Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 26.08.2022 nr 1-4/4

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Õppeaasta lõpetamine
 3. Riigieksamite tulemused, lõpetajate edasine tegevus
 4. Kriisid ja kool
 5. 2022/23 õppeaasta arengueesmärgid ja ülevaade üldtööplaanist. Üldtööplaani kinnitamine
 6. Kodukorra ja hindamisjuhendi muudatuste arutelu ja arvamuse avaldamine. Õppekorraldusest algaval õppeaastal.
 7. Lapsevanema soovil koduõppele lubamise otsustamine
 8. Õpetajate esindajate nimetamine hoolekokku

Õppenõukogu 16.06.2022 nr 1-4/3

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 3. Kiituskirjade ja kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 4. Täiendava õppetöö lõpetamine ja/või jätkamise otsustamine.
 5. 10B klassi õpilase gümnaasiumis õpingute jätkamise arutamine.
 6. Muud küsimused

Õppenõukogu 08.06.2021 nr 1-4/2

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. klassides.
 3. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
 4. Kiituskirjade ja väljaandmise otsustamine.
 5. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 6. Ainekiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine.
 7. Ülevaade õppeaasta eesmärkide täitmisest.
 8. Teated ja tööülesanded enne puhkust.

Õppenõukogu 06.01.2022 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. 2021/2022. õppeaasta üldeesmärkide täitmise vahekokkuvõte
 3. Õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte I poolaastal
 4. Lapsevanema soovil koduõppele lubamise otsustamine
 5. Teated

2020/2021. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022