Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti Post kutsub üles noori osalema Ülemaailmse Postiliidu (UPU) ja  Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) poolt välja kuulutatud rahvusvahelisel kirjakirjutamise konkursil, mille  teema on: “Vesi – väärtuslik loodusressurss. Kirjuta kiri kellelegi, et  selgitada, miks on vesi elutähtis loodusvara.”

Konkursi eesmärgiks on arendada noortes kirja kirjutamise oskust, mõttesügavust ja -täpsust ning tugevdada rahvusvahelist sõprust, mis on Ülemaailmse Postiliidu (UPU) üheks oluliseks missiooniks. Konkursi teema on inspireeritud rahvusvahelisest veele pühendatud aktsioonist “Vesi kogu eluks”.

Rahvusvahelisest kirjakirjutamise konkursist saavad osa võtta kõik kuni 15-aastased (k.a) noored.

Esitatavad kirjad peavad olema originaalsed  ja selged (teemakohased) ning koosnema 500 kuni 1000 sõnast.
Kiri tuleb esitada  Eesti Postile eesti keeles ja peab omama kirjale iseloomulikke tunnuseid  (tervitus kirja alguses ja lõpus).

Kui kirjakirjutaja soovib, et tema  kiri konkureeriks UPU-UNESCO-s tema enda sõnastuses, peab ta lisama  eestikeelsele tekstile, kas prantsuse-, inglise-, portugali-, araabia-,  hispaania- või venekeelse tõlke. Kui kiri kirjutatakse esialgselt eelloetletud  keeltes, tuleb originaalile lisada eestikeelne tõlge.

Õpetaja valib  välja oma kooli/klassi parimad tööd, mis vastavad konkursi tingimustele ja saadab  need AS Eesti Post.
NB! Igale esitatud tööle tuleb lisada osavõtu vorm, mille leiad konkursi kodulehelt aadressil: http://www.post.ee/?id=5250

Võistlustööd saata kinnises ümbrikus märkusega “Kirjakirjutamise konkurss”, aadressil AS Eesti Post, Pallasti 28, 10001 Tallinn, hiljemalt 28. veebruariks 2013 (kalendertempli jäljend ümbrikul). Postmarki pole vaja ümbrikule kleepida.

Kõikidest võistlustöödest valib žürii välja kolm paremat tööd (1  võidutöö ja 2 äramärgitud tööd), mille autorid ja nende õpetajad saavad  2013. aasta kirjanädalal Eesti Posti meened.