Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Põhikooli lõpetanute edasine tegevus

2015 2016 2017
põhikooli lõpetajate arv 90 89 94
õpinguid jätkab 90 89 94
jätkab õpinguid oma koolis 58 62 58
jätkab õpinguid teistes koolides 34 27 35
kutseõppes 1 1

Gümnaasiumi lõpetanute edasine tegevus

2015 2016 2017
gümnaasiumi lõpetanute arv 94 86 98
jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides 69 63 73
välismaa kõrgkoolides 15 10 8
jätkab õpinguid kutseõppeasutuses 2 2 1
kaitseväes 3 8
välismaale 1 3
asus tööle 5 7 6