Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Juhtkond

Meelis Kond direktor
vastuvõtuaeg E-R eelneval kokkuleppel
direktori või sekretäriga
6485448, 5109857 meelis.kond@21k.ee
Juta Hirv arendusjuht-direktori asetäitja 6485447 juta.hirv@21k.ee
Mariann Arengu majandusjuht-direktori asetäitja 6485451, 5138561 mariann.arengu@21k.ee
Valentina Taliaru õppealajuhataja (1.-6. klass) 6485502 valentina.taliaru@21k.ee
Ave Kallas õppealajuhataja (7.-12. klass) 6485447 ave.kallas@21k.ee

Laiendatud juhtkond

Maarika Paun huvijuht (1.-12. klass); bioloogia 6485450 maarika.paun@21k.ee
Alar Pukk reaal ja tehnoloogiaainete õppetooli juhataja alar.pukk@21k.ee
Ingrid Paggi sotsiaal-humanitaarainete õppetooli juhataja ingrid.paggi@21k.ee
Anne-Ly Lään loodusainete ja terviseedenduse õppetooli juhataja anne-ly.laan@21k.ee
Kristi Leibur võõrkeelte õppetooli juhataja kristi.leibur@21k.ee
Piret Kellam algõpetuse õppetooli juhataja piret.kellam@21k.ee
Heli Raidma klassijuhatajate õppetooli juhataja heli.raidma@21k.ee
Ivari Horm süsteemiadministraator ivari.horm@21k.ee
Siim Luha IT tugiisik, eKooli administraator; informaatika, programmeerimine siim.luha@21k.ee
Signe Hohensee haridustehnoloog, Opiqu administraator; IT ja digiõpe, uurimistööde alused signe.hohensee@21k.ee

Algõpetuse õppetool

Piret Kellam õppetooli juhataja
algklassid
piret.kellam@21k.ee
Annely Jürgens algklassid annely.jurgens@21k.ee
Endla Üksti algklassid endla.uksti@21k.ee
Ene Palo algklassid ene.palo@21k.ee
Helen Laikoja algklassid helen.laikoja@21k.ee
Helina Nael algklassid helina.nael@21k.ee
Kaja Männik algklassid kaja.mannik@21k.ee
Koidu Sillang algklassid koidu.sillang@21k.ee
Kärt Laur algklassid kart.laur@21k.ee
Marelin Peetris algklassid marelin.peetris@21k.ee
Marju Meremäe algklassid marju.meremae@21k.ee
Sirje Uibo algklassid sirje.uibo@21k.ee
Tiina Peepson algklassid tiina.peepson@21k.ee
Katrin Koger eripedagoog katrin.koger@21k.ee
Ingi Roos psühholoog ingi.roos@21k.ee

Sotsiaal-humanitaarainete õppetool

Ingrid Paggi õppetooli juhataja
ajalugu, ühiskonnaõpetus
ingrid.paggi@21k.ee
Anneliis Terep eesti keel ja kirjandus anneliis.terep@21k.ee
Eda Kauksi eesti keel ja kirjandus eda.kauksi@21k.ee
Karl-Henri Käämer eesti keel ja kirjandus karl-henri.kaamer@21k.ee
Külliki Kaju eesti keel ja kirjandus kulliki.kaju@21k.ee
Erki Fels ühiskonnaõpetus erki.fels@21k.ee
Raido Kahm ajalugu, ühiskonnaõpetus raido.kahm@21k.ee
Ester Barkala ajalugu ester.barkala@21k.ee
Merle Kaldjärv eesti keel ja kirjandus merle.kaldjarv@21k.ee
Ave Vurma eesti keel, ajalugu  ave.vurma@21k.ee
Tiina Meeri kunst, kunstiajalugu tiina.meeri@21k.ee
Ilmi Laur-Paist kunstiõpetus, graafiline disain  ilmi.laur-paist@21k.ee
Karmen Jänes käsitöö ja kodundus karmen.janes@21k.ee
Riina Mereväli-Vingertšuk käsitöö ja kodundus riina.merevali-vingertsuk@21k.ee
Kadri Mägi muusikaõpetus, inglise keel kadri.magi@21k.ee
Ene Uibo muusikaõpetus ene.uibo@21k.ee
Liivi Urbel muusikaõpetus liivi.urbel@21k.ee
Lydia Rahula muusikaõpetus lydia.rahula@21k.ee
Kristjan Õmblus muusikaõpetus kristjan.omblus@21k.ee
Kuno Kerge muusikaõpetus  kuno.kerge@21k.ee

