Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Neljapäeval, 15. märtsil toimub aktiivõppepäev 1. – 8. klasside õpilastele

Aktiivõppepäeva läbivateks teemadeks on kodanikualgatus ja ettevõtlus, kultuuriline identiteet, teabekeskkond ning tehnoloogia ja innovatsioon.

1. – 3. klasside õpilasele toimuvad õppekäigud ja muuseumitunnid. Osaletakse KUMU haridusprogrammides, külastatakse Energiakeskust ja Eesti Joonisfilmi, õpitakse Muraste looduskoolis ning uisutatakse Harjumäel.

11. klassidele ja 12B klassile toimub teadusaastale pühendatud loeng-seminar.

Toredat õppepäeva kõigile!