Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti Teadusagentuur kuulutab koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja 2013. aaasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi.

Teadustööde konkursile on oodatud osalema kõik põhikooli õpilased ja gümnaasiuminoored . Osaleda võib üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.

Töid saab esitada neljas valdkonnas:

  • humaniora
  • naturalia
  • realia
  • socialia

Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (arvutiprogramm), mis peavad olema korralikult vormistatud.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. märts 2013 ja kõik tööd tuleb esitada ühte ühtsesse keskkonda aadressil: http://www.etag.ee/konkursid/.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot.
Rahalisi auhindu jagub ka I preemia saanud tööde juhendajatele ning lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.

Rohkem teavet konkursi, osalemistingimuste ja auhindade kohta vaata aadressilt:
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teadustoode-konkurss/.

Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides.