Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool

 

Tervist edendav kool

 • Sihtrühm, osavõtjad: 1.-12. klassi õpilased, õpetajad, lapsevanemad
 • Koostööpartnerid: WHO liikmeskoolid
 • Koordinaatorid: Riina Otsus, tervisenõukogu

 

Ettevõtjatega ettevõtlikuks Tallinna 21. Koolis

 • SA Innove projekt «Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks
  muutmiseks» Euroopa Liidu struktuurvahenditest rahastamiseks.
 • Kestus: 2 õppeaastat
 • Projektijuhid: Elbe Metsatalu ja Juta Hirv
  Koordinaator: Epp Vodja
 • Sihtrühm: Ettevõtlust ja majandust ning õpilasfirmade programmis õpivad õpilased.

 

Hooliv klass 

 • Osalejad: 7A klass
 • Koolipoolne koordinaator: Ülle-Ly Vohnja
 • Meeskonda kuuluvad:
  • Jaana Loopre (kooli psühholoog)
  • Kristiina Tiits (huvijuht, inimeseõpetuse õpetaja)
  • Heli Raidma (klassijuhatajate õppetooli juht)
 • Kestab: september 2017 – märts 2018

Projekti sisu: Hooliv klass on suunatud omavaheliste suhete parandamisele ning väärtuste ja hoiakute kujundamisele klassis. Programmi käivitudes kaardistatakse hetkeolukord. Kooli koordineeriva mentori toel pannakse kokku tegevuskava, mis keskendub sõbraliku ja toimiva meeskonna loomisele ning ühtsete reeglite kehtestamisele. Programmi tegevuste käigus pööratakse tähelepanu teistega arvestamisele ja õpimotivatsiooni tõstmisele, eesmärgiga muuta koolikeskkond hoolivamaks.

Toimuvad mitmed koolitused, sh. kahepäevane koolitus klassile 19.10-20.10 Kloogaranna noortelaagris ja ühepäevane täispikk koolitus kooli meeskonnale.

Projekti taga on SA Archimedes noorteagentuur ja viiakse ellu Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

 

Euroopa linnade programm URBACT 

 • Ühisprojekt «Stay TunED» – Ole koolis
 • Avaseminar 25.-28. september 2017 Barcelonas.
 • Koostööpartnerid: Nantes, Göteborg, Sofia, Berliin, Gent, Tallinna Haridusamet.
 • Tallinna 21. Kool on projektivõrgustikku kuuluv kool.

 

Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendamiseks läbi spordi

Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:
Töötatakse välja mudel ja käivitatakse noorte spordivabatahtlike liikumine Eestis;
Töötatakse Suurbritannia kogemust arvesse võttes välja koolipõhiste spordi- ja spordivabatahtlike klubide (nn kämpus-klubide) mudel ja piloteeritakse seda kahes koolis Eestis;
Korraldati partnerite õppereis Suurbritanniasse sealsete kogemustega vahetuks tutvumiseks (15.01-18.01.2017);
Koolides ja noortekeskustes korraldatakse 20 spordi- ja spordivabatahtlikkuse loengut koos ühistreeningu, näidis-kehalise kasvatuse tunni ja/või mõne spordiala tutvustusega;
Tulemuste levitamiseks ja projekti kandepinna ning mõju saavutamiseks korraldatakse rahvusvaheline foorum.
Tallinna 21. Kool on koos GAG-iga projekti partner eelkõige kui pilootkool, kus koolipõhise spordi- ja spordivabatahtlike klubi (nn kämpus-klubi) mudelit testida ning osaleda Spordikohvikutes.

 • Aeg: 2016, september – 2017, detsember
 • Sihtgrupp: gümnaasium , 8. ja 9. klasside õpilased
 • Partnerid: Spordiaasta MTÜ, Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Youth Sport Trust Inglismaalt ja Ettevõtlike Noorte Koda JCI.
 • Töökeel: eesti keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator kehalise kasvatuse õppetooli juhataja, kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuhid, TLÜ mentor
 • Eesmärk: luua koolis spordivabatahtlike klubi (~ 100 liiget), kes on abis Eestis toimuvatel spordiüritustel
 • Infovahetus: suhtlus – FB grupp, pildid – Instagram, andmed – google.docs
 • Tegevused: koolis toimuvad üritused; 2017/18 õa toimuvad spordiüritused Tallinnas, Eestis;
 • www.scult.com/estonia; www.facebook.com/ScultEstonia

 

Muusikaprojekt

Muusika, näitlemine, kultuurilugu, keeleõpe

 • Sihtrühm, osavõtjad: 5.-12. klassid – koorid, ansamblid
 • Koostööpartnerid: Gymnasium Corvinianum koor Ars Musica Vocalis (Northeim, SLV),
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • muusika ainekomisjon, ringijuhid, giidiõpetuse valikkursuse õpilased, saksa keele õpetajad, lapsevanemad
 • Koduleht:  http://www.corvinianum.de/

