Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

“Green Morning Europe” – “Rohelist hommikut, Euroopa”

Euroopa Liidu Erasmus+ programmi kaudu toetust saav rahvusvaheline projekt

Projekti kestus: 2022-2023

Projektis osalevad 9B klassi õpilased.

Projekti koordineerib Lycee Paul Serusier Prantsusmaalt, osalevad koolid on Saksamaalt, Itaaliast ja Portugalist.

Meie koolis koordineerivad projekti õpetajad Merle Teever, Ilmi Laur-Paist ja Merike Kaus.

From Good to perfect – We found a Societas Europaea

 • Projekti kestvus: 01.09.2019 -31.08.2021
 • Sihtrühm: 16 -19 aastased õpilased
 • Peakoordinaator: Berufliche Oberschule (Erding, Saksamaa)
 • Töökeel: inglise keel

Projekti kirjeldus:

Gümnaasiumiõpilasi haarava projekti eesmärgiks majandusõppe ja ettevõttlikuse arendamine kõikides projektis osalevates koolides.

Viie rahvusvahelise kohtumise käigus luuakse rahvusvahelised, erinevaid eluvaldkondi ( nt. tehnoloogia, sport, toit, turism) esindavad õpilasfirmad. Projektis osalevad õpilased peavad uurima oma maa vastava ala seadusandlust ja majanduslikku eripära ning olema võimelised kohandama neid rahvusvahelises kontekstis.

Lisaks paremale aktiivsele inglise keele oskusele, lihvitakse antud projekti raames selliseid vajalikke 21. sajandi oskuseid nagu kriitiline mõtlemine ja iseseisev tegutsemine, suureneb õpilaste teadlikkus tänapäevasest Euroopast. Eraldi väärtuseks on positiivse kogemuse jagamine ja õpilaste parema valmisoleku tagamine tööturule sisenemiseks. Samuti paranevad meeskonnas töötamise ja IT-alased oskused.

Projektipartnerid:

 1. Berufliche Oberschule (Erding, Saksamaa)
 2. IIS Isa Conti Eller Vainicher (Lipari, Itaalia)
 3. Vuosaare Lukio (Helsinki, Soome)
 4. INS Josep Pla (Barcelona, Hispaania)
 5. Tallinna 21. Kool (Tallinn, Eesti)

Esimene rahvusvaheline koostöö kohtumine toimus 01.-07- märtsil, 2020 Tallinnas, kuhu saabusid 8-liikmelised külalisdelegatsiooniid Saksamaalt, Hispaaniast ja Soomest. Kultuuri- ja õppeprogrammi mahtusid Riigikogu külastamine, ettevõtlust käsitlev töötuba “From the Idea to Its Realisation” Mectorys ja Riigikogu liikme Kaja Kallase loeng “Digital Era and Its Challenges”.

Projekti kohta on võimalik juurde lugeda etwinningu kodulehelt: https://twinspace.etwinning.net/106446/home

Projekti veavad projekti koordinaator Merle Teever ja õpetaja Signe Hohensee.

„Questions for Europe? – Answers from Europe! (QE?AE!)” – The macrocosm of thought of European teenagers as mirrored in their questions

 • Projekti kestvus: 1. september 2018 – 31. august 2020
 • Sihtrühm: 14-17 aastased noored
 • Peakoordinaator: Katharinen-Gymnasium Ingolstadt (Saksamaa)
 • Töökeel: inglise keel
 • Käsitletavad teemad: Euroopa Liidu kodakondsus, demokraatia, kultuuridevaheline ja elukestev õpe.

Partnerkoolid:
1. Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie (Konin, Poland)
2. Kelmes Jono Graiciuno Gimnazija (Kelmè, Lithuania)
3. Liceo Classico Linguistico E Delle Scienze Umane “Terenzio Mamiani” (Pesaro, Italy)
4. Tallinna 21. Kool (Eesti)

Projekti eesmärk: õppida partnerkoolidega koos erinevaid kultuure ja õppimisviise, arendada õpilaste sotsiaalseid-ja digipädevusi ning praktilist inglise keele oskust. Projekti tulemusena valmivad õpilaste poolt koostatud õppematerjalid: e-raamatud õppevideod/stendiettekanded/esitlused.

