Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tiigrihüppe Sihtasutus korraldab 2012. aasta I poolaastal mitu õpilaskonkurssi, millest kutsume kõiki osa võtma. Midagi oma oskustele sobivat, milles end proovile panna, peaks leidma igaüks.

Tiigrikutsu konkursside eesmärk on väärtustada õpilaste loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja tehnoloogiakasutus omavahel ühendada. Õpetajad saavad konkursside kaudu võimaluse tundma õppida uusi tehnoloogiaid, mida õppetöös kasutada.

Õpilaskonkursside auhinnad

Konkurssidel osalenud parimate tööde autorid saavad auhinna, samuti peetakse meeles juhendajaid. Õpilaskonkursside uuendusena antakse välja peaauhind koolile, milleks on 10000 euro väärtuses tehnoloogiat, mida kasutada õpilastele suunatud tegevuste arendamiseks – näiteks meedialabori või robootikaklassi loomiseks. Peaauhinna saaja väljaselgitamiseks arvestatakse erinevaid näitajaid: konkurssidest osa võtvate õpilaste arv proportsionaalselt kooli õpilaste üldarvule; konkurssidel saavutatud tulemuste paremusjärjestus; konkurssidele esitatud konkursitööde arv (peab vastama konkursile esitatavate tööde tingimustele).

Tiigrikutsu konkursid, millel osalemine läheb peaauhinna arvestusse leiad Tiigrihüppe SA veebilehelt aadressil: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=439