Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2019 2020 2021
põhikooli lõpetajate arv 92 119 118
õpinguid jätkab 92 119 118
jätkab õpinguid oma koolis 66 68 65
jätkab õpinguid teistes koolides 26 51 49
kutseõppes 4

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2019 2020 2021
gümnaasiumi lõpetanute arv 106 110 105
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 63 74 67
välismaa kõrgkoolides 13 12 15
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2
kaitseväes 14 21 18
asus tööle 1
vaheaasta 15 7 5