Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2018 2019 2020
põhikooli lõpetajate arv 87 92 119
õpinguid jätkab 87 92 119
jätkab õpinguid oma koolis 50 66 68
jätkab õpinguid teistes koolides 37 26 51
kutseõppes

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2018 2019 2020
gümnaasiumi lõpetanute arv 104 106 110
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 71 63 74
välismaa kõrgkoolides 7 13 12
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2
kaitseväes 19 14 21
välismaale
asus tööle 2 1
vaheaasta 5 15 7