Tegevused  toimuvad 2 aasta jooksul aastaringselt. Projektimeeskondade töötoad toimuvad detsembris 2018 Saksamaal, jaanuaris 2019 Leedus, juunis 2019 Poolas, novembris 2019 Eestis, märtsis 2020 Itaalias ja juunis 2020 Saksamaal, kus osaleb 5 õpilast ning 2 õpetajat igast riigist.

Tallinna 21. Kooli panus ja vastutusala projektis:
1. Projekti tegevuste ja protsesside kajastamine projekti blogis ja kooli kodulehel.
2. Töötubade temaatika ja ülesannete ettevalmistamine ning läbi viimine koos teiste partnerkoolide õpetajatega.
3. Projektipartnerite (õpilased, õpetajad) vastuvõtmine ja õppepäevade korraldamine 2019 novembris Tallinnas.

https://twinspace.etwinning.net/69942

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

Tervist edendav kool

 • Sihtrühm, osavõtjad: 1.-12. klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad
 • Koostööpartnerid: WHO liikmeskoolid
 • Koordinaatorid: Riina Otsus, tervisenõukogu

Taimne Teisipäev

 • Sihtrühm, osavõtjad: 1.-12. klasside õpilased, kõik õpetajad ja koolitöötajad
 • Koostööpartnerid: Taimse Teisipäeva programmiga liitunud koolid
 • Koordinaatorid: Tervisenõukogu ja esimees Kristiina Tiits, toitlustusfirma AS Tuleleek
 • Projekti koduleht: https://taimneteisipaev.ee/koolid-ja-lasteaiad
 • Projekti eesmärgid:
  • Taimse Teisipäeva programmiga liitudes soovime avardada koolipere maitsemeeli ning sööma rohkem köögiviljarikast toitu;
  • Suurendada köögiviljade osakaalu menüüs;
  • Tõsta koolipere teadlikkust tasakaalustatud toitumisest.

Taimne Teisipäev teeb koostööd programmiga Roheline Kool.

Ettevõtjatega ettevõtlikuks Tallinna 21. Koolis

 • SA Innove projekt «Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks
  muutmiseks» Euroopa Liidu struktuurvahenditest rahastamiseks.
 • Kestus: 2 õppeaastat
 • Projektijuhid: Elbe Metsatalu ja Juta Hirv
  Koordinaator: Epp Vodja
 • Sihtrühm: Ettevõtlust ja majandust ning õpilasfirmade programmis õpivad õpilased.
 • Ettevõtjatega ettevõtlikuks projekti tulemused
 • Ettevõtlusmoodul Tallinna 21. Koolis

 

Euroopa linnade programm URBACT 

 • Ühisprojekt «Stay TunED» – Ole koolis
 • Avaseminar 25.-28. september 2017 Barcelonas.
 • Koostööpartnerid: Nantes, Göteborg, Sofia, Berliin, Gent, Tallinna Haridusamet.
 • Tallinna 21. Kool on projektivõrgustikku kuuluv kool.

Rahvusvaheline õpetajate koolitusprogramm aastateks 2018-2020

Tallinna 21. Kooli kaheaastase rahvusvahelise sisekoolitusprogrammi sisuks on kooli 12 õpetaja erialane täiendkoolitus Suurbritannias, Iirimaal ja Itaalias ja Hispaanias. Sama perioodi vältel viiakse läbi 4 õpetaja töövari Itaalia ja Ungari partnerkoolides, mille eesmärgiks on vahetada kogemusi, tutvuda kohapealse haridussüsteemiga ning saada uusi kontakte ja partnereid uuteks võimalikeks koostööprojektideks nii õpetajate kui ka õpilaste vahel.

