Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Taotlus individuaalsele õppele jäämiseks. Digitaalselt allkirjastatud taotlus saata epostiaadressitele meelis.kond@21k.ee ja info@21k.ee.

Taotlus sülearvuti laenutamiseks distantsõppeks. 18 aastase õpilase, alaealisel lapsevanema digitaalselt allkirjastatud taotlus saata epostiaadressile meelis.kond@21k.ee.

Taotlus õppetööst vabastamiseks – õpilane pöördub koos taotlusega ning täidetud ringkäigulehega klassijuhataja poole või lapsevanem saadab digitaalselt allkirjastatud avalduse klassijuhatajale ning seejärel õpilane kogub kooskõlastused ja iseseisva õppimise juhised aineõpetajalt ringkäigulehele.

Avaldus 1. klassi astumiseks
Avaldus 2.-9. ja 11.-12. klassi astumiseks
Avaldus 10. klassi astumiseks

Väljasõidu teatis osalemise kohta (lapsevanemale)
Väljasõidu teatis erineva saabumise-lahkumise kohta (lapsevanemale)

Avaldus põhikooli valikeksamiaine kinnitamiseks
Avaldus gümnaasiumi lõpueksamiaine kinnitamiseks

E-õpilaspileti duplikaat – info: Koolikorraldus -> E-õpilaspilet

Avaldus huviringiga liitumiseks

Avaldus koolist lahkumiseks

Dokumentide täitmiseks arvutis tehke palun failides olevatel hallidel piirkondadel hiirega klõps.

Digitaalselt allkirjastatud avaldused palume saata DigiDoc failina aadressile info@21k.ee, kui pole öeldud teisiti.