deenesetfrru
Subscribe to RSS

E-õpilaspilet

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

 1. E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna 21. Koolis.
 2. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks ning kooli raamatukogus lugeja tuvastamiseks.

E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine

 1. E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane või lapsevanem saatma e-kirja aadressile foto@21k.ee alljärgnevate andmetega: lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number tähisena (nt 5B), isikukood. Kirja manusesse lisada digitaalne dokumendifoto jpg-failina. (Fotol peab olema hele, ühevärviline taust. Isik pildil peab olema näoga otse, ilma peakatteta. Foto külgede suhe 3:4, lühem külg vähemalt 600 pikslit.)
 2. E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Tallinna 21. Kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel. E-õpilaspileti kehtivusaeg on trükitud piletile.
 3. E-õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite registris.
 4. Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.

E-õpilaspileti korduv väljaandmine

 1. E-õpilaspileti kadumisel, rikkumisel või purunemisel teavitab õpilane või lapsevanem esimesel võimalusel kooli sekretäri ja kaart suletakse.
 2. E-õpilaspileti duplikaadi väljastamine on tasuline ja selle hind on 3.60 €. Duplikaadi väljastamise tasu kanda Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele Swedbankis EE652200221001194794, selgitusse lisada õpilase nimi ja klass, kellele duplikaat tellitakse.
 3. Avaldus (vt koduleht: Üldinfo -> Avaldused) ja maksekorralduse koopia (saata aadressile info@21k.ee) on aluseks duplikaadi tellimisele AS-st Valnes. Õpilaspileti valmimisest edastab sekretär info lapsevanemale või klassijuhatajale.

Õpilaspileti tagastamine

 1. E-õpilaspilet kuulub Tallinna 21. Koolile, kus see väljastatakse konkreetsele isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Tallinna 21. Koolile.
 2. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.
 3. 9. ja 12. klassi lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad piletile märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid koolile tagastama ei pea.
Viimati muudetud 19.09.2016 10:47 (Kaja Kadarik)