deenesetfrru
Subscribe to RSS

Vastuvõtt

Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord 2016-2017 – kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 29.12.2015 nr 1.-2/789.

Vastuvõtt 1. klassi 2017/2018. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2017/2018 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

Praktilised tööd toimuvad 4.-5. veebruaril 2017.

Vastuvõtt 10. klassi 2017/2018. õppeaastal

Ühiskatsed toimuvad 18. märtsil 2017.

Viimati muudetud 29.11.2016 08:55 (Siim Luha)