Projekti koordinator:  Merle Teever

Muusikaprojekt

Muusika, näitlemine, kultuurilugu, keeleõpe

 • Sihtrühm, osavõtjad: 5.-12. klassid – koorid, ansamblid
 • Koostööpartnerid: Gymnasium Corvinianum koor Ars Musica Vocalis (Northeim, SLV),
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • muusika ainekomisjon, ringijuhid, giidiõpetuse valikkursuse õpilased, saksa keele õpetajad, lapsevanemad
 • Koduleht:  http://www.corvinianum.de/

Baltic Sea Forum – Integration through Core Values

 • Projekti kestvus: 1. september 2017 – 31. august 2019
 • Sihtrühm: 14-19, mõnedesse tegevustesse kaasatakse ka nooremad
 • Peakoordinaator: Auguste-Viktoria-Schule, Flensburg, Saksamaa
 • Partnerkoolid:
  • Dundagas vidusskola, Dundaga, Läti
  • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych, Kartuzy, Poola
  • Västra Stenhagenskolan, Uppsala, Rootsi
  • Tallinna 21. Kool, Tallinn, Eesti
 • Töökeel: inglise keel
 • Eesmärgid: õpilaste ettevalmistamine oma rolli leidmiseks ühiskonnas, tegelemine toimetulekuks vajalike oskuste ja teadmistega nagu IT, inglise keel, demokraatia struktuurid, kultuuriline identiteet jt., erinevate sotsiaalsete gruppide rahumeelne kooseksisteerimine ning aktiivne osavõtt ühiskonna kujundamisest, kus elame.
 • Teemad: 2017 – sooline võrdsus, tervishoid, mõttevabadus; 2018 – keskkond, suhted, vähemused (pagulased jt.)
 • Arutlusi toetavad dokumendid: ÜRO Laste Õiguste Konventsioon
 • Tulemused: ühiskonna põhiväärtusi käsitlevad õppematerjalid ja temaatiliste tundide läbiviimine

Tegevused 2 aasta jooksul aastaringselt, novembris 2017 töötoad Saksamaal ja novembris 2018 töötoad Poolas, kus osaleb 6 õpilast ning 2 õpetajat igast riigist

Tallinna 21. Kooli panus projekti: tänu kogemustele aktiivse õpilasomavalitsuse, õpilastekampaaniatesse kaasamise ja ürituste läbiviimisega

 1. vastutab töötubade-järgsete õpilaste poolt läbiviidavate tundide hindamise eest ning koordineerib partnerkoolide õpilasomavalistuste vahelist suhtlust antud teemadel;
 2. võõrustab 2019 veebruaris õpetajate töökohtumist Tallinnas, kuhu palutakse osalema (ühiskonnaõpetuse/kodanikuõpetuse/inglise keele) õpetajaid oma klassidega.

Projekti koduleht

“Our Spaces“

sihtgrupp põhikooli III aste

1.09.2019-31.08. 2021

Erasmus+ Rahvusvahelises Erasmus+ projektis  “Our Spaces“ („Meie avalikud ruumid“ ) osaleb 6 kooli Läänemere riikidest – Auguste-Viktoria-Schule Saksamaalt, Dundagas vidusskola Lätist, Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Poolast, Västra Stenhagenskolan Rootsist, Rovaniemen koulutuskuntayhtymäREDU Soomest ja Tallinna 21. Kool.

Suurenenud migratsiooni ja turismi olulisuse kasvades on avalikul ruumil oluline roll ühendada erinevate kultuuritaustadega inimgruppe. Projektikohtumistel valmivad kavandid  avaliku ruumi lahenduste osas, mis võimaldavad puhkust, aktiivset suhtlust, kuuluvustunnet, turvalisust. Otsitakse viise, kuidas noored saaksid sekkuda kohalikke kogukondi puudutavatesse aruteludesse.

Projekti töökeeleks on inglise keel. 4.–9.11.2019 võõrustab projetkikohtumist Tallinna 21. Kool. Osalevad õpetajad Eestis koordinaator Kadri Mägi ja Ülle-Ly Vohnja.

Kõik jooksvad ülesanded ja tulemused kajastuvad  projekti kodulehel, eTwinning platvormil – https://twinspace.etwinning.net/92933/home.

