Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Nõo kool koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tiigrihüppe Sihtasutusega korraldab
veebipõhiste õppematerjalide konkursi „Kirjandusraal  2012“.

Konkurss on mõeldud  8.–12. klassi õpilastele ja viiakse läbi märtsis 2012
haridusportaali Koolielu humanitaarveerandi raames.


Valitud teema kohta tuleb nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastel koostada veebileht, mis annab võrdleva ülevaate kahe valitud kirjaniku loomingust, eluloost, kirjanduslikust mõjukusest ja eripärast ning sisaldab mõlema kirjaniku teose võrdlevat analüüsi.

Lisaks teksti- ja pildimaterjalile on soovitatav kasutada animatsioone, audio- ja videoklippe ja muid veebipäraseid vahendeid;
Veebileht peab olema kasutatav õppevahendina ja sisaldama erinevaid ülesandeid.

Töö autoriks võib olla üksikisik või rühm (kuni 3 õpilast rühmas).
Üks juhendaja võib saata mõlemast vanuseastmest maksimaalselt kolm tööd.

Osalejatel registreeruda parooliga kirjaraal 1. detsembriks 2011 .

Tööde esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2012 .

Konkursitöö teemad põhikooliõpilastele:

  1. Võrrelda kahe autori tegelaste suhet teiste tegelastega ning ümbritseva maailmaga, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:
    • Margus Karu
    • Katrin Reimus
  2. Fred Jüssi erinevad vaatenurgad loodusele

Konkursitöö teemad gümnaasiumiõpilastele:
Võrrelda armastuse või ajaloo käsitlust kahe autori teoste põhjal, võttes aluseks kummaltki autorilt ühe teose. Kirjanikud, kelle loomingu hulgast valida analüüsitavad teosed, on järgmised:

  • Viivi Luik
  • Elo Viiding
  • Mats Traat
  • Indrek Hirv

Žürii hindab konkursile laekunud töid ja valib mõlemast vanuseastmest (põhikool ja gümnaasium) välja parimad tööd.
Parimate tööde autoritel tuleb lõppvooruks ette valmistada veebilehe esitluse suuline variant ja esineda sellega konkursi lõpuüritusel 8. märtsil 2012.

Näidetega konkursi Kirjandusraal 2011 töödest saab tutvuda Koolielu haridusportaali aineõpetajale mõeldud materjale sirvides.

NB! Kõigi õppeaasta jooksul Koolielu konkurssidel osalenud õpetajate ja õpilaste seas loositakse välja 2 Ipadi – üks õpetajate, üks õpilaste hulgas.