Võõrkeelte õppetool

Kristi Leibur õppetooli juhataja
inglise keel
kristi.leibur@21k.ee
Sandra Hion prantsuse keel sandra.hion@21k.ee
Polina Martila prantsuse keel polina.martila@21k.ee
Ana Mattioli hispaania keel ana.mattioli@21k.ee
Mari-Liis Madison hispaania keel mari-liis.madison@21k.ee
Alla Kirillova vene keel alla.kirillova@21k.ee
Irina Kotovitš vene keel irina.kotovits@21k.ee
Irina Zaglada vene keel irina.zaglada@21k.ee
Jelizaveta Kuznetsova vene keel jelizaveta.kuznetsova@21k.ee
Klaara Sulg vene keel klaara.sulg@21k.ee
Merle Teever inglise keel merle.teever@21k.ee
Maire Parts inglise keel maire.parts@21k.ee
Helis Rõuk inglise keel helis.rouk@21k.ee
Merike Kaus inglise keel merike.kaus@21k.ee
Alina Yevchuk inglise keel alina.yevchuk@21k.ee
Mustafa Soysal inglise keel mustafa.soysal@21k.ee
Ülle-Ly Vohnja inglise keel ulle-ly.vohnja@21k.ee
Ruth Kallas inglise keel ruth.kallas@21k.ee
Urve Tiimus inglise keel urve.tiimus@21k.ee
Margot Müllerson inglise keel margot.mullerson@21k.ee
Saale Ariane Kreegi saksa keel saaleariane.kreegi@21k.ee

Reaal- ja tehnoloogiaainete õppetool

Alar Pukk õppetooli juhataja
matemaatika, majandusmatemaatika
alar.pukk@21k.ee
Aili Salum matemaatika aili.salum@21k.ee
Tiia Valdmets matemaatika tiia.valdmets@21k.ee
Kaide Sõeroja matemaatika kaide.soeroja@21k.ee
Valvo Paat matemaatika valvo.paat@21k.ee
Natalia Samoilenko matemaatika natalia.samoilenko@21k.ee
Ivar Porn rakendusmatemaatika ivar.porn@21k.ee
Jörgen Ivar Sikk informaatika, füüsika jorgenivar.sikk@21k.ee
Eve Sildnik füüsika eve.sildnik@21k.ee
Ander Hindremäe majandusõpetus ander.hindremae@21k.ee
Elbe Metsatalu ettevõtlusõpe elbe.metsatalu@21k.ee
Epp Vodja majandusõpetus epp.vodja@21k.ee
Irina Tšigir ettevõtlusõpe irina.tsigir@21k.ee
Mart Soobik tehnoloogiaõpetus mart.soobik@21k.ee
Lennart Kits infojuht; informaatika, tehnoloogiaõpetus lennart.kits@21k.ee
Rasmus Kits robootika rasmus.kits@21k.ee
Signe Hohensee haridustehnoloog; IT ja digiõpe, uurimistööde alused signe.hohensee@21k.ee
Siim Luha IT tugiisik, eKooli administraator; informaatika, programmeerimine siim.luha@21k.ee

Loodusainete ja terviseedenduse õppetool

Anne-Ly Lään õppetooli juhataja
keemia, loodusõpetus, inimeseõpetus
anne-ly.laan@21k.ee
Helle-Kai Saapar loodusained helle-kai.saapar@21k.ee
Jörgen Ivar Sikk loodusained jorgenivar.sikk@21k.ee
Kristiina Tiits loodusõpetus, inimeseõpetus kristiina.tiits@21k.ee
Lilian Kippasto keemia lilian.kippasto@21k.ee
Maarika Paun bioloogia maarika.paun@21k.ee
Riina Otsus bioloogia riina.otsus@21k.ee
Kahrut Eller geograafia kahrut.eller@21k.ee
Indrek Vahtra kehaline kasvatus indrek.vahtra@21k.ee
Ave Arutamm kehaline kasvatus ave.arutamm@21k.ee
Heli Raidma kehaline kasvatus heli.raidma@21k.ee
Ivo Raenok kehaline kasvatus ivo.raenok@21k.ee
Liina Liivsoo kehaline kasvatus liina.liivsoo@21k.ee

IT osakond

Lennart Kits Infojuht
Microsoft 365 keskkond; informaatika, tehnoloogiaõpetus
it@21k.ee, lennart.kits@21k.ee
Siim Luha IT tugiisik
eKooli administraator, koolisisesed infosüsteemid; informaatika, programmeerimine
it@21k.ee, siim.luha@21k.ee
Signe Hohensee Haridustehnoloog
Opiqu administraator; IT ja digiõpe, uurimistööde alused
it@21k.ee, signe.hohensee@21k.ee
Ivari Horm Süsteemiadministraator
IT-süsteemide haldus
it@21k.ee, ivari.horm@21k.ee