 

Erasmus+ projekt: Yeurope – Making an European Student Magazine

 • Projekti kestvus: 01.10.2017 – 31.10.2019
 • Sihtrühm: gűmnaasium
 • Peakoordinaator: Carl-Zeiss-Oberschule, Berlin Saksamaa
 • Töökeel: inglise keel
 • Käsitletavad teemad: Euroopa Liit, eri riikide poliitiline elu,  ajalugu, kultuuripärand.
 • Projekti koordinaator: Merle Teever

Partnerkoolid:

 1. INS Joan Brossa, Barcelona Hispaania
 2. Carl-Zeiss-Oberschule, Berlin Saksamaa
 3. Liceo Scientifico Statale “C. B. Cavour”, Roma (Rm) Itaalia
 4. XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, Kraków Poola
 5. Tallinna 21. Kool (Eesti)

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on arendada õpilastes ettevõtlikkust, sotsiaalseid pädevusi ja inglise keele oskust. Tegevused  toimuvad 2 aasta jooksul aastaringselt, kuid Iga projektikohtumise käigus pannakse kokku inglise keelse noortepärase virtuaalajakirja 1 number, mis on koostatud neljast erinevast alajaotusest – ajakirja peateema, riigid ja poliitika, kultuur, sport ja meelelahutus.

Teise projektikohtumise mais 2018 Tallinnas valmis ajakirja esimene number. Teist numbrit saab lugeda siit,  kolmas number, neljas number, viies number.  

HAVO

 • projekt_p2is
 • Sihtrühm: 15-16 aastased (10. klass)
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: Ingrid Paggi ja Helle-Kai Saapar

Meil toimuvad alates 2017 iga-aastased õpilasvahetused Hollandi Dr. Moller College’ga. HTTP://DRMOLLERCOLLEGE.NL/

Dr. Moller College  (Olympiaweg 8b, 5143 NA Waalwijk, NL  Holland).

Õpilased osalevad Hollandi partnerkoolis Dr. MollerCollege toimuval kogemusõppe- ja koolitusüritusel, mille eesmärgiks on õppida tundma erinevaid kultuure, parandada sotsiaalseid oskusi ja täiendada inglise keele oskust. Külastatakse tunde, osaletakse ühistes õpitubades, käiakse ekskursioonidel Amsterdamis ja Den Bosch’is. Veedetakse päev Eftelingi teemapargis. Selle raames toimuvad hariduslikud töötoad Euroopa õpetajatele, mille eesmärgiks on jagada kogemusi õppetöö korraldamisest multikultuurses klassikollektiivis.

Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE tugiõpilastegevuse koolitus

Osalejad: Huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Bianca Põldroos ja Kirke Kupits.

 • Sihtrühm: koolipere, põhikooli õpilased.
 • Korraldaja: MTÜ noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE
 • Informatsioon TORE kohta

Lähtuvalt kontseptsioonis kirjeldatule panustavad MTÜ NÜ TORE esindajad kiusamisvaba haridustee tegevusprogrammi just sotsiaalsete suhtlemis- ning toimetulekuoskuste arengut soodustavate sisuliste ning teadlikult juhitud tegevustega, mille võtmetingimuseks on TORE juhendajate olemasolu koolis.

Student Hanseatic League

Student Hanseatic League on 10-19-aastaste Taani, Eesti, Saksamaa, Läti, Poola ja Rootsi koolinoorte ettevõtlusprojekt september 2015 – august 2018. Läänemereäärset majandusruumi käsitletakse kui ühtset ettevõtlusturgu. Esimesel õppeaastal keskendutakse tootmisega seotud ettevõtlusele, teisel õppeaastal teenuste osutamisega tegelevatele ettevõtetele. Rahvusvahelistes inglisekeelsetes töötubades valitakse 3 toodet, mille prototüüpide tootmiseks tehakse äriplaan, kavandatakse müügi- ja reklaamikampaaniad ning esitletakse tehtut vastuvõtvas koolis. Õpilasfirma loomine igas riigis ei ole eesmärgiks omaette, kuid on igati tervitatav. Aastaringselt viiakse vastavalt ainekavadele õppetundides läbi tegevusi, mis uurivad kohalikku turgu ja ettevõtlust, eTwinning platvormil presenteeritakse tulemusi ja jälgitakse partnerkoolide sarnaseid esitlusi. Iga kool esitleb projekti tegevusi ja tulemusi koolistendil.

