Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Kõik 3. – 21-aastased noored kunstihuvilised on oodatud osa võtma iga-aastasest rahvusvahelisest laste ja noorte kunstikonkursist ”Mina ja linn”.

See konkurss on osa rahvusvahelisest projektist ”Mina ja linn”, mida viiakse läbi kuue aasta vältel Eestis, Lätis, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Suurbritannias, Belgias ja Iisraelis. Nii osalejate kui ka partnerriikide arv kasvab iga aastaga.

Teema muutub olenevalt osaleja elukohast. Tallinnas elavate osalejate jaoks on teemaks ”Mina ja Tallinn”. Välismaalt osalejatele vastavalt: ”Mina ja Riia”, ”Mina ja Helsingi”, ”Mina ja Jeruusalemm” jne.

Väga tähtis on, et töös oleks kajastatud mitte ainult linn, vaid ka autori Mina, tema suhe linnaga, ootused, unistused, fantaasiad, analüüs jne. Autori suhestumine peab olema selge.

Tööd võivad olla igasuguse tehnika, formaadi ja materjaliga.

Oodatud on joonistus, akvarell, graafika, guašš, fotod, kollaažid, meisterdused jne.

Osalejate vanus 3 kuni 21 aastat.

Konkursil selgitatakse välja 10 tuumakamat tööd. Me ei anna sihilikult autoritele informatsiooni nende sisu kohta, et autorid ei püüaks sobitada oma töid mõne määratlusega. Kui töö väärib äramärkimist, kuid ei mahu olemasolevate määrangute alla, siis kehtestab žürii määrangu just selle töö jaoks. 

Tööde esitamise tähtaeg on 30. märts 2013.

Tööde kohaletoimetamise erisused lepitakse kokku e-posti teel hddtallinn@gmail.com.

Konkursitööle palun lisada järgnevad töö autori andmed:

  • eesnimi
  • perekonnanimi
  • vanus
  • telefoni number
  • e-post
  • õpetaja nimi ja kontaktandmed

Andmed lisada töö tagumisele poolele.

Konkursi korraldajaks on mittetulundusühing HDD Tallinn.