
Nutispordi administraator
it@21k.ee
Signe Hohensee Haridustehnoloog 4.-12. klass
Opiqu administraator; IT ja digiõpe, uurimistööde alused
it@21k.ee
Siim Luha IT-tugiisik
eKooli ja kodulehe administraator, koolisisesed infosüsteemid
648 5544 it@21k.ee

Tallinna XXI Kooli IT osakond 2023/2024


Viimati muudetud: 17.06.2024