 

Baltic Sea Forum – Integration through Core Values

 • Projekti kestvus: 1. september 2017 – 31. august 2019
 • Sihtrühm: 14-19, mõnedesse tegevustesse kaasatakse ka nooremad
 • Peakoordinaator: Auguste-Viktoria-Schule, Flensburg, Saksamaa
 • Partnerkoolid:
  • Dundagas vidusskola, Dundaga, Läti
  • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych, Kartuzy, Poola
  • Västra Stenhagenskolan, Uppsala, Rootsi
  • Tallinna 21. Kool, Tallinn, Eesti
 • Töökeel: inglise keel
 • Eesmärgid: õpilaste ettevalmistamine oma rolli leidmiseks ühiskonnas, tegelemine toimetulekuks vajalike oskuste ja teadmistega nagu IT, inglise keel, demokraatia struktuurid, kultuuriline identiteet jt., erinevate sotsiaalsete gruppide rahumeelne kooseksisteerimine ning aktiivne osavõtt ühiskonna kujundamisest, kus elame.
 • Teemad: 2017 – sooline võrdsus, tervishoid, mõttevabadus; 2018 – keskkond, suhted, vähemused (pagulased jt.)
 • Arutlusi toetavad dokumendid: ÜRO Laste Õiguste Konventsioon
 • Tulemused: ühiskonna põhiväärtusi käsitlevad õppematerjalid ja temaatiliste tundide läbiviimine

Tegevused 2 aasta jooksul aastaringselt, novembris 2017 töötoad Saksamaal ja novembris 2018 töötoad Taanis, kus osaleb 6 õpilast ning 2 õpetajat igast riigist

Tallinna 21. Kooli panus projekti: tänu kogemustele aktiivse õpilasomavalitsuse, õpilastekampaaniatesse kaasamise ja ürituste läbiviimisega

 1. vastutab töötubade-järgsete õpilaste poolt läbiviidavate tundide hindamise eest ning koordineerib partnerkoolide õpilasomavalistuste vahelist suhtlust antud teemadel;
 2. võõrustab 2019 veebruaris õpetajate töökohtumist Tallinnas, kuhu palutakse osalema (ühiskonnaõpetuse/kodanikuõpetuse/inglise keele) õpetajaid oma klassidega.

 

Erasmus+ projekt: Yeurope – Making an European Student Magazine

 • Partnerid: Carl-Zeiss-Oberschule (CZO) Berliinis, Institut Joan Brossa Barcelonas, Liceo Scientifico Statale “Camillo Cavour” Roomas, XI Liceum Ogólnokształcące Krakowis.
 • Projekti kestvus: 01.10.2017 – 31.10.2019
 • Sihtrühm: gümnaasium
 • Osalejaid: 23 õpilast
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator Ingrid Paggi

Projekti eesmärgiks on arendada õpilastes ettevõtlikkust, sotsiaalseid pädevusi ja inglise keele oskust. Igast projektikohtumise käigus kujuneb inglise keelse noortepärase virtuaalajakirja 1 number.

 

HAVO 2018

 • projekt_p2isSihtrühm: 15-16 aastased (10. klass)
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: Ingrid Paggi ja Merle Teever

23 10-ndate klasside õpilast osalevad 04.-08.06.2018 Hollandi partnerkoolis Niftarlake Collages toimuval kogemusõppe- ja koolitusüritusel, mille eesmärgiks on õppida tundma erinevaid kultuure, parandada sotsiaalseid oskusi ja täiendada inglise keele oskust. Külastatakse tunde, osaletakse ühistes õpitubades, käiakse ekskursioonidel Amsterdamis ja Den Bosch’is. Veedetakse päev Eftelingi teemapargis. Selle raames toimuvad hariduslikud töötoad Euroopa õpetajatele, mille eesmärgiks on jagada kogemusi õppetöö korraldamisest multikultuurses klassikollektiivis.
Hollandi õpilased on vastuvisiidil Tallinnas 16.-20.04.2018.

 

Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE tugiõpilastegevuse koolitus

Osalejad: Huvijuht Kristiina Tiits, psühholoog Jaana Loopre ning 6D klassi õpilased Andreas Ahi, Bianca Põldroos ja Kirke Kupits.

 • Sihtrühm: koolipere, põhikooli õpilased.
 • Korraldaja: MTÜ noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis ehk MTÜ NÜ TORE
 • Informatsioon TORE kohta

Lähtuvalt kontseptsioonis kirjeldatule panustavad MTÜ NÜ TORE esindajad kiusamisvaba haridustee tegevusprogrammi just sotsiaalsete suhtlemis- ning toimetulekuoskuste arengut soodustavate sisuliste ning teadlikult juhitud tegevustega, mille võtmetingimuseks on TORE juhendajate olemasolu koolis.

