Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tehniline Tiim on Tallinna XXI Kooli õpilasorganisatsioon, mis koosneb vabatahtlikest 8.-12. klassi õpilastest. Tehnilise Tiimi liikmeks saab kutsega, mille aluseks on varasem kogemus ürituste tehnilise produktsiooniga (heli, valgus, video).

Tehnilise Tiimi liikmeks on võimalik õppida Tehnilise Produktsiooni huviringis, mida õpetavad Tehnilise Tiimi liikmed.

Tehnilise Tiimi ülesanneteks on:

  1. kooli ürituste tehnilise poole korraldamine (heli, valgus, video);
  2. koolis esineda võivate tehniliste probleemide lahendamine lähtuvalt juhtkonna korraldusest.

Tehnilise Tiimi töös võivad osaleda ka vilistlasliikmed. Organisatsiooni tööd juhib Tehnilise Tiimi juht.

Tehniline Tiim teeb tihedat koostööd meediatiimi, Inspitsiendigrupi ja Õpilasesindusega.