Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õppenõukogu 26.08.2021 nr 1-4/5

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine
 2. Õppeaasta lõpetamine
 3. Riigieksamite tulemused ja lõpetajate edasine tegevus
 4. Kokkuvõte arenguvestlustest klassijuhatajatega
 5. Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi rahuloluküsitlusest
 6. Parimate praktikate vahendamine väliskoolitustel osalenud kolleegidelt
 7. Õppekorraldusest algaval õppeaastal
 8. Lapsevanema soovil koduõppele lubamise otsustamine
 9. Õpetajate esindajate valimine hoolekokku
 10. 2021/22 õppeaasta üldeesmärgid ja ülevaade üldtööplaanist. Üldtööplaani kinnitamine

Õppenõukogu 22.06.2021 nr 1-4/4

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine
 2. Täiendava õppetöö sooritamine;
 3. Järgmisesse klassi üleviimine.

Õppenõukogu 16.06.2021 nr 1-4/3

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Täiendava õppetöö sooritamine.
 3. Järgmisesse klassi üleviimine.
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.

Õppenõukogu 09.06.2021 nr 1-4/2

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppeaasta tulemuste kokkuvõte 1.-8. ja 10.-11. klassides.
 3. Täiendavale õppetööle jätmise otsustamine.
 4. Põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 5. Kiituskirjade ja kiitusega põhikooli lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 6. Gümnaasiumi lõputunnistuste väljaandmise otsustamine.
 7. Ainekiituskirjade, kuld- ja hõbemedalite väljaandmise otsustamine.
 8. Ülevaade sisehindamisest ja õppeaasta eesmärkide täitmisest. Kokkuvõte distantsõppe perioodi tagasisideküsitlusest.
 9. Ülevaade klassijuhataja teema-aastast.
 10. Teated ja tööülesanded enne puhkust.

Õppenõukogu 05.01.2021 nr 1-4/1

Päevakord

 1. Koosoleku rakendamine. Päevakorra kinnitamine.
 2. Õppe- ja töökorraldusest alates 11. jaanuarist 2021.
 3. I poolaasta tulemused.
 4. Õppeaasta üldeesmärkide täitmisest.

2019/2020. õppeaasta õppenõukogud


Viimati muudetud: 19.11.2022