Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2016 2017 2018
põhikooli lõpetajate arv 89 94 87
õpinguid jätkab 89 94 87
jätkab õpinguid oma koolis 62 58 50
jätkab õpinguid teistes koolides 27 35 37
kutseõppes 1

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2016 2017 2018
gümnaasiumi lõpetanute arv 86 98 104
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 63 73 71
välismaa kõrgkoolides 10 8 7
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2 1
kaitseväes 8 19
välismaale 1 3
asus tööle 7 6 2
vaheaasta 5