Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Konkurss „Fotojutustus“

Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi jagama oma mõtteid fotojutustuse formaadis.

Kahjuks jääb õppetunnis jutustamiseks aega aina vähem ja vähem. Konkursiga tahame anda õpilastele võimaluse jutustada oma lugusid läbi fotode. Valitud teemapüstitus peab haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga; rõhuasetuse valib õpilane. Innukat jutustamist!

Konkursile oodatakse osalema 4.-12. klassi õpilasi, võistlustöid hinnatakse kolmes vanusegrupis: 4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass.
Osaleda võib nii individuaalselt kui 2-3-liikmeliste võistkondadena.

Konkursitöö esitamise tähtaeg on 1. mai 2012.

Konkursi tingimused:

  • Konkursitöö on esitlus või videofail vabalt valitud formaadis (võib sisaldada ka audio komponente), mis on publitseeritud veebis.
  • Sobiva vahendi valivad õpilased ise (vt Koolielu töövahendite sektsioon), tekstidokumendina vormistatud töid hindamisel ei arvestata.
  • Konkursitöö pikkus on min 3, max 10 minutit.
  • Konkursitöö tiitellehel (/fotol) peab olema fikseeritud töö teema/pealkiri, autor(id), klass ja kool.
  • Fotojutustuse raames võib kasutada nii teksti ja/või audiojutustuse võimalust (sh võõrkeelset), loo võivad rääkida ka vaid pildid ise, kui autor sedasi soovib.
  • Valitud teemapüstitus peab haakuma emakeele, võõrkeele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse, psühholoogia, ühiskonnaõpetuse või filosoofiaga, õpilane valib rõhuasetuse ise või kombineerib erinevaid (nt võõrkeelne lähenemine ajaloo teemas vms).
  • Konkursitöö järgib kindlat teemat ning kasuks tuleb loominguline lähenemine.
  • Töö vastab autoriõigustele (kasutatavad fotod, kui nende autor pole esitaja ise, peavad olema nõuetekohaselt viidatud ja ei tohi minna vastuollu autoriõiguste kaitsega).
  • Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Konkursil osalemiseks täida ankeet!

Konkurssidel auhinnalisi kohti võitnud õpilasi oodatakse koos juhendajatega 25. mail 2012. a Tallinna pidulikule lõpuüritusele, mille korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus.

Auhinnad:
I koht – väline kõvaketas
II koht – kõlarid
III koht – veebikaamera
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.

Žürii hindab võistlusele esitatud töid kolmes kategoorias (4.-6., 7.-9. ja 10.-12. klass). Konkursitöödes hinnatakse selgust temaatilises lähenemises, sisu, loogilist ülesehitust, valitud vahendi oskuslikku kasutamist, autori(te) loovust ning loomingulisust, vastavust konkursi tingimustele.

—————————————————————————————————–

“Märka rütme!”

Koolielu portaal ja Tiigrihüppe Sihtasutus kutsuvad märkama rütme meie ümber ja neid teistega õpetlikul eesmärgil IKT vahendeid kasutades jagama.

Rütmid on kõikjal meie ümber – osad neist on nähtavad, osad käega katsutavad, osad kõrvaga kuuldavad…

Konkursile “Märka rütme!” oodatakse harivaid kajastusi kõikvõimalikest rütmidest erinevates valdkondades (muusika, kunst, luule, matemaatika, loodus, igapäevane elu jne).

Konkursil osalemiseks tuleb täita ankeet!

Töö esitamise tähtaeg on 1. mai 2012.

Konkursi tingimused:
Õpilaste konkursile oodatud töö:
– sisaldab IKT vahenditega püütud rütmi või rütme (pilt, heli, video jne);
– kirjeldab valitud rütme;
– on terviklik, uudne ja teiste jaoks huvitav;
– on avaldatud internetis;
– on loodud individuaalselt või kuni 4-liikmeliste rühmadena;
– vastab autoriõiguste nõuetele ja on varustatud CC litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0.

Auhinnad:
I koht Elektroonikapoe kinkekaart 45 euro väärtuses
II koht Komplekt: juhtmeta hiir ja kõrvaklapid
III koht Tiigrihüppe/Koolielu sümboolikaga meened
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.

Konkurssidel auhinnalisi kohti võitnud õpilasi oodatakse koos juhendajatega 25. mail 2012. a Tallinna pidulikule lõpuüritusele, mille korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus.

Hindamisel lähtutakse hindamismudelist.

NB! Kõigi õppeaasta jooksul Koolielu konkurssidel osalenud õpetajate ja õpilaste seas loositakse välja 2 Ipadi – üks õpetajate, üks õpilaste hulgas.

Konkurssidel auhinnalisi kohti võitnud õpilasi oodatakse koos juhendajatega 25. mail 2012. a. Tallinna pidulikule lõpuüritusele, mille korraldab Tiigrihüppe Sihtasutus.