Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Politsei – ja Piirivalveametiga kuulutavad  välja esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal  „Politseinik – amet või eluviis.

Kümne aasta jooksul on Minu Riik poolt korraldatud esseekonkursid olnud väga menukad: sel  aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile ligi 300 võistlustööd 78 koolist üle vabariigi. Tublimad kirjutajad on olnud läbi aastate Narva, Tallinna, Tartu ja Sillamäe koolidest, silma on paistnud ka Uhtna Põhikool Lääne-Virumaalt, kuhu kolm aastat järjest läks auhinnaline koht.

Nagu eelmistelgi aastatel, on ka sel aastal oodatud vabas vormis kirjutatud tööd eesti või vene keeles.

Töö alla kirjutada oma  nimi, kool ja klass, kontakttelefon ja juhendaja õpetaja nimi. Parimate võistlustööde juhendaja õpetajad leiavad kindlasti ära märkimist.

Konkursitöö tuleb saata hiljemalt 15. jaanuriks 2013 kas posti teel aadressile: MINU RIIK, Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte 23. jaanuariks 2013. Võitjad kutsutakse  jaanuari lõpus toimuvale noorsoopolitseinike tunnustusüritusele, kus neile antakse üle diplom ja auhind.

Auhinnafondi toetavad Politsei –ja Piirivalveamet,  Kodanikuhariduse programm Minu Riik, Riigikogu ja laevafirma Tallink.

Kutsed vastuvõtule saadetakse igale kutsutule individuaalselt. Võitjate nimed avaldatakse 24. jaanuaril 2013 meedias, samuti Politsei –ja Piirivalveameti (www.politsei.ee) ja kodanikuhariduse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) kodulehel.

 
Ilusaid jõule, kosutavat koolivaheaega ja indu essee kirjutamisel!