Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Haridus- ja teadusministeerium ning Tartu Keskkonnahariduse Keskus kuulutavad välja üleriigilise keskkonnaalaste uurimistööde konkursi.

Konkursil saavad osaleda 6. – 12. klasside õpilased. Ühe töö autoriks võib olla kuni kaks õpilast. Töö teema peab olema seotud looduse ja/või keskkonnaga.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2013.
Uurimustöid saab elektrooniliselt pdf failina üles laadida aadresil https://www.archimedes.ee/konkursid/.

Konkursile esitatud uurimistööde autorid ja juhendajad kutsutakse konverentsile, mis toimub 15. märtsil 2013 Tartus, Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis. Konverentsile esinema ja oma töid tutvustama palutakse põhikooli astme kümne parima ja gümnaasiumi astme kümne parima töö autorid. Neil tuleb esitada oma töö põhjal 5-10 minuti pikkune ettekanne. Konverentsil hindab komisjon autorite esitlust ja esinemisoskust, küsimustele vastamist ja töö sisukust. Hindamiskomisjoni hinnetele liidetakse retsensentide hinded ja saadud punktide alusel antakse välja auhinnad. Žürii valib välja kuni kaks paremat tööd, mis esindavad Eestit 2013. aastal Türgis toimuval rahvusvahelisel keskkonnaprojektide olümpiaadil INEPO (www.inepo.com).