Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2017 2018 2019
põhikooli lõpetajate arv 94 87 92
õpinguid jätkab 94 87 92
jätkab õpinguid oma koolis 58 50 66
jätkab õpinguid teistes koolides 35 37 26
kutseõppes 1

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2017 2018 2019
gümnaasiumi lõpetanute arv 98 104 106
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 73 71 63
välismaa kõrgkoolides 8 7 13
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 1
kaitseväes 8 19 14
välismaale 3
asus tööle 6 2 1
vaheaasta 5 15