 

Student Hanseatic League

Student Hanseatic League on 10-19-aastaste Taani, Eesti, Saksamaa, Läti, Poola ja Rootsi koolinoorte ettevõtlusprojekt september 2015 – august 2018. Läänemereäärset majandusruumi käsitletakse kui ühtset ettevõtlusturgu. Esimesel õppeaastal keskendutakse tootmisega seotud ettevõtlusele, teisel õppeaastal teenuste osutamisega tegelevatele ettevõtetele. Rahvusvahelistes inglisekeelsetes töötubades valitakse 3 toodet, mille prototüüpide tootmiseks tehakse äriplaan, kavandatakse müügi- ja reklaamikampaaniad ning esitletakse tehtut vastuvõtvas koolis. Õpilasfirma loomine igas riigis ei ole eesmärgiks omaette, kuid on igati tervitatav. Aastaringselt viiakse vastavalt ainekavadele õppetundides läbi tegevusi, mis uurivad kohalikku turgu ja ettevõtlust, eTwinning platvormil presenteeritakse tulemusi ja jälgitakse partnerkoolide sarnaseid esitlusi. Iga kool esitleb projekti tegevusi ja tulemusi koolistendil.

Lisaks ettevõtlusega seotud teadmistele arendatakse läbi koostöö edukaks sisenemiseks tulevasele tööturule vajalikke suhtlus- , algatusvõime- ja tööoskusi.

 • Sihtgrupp: 10-19-aastased õpilased, rahvusvahelistes töötubades osaleb  6-liikmeline 14-16-aastaste töögrupp
 • Töökeel: inglise keel
 • Õpetajad: projekti koordinaator Kadri Mägi ja Anne-Ly Lään.
 • Projekti lingid: eTwinningTwinspace

2015 õpilasfirmade toodete presentatsiooni TV ülekanne Dundaga Keskkoolis 27. novembril 2015.

 

ELOS – Education Stretching Border

 • Sihtrühm: õpetajad
 • Koostööpartnerid: Rootsi, Holland, Norra, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Iirimaa, Slovakkia
 • Koordinaator: Ruth Kallas
 • Koduleht: http://www.eloseducation.info/

 

Koolid – Tuleviku partnerid

Schulen: Partner der Zukunft

 

Alamprojektid:

 • rahvusvaheline veebipõhine õpilasajaleht “KLICK”

Õpilasajalehe toimetuse liikmed valitakse konkursi teel ja neid koolitavad kaks korda aastas Berliinis professionaalsed juhendajad.  Õpilastoimetajad saadavad regulaarselt oma artiklid peatoimetusele, mis tegutseb rotatsiooni korras. Alates 2012. a on meie kooli toimetajatel sisustada rubriik „Elu“ (Leben). Konkursi alusel on valitud 2017/2018 õppeaastaks toimetusse Karmel Justina Loog XA ja Maria Goldrin XIB; meie kooli õpilased kuulusid peatoimetusse 2014/2015.

 • teatriprojekt

Teatriprojekt on üks vanemaid PASCH-koolide keeleõppeprojektidest. Igal aastal pakuvad tunnustatud teatripedagoogid koos regioonide koordinaatoritega välja teema, mille stsenaariumi ja lühikese filmiklipi projektis osalevad koolid võistlusele esitavad. Võistlusel edukalt esinenud gruppe tuleb juhendama professionaalne teatripedagoog, õpitakse lavakõnet, lavalist liikumist, harjutatakse kehakeele väljendusvahendeid, pannakse koos kokku 20-25 minutiline stsenaarium etteantud teemal, kogu töö toimub saksa keeles. Parimad trupid kutsutakse PASH-koolide teatrifestivalile, mis toimub kas regioonipõhiselt või regioonide vahelise koostööna – viimas eredaks näiteks on Ida- ja Kesk-Euroopa ning Lõuna-Euroopa ühine teatrifestival Berliinis, kus teatris Volksbühne esines edukalt meie kooli teatritrupp. Kuna projekti käivitamisest möödub kümme aastat, siis  2017/2018 õppeaasta teemaks on „Aeg“ (Die Zeit). Meie kooli teatritrupp on kutsutud rahvusvahelisele festivalile Vilniuses.

