Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hoolekogu ja juhtkond tänab

Hea lapsevanem!

Aasta 2012 hakkab lõppema.

Tänu kõigile, kes on toetanud koolitegevuse erinevaid valdkondi Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu.

Teie toetus aitab mitmekesistada õpilasüritusi, projektitöid, tunnustada tublimaid õppureid, sportlasi, koolielu edendajaid, täiendada lugemisvara ning parendada turvalist õpikeskkonda.

Tänu teie abile on kool saanud käesoleval aastal:

  1. Hankida mobiilse arvutiklassi
  2. Täiendada raamatukogufondi teatmeteoste, teadusajakirjade, uudis- ja noorsookirjanduse ostmisel
  3. Toetada erinevaid õpilasüritusi
  4. Tunnustada parimaid õpilasi juhtkonna ja hoolekogu ühisel pidulikul vastuvõtul
  5. Osutada abi  preemiareiside piletite hankimisel
  6. Toetada osaliselt koolimaja turvateenuse osutamist

Võimaluse korral ootame teie edasist toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele 221001194794 Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Soovime väärtustada veelgi rohkem koolikultuuri ja täiustada koolimaja sisekujundust ning info kiirema ja efektiivsema liikumise eesmärgil soovime osta koolile teabeekraane.

Koos suudame olla omanäoline ja kaasaegne turvalise õpikeskkonnaga kool.


Saabuvateks jõulupühadeks südamesoojust ja palju rahulikke hetki lähedastega!

Jaak Lind
Hoolekogu esimees

Naida Toomingas
Tallinna 21. Kooli direktor