Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Neljapäeval, 15. märtsil  kell 8.00 – 9.45 toimub auditooriumis loeng ja seminar 11. klasside ja 12B klassi õpilastele.

Tallinna Tehnikaülikool on  koostöös Eesti Energiaga välja töötanud gümnaasiuminoortele suunatud energeetikaalase projekti,
mille käigus tutvustatakse gümnaasiumiõpilastele läbi populaarteadusliku loengu ning avatud seminari erinevaid energeetikaga seotud valdkondi ning tehnoloogiaid.

Projekti eesmärgiks on loodusteaduste ja insenerivaldkondade populariseerimine koolinoorte hulgas, lähtudes:

1. teadusaastast
2. uues riiklikus õppekavas ettenähtud loodusainete õppesuunast
3. tööturuvajadustest

Loeng koos seminariga kestab kaks akadeemilist tundi – 45-minutiline loeng + 45-minutiline seminar, kus õpilased saavad ise aktiivselt kaasa rääkida.