Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Koolielu haridusveeb kutsub õpilasi kaasa lööma õpilaskonkursil „IKT vahendid aitavad õppida“.

Õpilased kasutavad mitmesuguseid kaasaegseid IKT vahendeid ja internetikeskkondi ehk enamgi kui õpetajad. Üldiselt arvatakse, et nad teevad seda muul otstarbel kui õppimine. Katsuge tõestada vastupidist!

Konkursile oodatakse osalema põhikooli ja gümnaasiumi õpilasi, individuaalselt või kuni 3-liikmelise rühmana.

Konkursil osalemiseks ja konkursitöö esitamiseks tuleb täita ankeet.

Konkursitöö tähtaeg on 1. detsember 2011. ja

Konkursi tingimused:
Konkursitöö:

  • kirjeldab IKT vahendi(te) kasutamist matemaatika ja/või loodusainete (loodusõpetus, bioloogia, geograafia, keemia, füüsika) õppimisel;
  • esitab konkreetse kirjelduse (õpiloo) õppimisest IKT vahendi (nt nutitelefon, GPS, tahvelarvuti, arvuti jne) ja/või internetikeskkonna (nt Facebook, MSN ja Skype, õpiprogramm, veebilehed jne) kasutamisega;
  • selgitab õpitud teema teoreetilist tagapõhja ja annab soovitusi tõhusaks õppimiseks;
  • on sisuliselt (teaduslikult) õige ja korrektne;
  • on illustreeritud (pildid, skeemid, video jms) ning avaldatud veebis;
  • on terviklik, uudne ja teiste poolt kasutatav;
  • vastab autoriõiguste nõuetele.

Hindamisel lähtutakse hindamismudelist.

Auhinnad:
I koht – MP4-mängija
II koht – Komplekt: juhtmeta hiir ja kõrvaklapid
III koht – Tiigrihüppe/Koolielu sümboolikaga meened
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.

Konkurssidel auhinnalisi kohti võitnud õpilasi
oodatakse koos juhendajatega 25. mail 2012. a
Tallinna pidulikule lõpuüritusele, mille korraldab
Tiigrihüppe Sihtasutus.

NB! Kõigi õppeaasta jooksul Koolielu konkurssidel osalenud õpetajate ja õpilaste seas loositakse välja 2 Ipadi – üks õpetajate, üks õpilaste hulgas.