Lisaks ettevõtlusega seotud teadmistele arendatakse läbi koostöö edukaks sisenemiseks tulevasele tööturule vajalikke suhtlus- , algatusvõime- ja tööoskusi.

 • Sihtgrupp: 10-19-aastased õpilased, rahvusvahelistes töötubades osaleb  6-liikmeline 14-16-aastaste töögrupp
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator Kadri Mägi ja Anne-Ly Lään.
 • Projekti lingid: eTwinningTwinspace

2015 õpilasfirmade toodete presentatsiooni TV ülekanne Dundaga Keskkoolis 27. novembril 2015.

ELOS – Education Stretching Border

 • Sihtrühm: õpetajad
 • Koostööpartnerid: Rootsi, Holland, Norra, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Iirimaa, Slovakkia
 • Koordinaator: Ruth Kallas
 • Koduleht: http://www.eloseducation.info/

Koolid – Tuleviku partnerid

Schulen: Partner der Zukunft

Alamprojektid:

 • rahvusvaheline veebipõhine õpilasajaleht “KLICK”

Õpilasajalehe toimetuse liikmed valitakse konkursi teel ja neid koolitavad kaks korda aastas Berliinis professionaalsed juhendajad.  Õpilastoimetajad saadavad regulaarselt oma artiklid peatoimetusele, mis tegutseb rotatsiooni korras. Alates 2012. a on meie kooli toimetajatel sisustada rubriik „Elu“ (Leben). Konkursi alusel on valitud 2017/2018 õppeaastaks toimetusse Karmel Justina Loog XA ja Maria Goldrin XIB; meie kooli õpilased kuulusid peatoimetusse 2014/2015.

 • teatriprojekt

Teatriprojekt on üks vanemaid PASCH-koolide keeleõppeprojektidest. Igal aastal pakuvad tunnustatud teatripedagoogid koos regioonide koordinaatoritega välja teema, mille stsenaariumi ja lühikese filmiklipi projektis osalevad koolid võistlusele esitavad. Võistlusel edukalt esinenud gruppe tuleb juhendama professionaalne teatripedagoog, õpitakse lavakõnet, lavalist liikumist, harjutatakse kehakeele väljendusvahendeid, pannakse koos kokku 20-25 minutiline stsenaarium etteantud teemal, kogu töö toimub saksa keeles. Parimad trupid kutsutakse PASH-koolide teatrifestivalile, mis toimub kas regioonipõhiselt või regioonide vahelise koostööna – viimas eredaks näiteks on Ida- ja Kesk-Euroopa ning Lõuna-Euroopa ühine teatrifestival Berliinis, kus teatris Volksbühne esines edukalt meie kooli teatritrupp. Kuna projekti käivitamisest möödub kümme aastat, siis  2017/2018 õppeaasta teemaks on „Aeg“ (Die Zeit). Meie kooli teatritrupp on kutsutud rahvusvahelisele festivalile Vilniuses.

 • õppeaineid lõimiv projekt “CLIL” ja
 • rahvusvaheline temaatiline õpilasvahetus

Varasemat edukat ja tulemuslikku koostööd arvestades on meie partneriks Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Györist (Ungari). Konkursi tulemuste põhjal rahastas 2017/2018 Goethe Instituut meie kooli koordinaatori  esitatud projekti „Tagurpidi klassituba“, mis lõimib saksa keele ja teised õppeained ning on omanäoline ja uuenduslik. Projekti käigus valmistavad kahe riigi noorted ise meeskonnatööna  Münchenis saksa kultuurilugu tutvustavaid õppematerjale, mis vastavad keeletasemetele A2 ja B1. Interaktiivsed õppematerjalid vormistatakse ja antakse kõikidele kasutada projekti veebilehel  /www.pasch-net.de/

 • varane saksa keel („Frühes Deutsch“)

