Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kooli vastuvõtukord 2017/2018. õppeaastaks – kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 03.01.2017 nr 1.-2/2.

Vastuvõtt 1. klassi 2017/2018. õppeaastal

Tallinna 21. Kool avab õppeaastal 2017/2018 ülelinnaliste katsete alusel ühe inglise keele klassi (1B).

 • Registreerimine vastuvõtukatsetele vastuvõtu infosüsteemis toimub 23.01–01.02.2017.
 • Praktilised rühmatööd toimuvad 04.–05.02.2017 algusega kell 10.00 (sisu on lahti kirjutatud vastuvõtu tingimustes ja korras. Registreerumisel on võimalik valida sobiv päev.)
 • Vestlusvoor katsed edukalt läbinud kandidaatidele toimub 08.–15.02.2017.
 • Vastuvõtmise otsusest teavitamine toimub hiljemalt 17.02.2017.
 • Lapsevanema avaldus kooli astumiseks tuleb esitada hiljemalt 22.02.2017.
 • Lapse töö kirjaliku osaga on võimalik tutvuda ajavahemikus 28.02-10.03.2017 kokkuleppel õppealajuhataja Valentina Taliaruga (valentina.taliaru@21k.ee).
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 10.03.2017.

Vastuvõtt elukohajärgse kooli 1. klassi: Tallinna Haridusamet: Esimestesse klassidesse vastuvõtt 2017. aastal.

Tallinna 21. Kooli võtab inglise keele õppesuunaga 1. klassi lapsi, kelle elukoha aadress rahvastikuregistri järgi on Tallinn.

Muusikaklass (1A) komplekteeritakse elukohajärgselt Tallinna 21. Kooli vastu võetud õpilastest muusikakatsete alusel pärast 10. juunit 2017.

Tallinna 21. Koolis toimub õppetöö kahes vahetuses:

 • hommikupoolses vahetuses õpivad 1A ja 1B,
 • õhtupoolses vahetuses 1C ja 1D klass.

Vastuvõtt 10. klassi 2017/2018. õppeaastal

 • Registreerumine 10. klassi katsetele toimub 01.–15.03.2017 ühiskatsete infosüsteemis aadressil http://katsed.tln.edu.ee.
 • Olümpiaadidel osalenud ja katsetest vabastust taotlevad õpilased peavad end registreerima ühiskatsetele 01.–07.03.2017. Vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse hiljemalt 14.03.2017.
 • Kirjalikud testid toimuvad 18.03.2017 kell 10.00, koolis tuleb kohal olla hiljemalt 9.30.
 • Kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid. Lubatud on sildita veepudel.
 • Tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis 29.03.2017.
 • Ühiskatsete kirjalike testidega on võimalik tutvuda eelnevalt kokkuleppel õppealajuhataja Ave Kallasega (ave.kallas@21k.ee) 30.03–13.04.2017.
 • Vestlused toimuvad:
  • I eelistus: 03.–07.04.2017
  • II eelistus: 10.–13.04.2017
  • III eelistus: 20.04.2017
 • Hea tahte protokollid tuleb kooli tuua hiljemalt 28.04.2017 kella 14.00-ks.
 • Koolikatsete materjale säilitatakse kuni 13.04.2017.
 • Tutvu nelja kooli ühiskatsete korraldamise korraga ja Tallinna 21. Kooli vastuvõtukorraga.