 • õppeaineid lõimiv projekt “CLIL” ja
 • rahvusvaheline temaatiline õpilasvahetus

Varasemat edukat ja tulemuslikku koostööd arvestades on meie partneriks Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Györist (Ungari). Konkursi tulemuste põhjal rahastas 2017/2018 Goethe Instituut meie kooli koordinaatori  esitatud projekti „Tagurpidi klassituba“, mis lõimib saksa keele ja teised õppeained ning on omanäoline ja uuenduslik. Projekti käigus valmistavad kahe riigi noorted ise meeskonnatööna  Münchenis saksa kultuurilugu tutvustavaid õppematerjale, mis vastavad keeletasemetele A2 ja B1. Interaktiivsed õppematerjalid vormistatakse ja antakse kõikidele kasutada projekti veebilehel  /www.pasch-net.de/

 • varane saksa keel („Frühes Deutsch“)

Alates 2014.aastast on Goethe Instituudi toetusel meie kooli 2.ja 3.klassi õpilastel võimalik õppida saksa keelt 2. võõrkeelena

 • rahvusvaheline tasemeeksam
 • vabatahtlik teenistus
 • keeleõppestipendiumid õpilastele ja aineõpetajatele

Igal õppeaastal saavad 2 gümnaasiumiõpilast osaleda suvel 3-nädalases rahvusvahelises keeleõppelaagris Saksamaal, aineõpetajatele on avatud keeleõppekursused Goethe Instituudi juures ja 2-nädalane keeleõppelaager Saksamaal

 • saksa keele õpetajate metoodiline enesetäiendamine SLV-s
 • Sihtrühm, osavõtjad: algklassid,  gümnaasium, saksa keele õpetajad, aineõpetajad
 • Koostööpartnerid: Goethe Instituut Münchenis, SLV Välisministeerium, Tallinna Saksa Kultuuri Instituut, Goethe-Institut Estland, regiooni partnerkoolid Lätis, Leedus, Poolas, Tsehhis, Slovakkias, Ungaris, Sloveenias, projekti liikmeskoolid kogu maailmas
 • Koordinaator: Maarika Paun
 • Koduleht

 

Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE)


Tallinna 21. Kool osaleb Junior Achievement Europe EL programmi Erasmus+ poolt finantseeritavas projektis Innovation Cluster for Entrepreneurship Education ICEE.

Projekti põhitegevuseks kahe järgneva õppeaasta jooksul on õpilasfirmade tegevuse toetamine, jälgimine, õpetajate koolitus ja mõjuanalüüs. Projektis osalevad meie 11. klassi õpilasfirma projektis osalevad noored.

Õpilasfirmad alustasid tööd 2015. aasta septembris ja oktoobris. Neid juhendavad majandusõpetaja Epp Vodja, rahvusvahelist suhtlust aitab korraldada õpetaja Ruth Kallas. Nõu annavad Elbe Metsatalu ning mentorid Hendrik Hindov, Madis Bleier, Ander Hindremäe, Hannele Aljaste, Joosep Heinsalu, Hannes Mootse, Dan Mikkin. Õpilased läbivad õpilasfirma programmi, nagu seda on tehtud juba aastaid: mõeldakse välja toode või teenus, valitakse juhid, toodetakse ja müüakse ning peetakse finantsaruandlust. Projekti alguses ja lõpus läbivad õpilased enesehinnangu protsessi, mis näitab nende teadmiste ja hoiakute muutust õpilasfirma tegevuse jooksul.

2016. aasta mais külastavad uuringu läbiviijad meie kooli ja teevad intervjuud nii õpilaste õpetajate kui ka koolijuhtidega.

 • Projektijuht: Epp Vodja, Ruth Kallas
 • Toetuse andja: Junior Achievement – Young Enterprise Europe (JA-YE Europe)

 

Erasmus+ KA1 projekt “International Teacher Training for 2016-2018”

Tallinna 21. Kooli rahvusvahelise sisekoolitusprogrammi eesmärgiks on kooli 5 õpetaja erialane täiendkoolitus Suurbritannias, Iirimaal ja Portugalis ajavahemikus juuni 2016–31. mai 2018. Sama perioodi vältel viiakse läbi 2 õpetaja töövarju Hispaania ja Hollandi partnerkoolides, mille eesmärgiks on vahetada kogemusi, tutvuda kohapealse haridussüsteemiga ning saada uusi kontakte ja partnereid uuteks võimalikeks koostööprojektideks nii õpetajate kui ka õpilaste vahel.

 • Projektijuht – Merle Teever

 

Erasmus+ KA1 project “Great English and French Matter”

Antud rahvusvahelise sisekoolitusprogrammi eesmärgiks on kooli 9 võõrkeele õppetooli õpetaja erialane täiendkoolitus keeleuuendusi ja võõrkeele õpetamise erinevaid tahke ja metoodikalt tutvustavatel kursustel Suurbritannias, Iirimaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Maltal ajavahemikus juuni 2017 – 31. mai 2019.

 • Projektijuht – Merle Teever
 • 2-aastane projekt: juuni 2017- 31. mai 2019

 

ATS2020

8. klasside õpilaste geograafia ja inglise keele üldpädevuste arendamine ja hindamine