Supported languages
Follow us

2016/2017 õppeaastal

Täiendav info: Valikkursuste meelespea.

Registreeru valikkursustele siin!

10. klassid

Jrk Valikkursus 10A 10B 10C Aeg Ruum Õpetaja
1. Planimeetria 1 1 1 E 9. t 312 Ivar Porn
2. Keemia praktikum 1 1 1 T 8. t 206 Lilian Kippasto
3. Meedia ja avalikud suhted I rühm 1 T 1. t 405 Juta Hirv
Meedia ja avalikud suhted II rühm 1 1 K 1. t 405 Juta Hirv
4. Sissejuhatus filosoofiasse 1 1 1 K 1. t 305 Ingrid Paggi
5. Tallinna keskaegne arhitektuur (1) 1 1 1 K 8.-9. t 109 Tiina Meeri
6. Psühhodraama (1) 1 1 1 K 8.-9. t 108 Epp Priimägi
7. Tsivilisatsioonide arenguteooriad 1 1 1 N 1. t 305 Ingrid Paggi
8. Koorimuusika 1 1 1 N 9. t 204 K. Mägi, K. Õmblus
9. Kirjakunst 1 1 1 N 9. t 109 Tiina Meeri
10. Veebididsain I rühm 1 T 9. t 407 Kaja Kadarik
Veebididsain II rühm 1 1 R 8. t 404 Kaja Kadarik
11. Arvuteooria 1 1 1 R 8. t 312 Natalia Samoilenko
12. Andme- ja tekstitöötlus (2) 1 1 1 217 Signe Hohensee
13. Mütoloogia ja kultuurilugu 1 1 1 R 9. t 109 Tiina Meeri
14. Kõne ja väitlus GAG-s 1 1 1 R. 15.40 GAG Ülle Salumäe
15. Hiina keel GAG-s (3) 1 1 1 GAG 106 Sandra Sainio

(1) II poolaastal
(2) Kohustuslik 1.-2. perioodil
(3) Hiina keele tundidesse GAG-s registreerumine nii algajatele kui edasijõudnutele toimub läbi eKooli. Palume huvilistel lugeda kursuste täpsemat kirjeldust ning registreeruda eKoolis 6.-11. septembril.
* 2. grupp (gümnaasium), tase I (algtase), teisipäev, kell 16.00-17.15 (75 minutit)
* 2. grupp (gümnaasium), tase I (algtase), neljapäev, kell 16.00-17.00 (60 minutit)
* II tase, reede, kell 16.00-17.15 (75 minutit)

11. klassid

Jrk Valikkursus 11A 11B 11C Aeg Ruum Õpetaja
1. Võrrandid ja võrrandisüsteemid 1 1 1 E 8. t 311 Ivar Porn
2. Giidiõpetus 1 1 E 8. t 421 Merle Teever
3. Õpilasfirmade programm* 1 1 1 T 1. t 210 Epp Vodja
4. Rahvuskeskse tsivilisatsiooni areng 1 1 1 T 1. t 314 Tiina Pikamäe
5. Arvutiriistvara (1) 1 1 1 K 8.-9. t 407 Siim Luha
6. Akadeemiline kirjutamine (1) 1 1 K 8.-9. t 405 Darwin Baird
7. Riigikaitse* (2) 1 1 1 K 8.-9. t 405 Janno Isat
8. British Studies (2) 1 1 K 8.-9. t 416 Mustafa Soysal
9. Religioon ja kultuurilugu 1 1 1 N 1. t 109 Tiina Meeri
10. Vene ärikeel 1 1 1 N 1. t 117 Irina Kotovitš
11. Koorimuusika 1 1 1 N 9. t 204 K. Mägi, K. Õmblus
12. Keemia praktikum 1 1 1 R 1. t 206 Lilian Kippasto
13. Business English 1 1 R 1. t 420 Pille Rückenberg
14. Gastronoomia põhialused (4) 1 1 1 R 8.-9. t 006 David Truusa
15. Informaatika (3) 1 404 Siim Luha
Business English (3) 1 420 Pille Rückenberg
16. Kultuuri- ja kunstinädala korraldus (3) 1
17. Kõne ja väitlus GAG-s 1 1 1 R 15.40 GAG Ülle Salumäe

* maht 2 valikkursust

(1) I poolaastal
(2) II poolaastal
(3) Kohustuslik
(4) II poolaastal. Praktilise topelttunni toiduainete maksumus on 5 eurot. Praktilisi topelttunde on 8.
Õpilastele on kursuse ajaks võimaldatud oma kokanuga.

12. klassid

Jrk Valikkursus 12A 12B 12C Aeg Ruum Õpetaja
1. Rakendusbioloogia + geenitehniloogia praktikum 1 1 1 T 8. t 209 Riina Otsus 1.-4. periood
2. Globaliseeruv maailm 1 1 1 T 8.-9. t 405 Silver Sillak 2.-4. periood
3. Geoinformaatika 1 1 1 K 8.-9. t 404 Priit Lätti 1.-2. periood
4. Integraal- ja diferentsiaalarvutus 1 1 1 K 8.-9. t 312 Ivar Porn 3.-4. periood
5. Vene ärikeel edasijõudnutele 1 1 1 K 8. t 117 Irina Kotovitš 1.-4. periood
6. Kriitiline mõtlemine 1 1 N 8. t 416 Darwin Baird 1.-4. periood
7. Programmeerimine 1 1 1 N 8. t 407 Siim Luha 1.-4. periood
8. Koorimuusika 1 1 1 N 9. t 204 K.Mägi, K.Õmblus 1.-4. periood
9. Kirjakunst 1 1 1 N 9. t 109 Tiina Meeri 1.-4.periood
10. EV õigussüsteem (+ Reaalkooli õpilased) 1 1 1 R 1.-2. t 405 Meelis Eerik 1.-2. periood
11. 20. sajandi arhitektuur 1 1 1 R 1.-2. t 109 Tiina Meeri 1.-2. periood
12. Kristlus kunstis 1 1 1 R 1.-2. t 109 Tiina Meeri 3.-4. periood
13. Tänapäeva filosoofilised küsimused 1 1 1 R 1.-2. t 305 Ingrid Paggi 3.-4. periood
14. 20. sajandi kunst 1 1 1 R 8. t 109 Tiina Meeri 1.-4. periood
15. Gastronoomia põhialused (4) 1 1 1 R 8.-9. t 006 David Truusa 1.-2. periood
16. CAE 1 K 1.-2. t 407 Pille Rückenberg 1.-2. periood
1 E 8.-9. t 404 Mustafa Soysal 1.-2. periood
1 E 8.-9. t 407 Epp Raag 1.-2. periood
17. Matemaatika eksamikursus 1 K 1.-2. t 311 Tiia Valdmets 3.-4. periood
1 E 8.-9. t 311 Tiia Valdmets 3.-4. periood
1 E 8.-9. t 313 Mare Rõigas 3.-4. periood
18. Kõne ja väitlus GAG-s 1 1 1 R 15.40 GAG-s Ülle Salumäe 1.-4. periood
19. Filosoofia – Reaalkoolis 1 1 1 T 15.40 304 Aive Pevkur I poolaastal
20. Elu keemia – Reaalkoolis 1 1 1 N või R 16.00 Martin Saar jaanuarist 2017

(4) 1.-2. perioodil. Praktilise topelttunni toiduainete maksumus on 5 eurot. Praktilisi topelttunde on 8.
Õpilastele on kursuse ajaks võimaldatud oma kokanuga.