Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Sihtasutus Archimedes kutsub kõiki põhikoolis ja gümnaasiumis õppivaid noori osalema 2012. aasta õpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

Konkursile oodatakse nii uurimuslikke (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalteaduslik uurimus jm), ülevaatlikke (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm) kui ka otsest praktilist väljundit omavaid uurimistöid (arvutiprogramm jm), mis peavad olema nõuetekohaselt vormistatud.
Töö teema ja valdkonna valib õpilane ise.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ning hindamine
toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 euro ulatuses.

Rahalisi auhindasid jagub ka I preemia saanud tööde juhendajatele. Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile Bratislavas ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. On ka teisi põnevaid lisaauhindasid!

Konkursi auhinnad antakse üle 27. – 28. aprillil toimuval õpilaste teadusliku ühingu konverentsil Tartus, kuhu kõik konkursil osalenud on lahkesti oodatud!

NB! Kasulik on ka teada, et mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi!

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2012.

Täpsem informatsioon konkursitingimuste ja töödele esitatavate nõuete osas SA Arhimedes veebilehel: http://www.archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=31