Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Riigimetsa Majandamise Keskus korraldab juba üheteistkümnendat korda interaktiivse metsaviktoriini Eesti koolidele. Iga-aastane interaktiivne RMK metsaviktoriin pakub õpetajatele võimalusi loodusõpet mitmekesistada ja õpilastele vastuste  otsimise käigus palju huvitavat teada saada.

Küsimusi on metsandusest ja looduskaitsest, lindudest ja loomadest, puudest ja metsalilledest ning muudest metsatarkustest.

Osalejad
Osalema on oodatud kõik Eesti kooliõpilased. Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa, kuigi iga õpilane vastab iseseisvalt. Igal õpilasel on vastamiseks oma unikaalne kood, mille saab õpetaja käest. Õpetaja sisestab klassi registreerimisel kõigi klassi õpilaste andmed, mille järel saab igale õpilasele unikaalse koodi. Ajakava

 • Viktoriin on vastamiseks avatud 26. märtsist kuni 23. aprillini.
 • Tulemused kuulutame välja 27. aprillil.
 • Hindamine
 • Iga osaleva klassi kõik õpilased vastavad küsimustele individuaalselt.
 • Parimad klassid igas vanuserühmas selgitatakse välja kõigi osalenud õpilaste tulemuste põhjal.
 • NB! Arvesse lähevad ainult nende klasside tulemused, kus viktoriinis osaleb vähemalt 75% klassi õpilastest.
 • Parimad klassid selgitatakse välja kolmes vanuserühmas: 4.–5. klass, 6.–9. klass ja 10.–12. klass.

Auhinnad

 • Parimad klassid saavad auhinnaks metsapäeva või loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes.
 • Auhinna juurde kuulub ka bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma parimale klassile kuni 150 euro ulatuses, 2. ja 3. koha saavutanud klassile kuni 80 euro ulatuses.
 • Auhindadega tunnustame ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.
 • Kõigile osalejatele, kes on saanud vähemalt 50% maksimaalsest punktisummast, saadame tunnustuseks RMK metsaviktoriini meene.

Lisainfo:
metsaviktoriin@rmk.ee
www.rmk.ee
www.facebook.com/riigimets