Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Taotlus õppetööst vabastamiseks – õpilane pöördub ise koos taotlusega õppealajuhataja poole või saadab lapsevanem digiallkirjaga avalduse
1.-6.klass valentina.taliaru@21k.ee, 7.-12.klass ave.kallas@21k.ee ning seejärel saab õpilane õppealajuhataja käest ringkäigulehe.

Avaldus 1. klassi astumiseks

Avaldus 2.-9. ja 11.-12. klassi astumiseks

Avaldus 10. klassi astumiseks

Väljasõidu teatis osalemise kohta (lapsevanemale)

Väljasõidu teatis erineva saabumise-lahkumise kohta (lapsevanemale)

Avaldus põhikooli valikeksamiaine kinnitamiseks

Avaldus gümnaasiumi lõpueksamiaine kinnitamiseks

lisainfo: Koolikorraldus -> E-õpilaspilet

Avaldus pikapäevarühmaga liitumiseks

Avaldus huviringiga liitumiseks

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Avaldus koolist lahkumiseks

Dokumentide täitmiseks arvutis tehke palun failides olevatel hallidel piirkondadel hiirega klõps.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused palume saata DigiDoc failina aadressile info@21k.ee, kui pole öeldud teisiti.