Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

MTÜ Eesti Elava Ajaloo Keskus ja ajalookeskkond Histrodamus kutsuvad kõiki Eesti ajaloo huvilisi, sõltumata nende kodakondsusest, emakeelest või vanusest osalema konkursil “Hea Eesti Ajalugu“.

Konkursi eesmärk on Eesti ajaloo edulugude rõhutamine. Konkursile on eelkõige oodatud lood, mis käsitlevad Eesti ajaloos positiivses mõttes silmapaistvaid või erakordseid sündmusi.

Eesti ajaloos on väga palju sellist, mille üle me saame uhked olla, kuid millest räägitakse liiga vähe,” ütleb konkursi peakorraldaja ja ajalooportaali Histrodamus looja Jaanus Vihand. “Osaluskonkursi eesmärk on selliste positiivsete lugude väljaotsimine, meeldetuletamine ja kirjapanemine,“ lisab ta.

Mida peetakse silmas „Hea Eesti ajaloo” all, jätavad konkursi korraldajad iga osaleja enese otsustada. Temaatilised piirangud puuduvad. Kirjutada võib nii poliitikast, majandusest, kultuurist, haridusest, teadusest, spordist, aga ka üksikisikutest. Teretulnud on kirjutised mistahes ajastust, muinasajast tänapäevani välja.

Eelistatud on teemad, mida hetkel ei ole Histrodamuse keskkonnas veel käsitletud, kuid keelatud ei ole täienduste ja uute vaatenurkade esitamine ka juba olemasolevatele lugudele.

Kõik esitatavad tööd peaksid lähtuma Histrodamuse keskkonna formaadist: iga lugu algab sissejuhatusega ning on jagatud sündmusteks. Iga sündmuse juures peab olema määratletud selle toimumisaeg ning geograafiline asukoht.
Näitena vt: http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=215&lang=est 

  • Iga sündmuse illustreerimiseks ja täiendamiseks on soovitav (kuid mitte kohustuslik) kasutada fotosid,  joonistusi, audiofaile või videokaadreid.
  • Nõutud on korrektsed viited kasutatud allikmaterjalidele, samuti kasutatud trükiväljaannete, käsikirjade, arhiivimaterjalide jms loetelu.
  • Oluline on, et tööd oleksid esitatud neutraalses ja uurivas toonis. Propagandistlikud ja kallutatud tööd diskvalifitseeritakse.
  • Töid võib esitada nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.

NB! Veel kuni 12. aprillini on aega esitada oma lugu!

Noored leiavad info ka Histrodamuse Facebooki leheküljelt: http://www.facebook.com/pages/Histrodamus/139480186079925