Alates 2014.aastast on Goethe Instituudi toetusel meie kooli 2.ja 3.klassi õpilastel võimalik õppida saksa keelt 2. võõrkeelena

 • rahvusvaheline tasemeeksam
 • vabatahtlik teenistus
 • keeleõppestipendiumid õpilastele ja aineõpetajatele

Igal õppeaastal saavad 2 gümnaasiumiõpilast osaleda suvel 3-nädalases rahvusvahelises keeleõppelaagris Saksamaal, aineõpetajatele on avatud keeleõppekursused Goethe Instituudi juures ja 2-nädalane keeleõppelaager Saksamaal

 • saksa keele õpetajate metoodiline enesetäiendamine SLV-s
 • Sihtrühm, osavõtjad: algklassid,  gümnaasium, saksa keele õpetajad, aineõpetajad
 • Koostööpartnerid: Goethe Instituut Münchenis, SLV Välisministeerium, Tallinna Saksa Kultuuri Instituut, Goethe-Institut Estland, regiooni partnerkoolid Lätis, Leedus, Poolas, Tsehhis, Slovakkias, Ungaris, Sloveenias, projekti liikmeskoolid kogu maailmas
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • Koduleht

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)


Tallinna 21. Kool osaleb Junior Achievement Europe EL programmi Erasmus+ poolt finantseeritavas projektis Innovation Cluster for Entrepreneurship Education ICEE.

Projekti põhitegevuseks kahe järgneva õppeaasta jooksul on õpilasfirmade tegevuse toetamine, jälgimine, õpetajate koolitus ja mõjuanalüüs. Projektis osalevad meie 11. klassi õpilasfirma projektis osalevad noored.

Õpilasfirmad alustasid tööd 2015. aasta septembris ja oktoobris. Neid juhendavad majandusõpetaja Epp Vodja, rahvusvahelist suhtlust aitab korraldada õpetaja Ruth Kallas. Nõu annavad Elbe Metsatalu ning mentorid Hendrik Hindov, Madis Bleier, Ander Hindremäe, Hannele Aljaste, Joosep Heinsalu, Hannes Mootse, Dan Mikkin. Õpilased läbivad õpilasfirma programmi, nagu seda on tehtud juba aastaid: mõeldakse välja toode või teenus, valitakse juhid, toodetakse ja müüakse ning peetakse finantsaruandlust. Projekti alguses ja lõpus läbivad õpilased enesehinnangu protsessi, mis näitab nende teadmiste ja hoiakute muutust õpilasfirma tegevuse jooksul.

2016. aasta mais külastavad uuringu läbiviijad meie kooli ja teevad intervjuud nii õpilaste õpetajate kui ka koolijuhtidega.

 • Projektijuht: Epp Vodja, Ruth Kallas
 • Toetuse andja: Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE Europe)

Erasmus+ KA1 projekt “International Teacher Training for 2016-2018”

Tallinna 21. Kooli rahvusvahelise sisekoolitusprogrammi eesmärgiks on kooli 5 õpetaja erialane täiendkoolitus Suurbritannias, Iirimaal ja Portugalis ajavahemikus juuni 2016–31. mai 2018. Sama perioodi vältel viiakse läbi 2 õpetaja töövarju Hispaania ja Hollandi partnerkoolides, mille eesmärgiks on vahetada kogemusi, tutvuda kohapealse haridussüsteemiga ning saada uusi kontakte ja partnereid uuteks võimalikeks koostööprojektideks nii õpetajate kui ka õpilaste vahel.

 • Projektijuht – Merle Teever

Erasmus+ KA1 project “Great English and French Matter”

Antud rahvusvahelise sisekoolitusprogrammi eesmärgiks on kooli 9 võõrkeele õppetooli õpetaja erialane täiendkoolitus keeleuuendusi ja võõrkeele õpetamise erinevaid tahke ja metoodikalt tutvustavatel kursustel Suurbritannias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Maltal ajavahemikus juuni 2017 – 31. mai 2019.

 • Projektijuht – Merle Teever
 • 2-aastane projekt: juuni 2017- 31. mai 2019